Vijest
17.07.2018

Konačni rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2018./19. - programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2018./2019. unutar programskih zemalja (KA103) za aktivnosti:

O eventualnom pomaku na listi čekanja za osposobljavanje (STT) osobe na listi čekanja bit će pojedinačno obaviještene, kao i njihovi kontakti za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici. Pomaci na rang-listi bit će objavljeni ovdje.

Mole se svi kandidati i njihove matične sastavnice da se obavezno i što prije upoznaju s priloženim uputama (važni rokovi i za odabrane kandidate i za kandidate na listama čekanja). Posebno skrećemo pažnju na sadržaj uputa po stranicama ispisan na str. 1 te na popis obavezne dokumentacije i podataka u svrhu sastavljanja ugovora o financijskoj potpori na str. 2. 


Privitak:

 

KLASA: 605-01/18-04/08
URBROJ: 380-153/037-18-271Top