Vijest
21.07.2020

Konačni rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2020./2021.- programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2020./2021. unutar programskih zemalja (KA103) za aktivnosti:

Prijave za kombiniranu aktivnost podučavanja i osposobljavanja uključene su u listu rezultata za aktivnost podučavanja (STA).

O eventualnom pomaku na listama čekanja osobe na listama čekanja bit će pojedinačno obaviještene, kao i njihovi kontakti za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici. Pomaci na listama čekanja bit će objavljeni ovdje.

Mole se svi kandidati i njihove matične sastavnice da se upoznaju s napomenama navedenima u rezultatima te s priloženim Uputama (važni rokovi i za odabrane kandidate i za kandidate na listama čekanja - rok za potvrdu mobilnost / za dostavu dokumentacije za sastavljanje ugovora o financiranju / za odustanak). 

 

Privitci:

 

KLASA: 605-01/20-04/02
URBROJ: 380-153/037-20-143Top