Vijest
18.04.2023

Istaknuti zaključci i odluke 7. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu

Sedma redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu održala se 18. travnja 2023., a osim uobičajenih točaka dnevnoga reda, vezanih uz izbore u zvanja, financijska pitanja, upisne kvote i poslijediplomske specijalističke studije, izdvajamo nekoliko važnih zaključaka i odluka.

Članovi Senata potvrdili su tekst Natječaja i Pravilnik Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu, koji je na svojoj 13. sjednici 17. ožujka 2023. donio Odluku o raspisivanju Natječaja za sufinanciranje studentskih programa za 2023. godinu. Natječajem će se sufinancirati studentski programi u sljedećim kategorijama: znanstvene i sportske studentske manifestacije, znanstveni i stručni skupovi i događanja, kulturna zbivanja i programi (izvedbena umjetnost), studentski mediji, sportske aktivnosti i studentski znanstveni programi. Pravo prijave na natječaj imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, studentski zborovi sastavnica, studentske udruge i studentske organizacije s djelovanjem na području Sveučilišta u Zagrebu. Rok za predaju programa je 30. travnja 2023.

Senat je usvojio i prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, koje je predložilo sljedeću raspodjelu 520 predviđenih stipendija po kategorijama:

  1. stipendije za izvrsnost - dodjeljuje se 390 stipendija
  2. stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) - dodjeljuje se 6 stipendija 
  3. stipendije uspješnim studentima sportašima - dodjeljuje se 7 stipendija
  4. stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa - dodjeljuje se 100 stipendija.
  5. stipendije za studente umjetničkoga područja -  dodjeljuje se 17 stipendija.

Odobreni su i sljedeći novi naslovi za sveučilišnu nastavnu literaturu: Kako je prostor postao mjesto, eseji iz devetnaestoljetne australske književnosti, Priručnik iz opće geologije i opće paleontologije, Priručni anatomski atlas, 12. izdanje i Tehnike popravka i pojačanja zidanih zgrada.

Senat je suglasan i s potvrdama koje je izdalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a kojima se potvrđuju upisi u Upisnik studijskih programa za sljedeće studijske programe: združeni sveučilišni diplomski studijski program Primijenjena kognitivna znanost (Applied Cognitive Science), združeni studij Filozofskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na hrvatskome i engleskome jeziku te studijski program sveučilišnog diplomskog studija Naftno i geoenergetsko inženjerstvo i menadžment Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Usvojen je i Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu za ak. godinu 2022./2023. i 2023./2024. Plan aktivnosti sustava osiguranja kvalitete sveobuhvatni je dokument koji sadrži i razrađuje niz mjera i aktivnosti usmjerenih na osiguravanje kvalitete u svrhu poticanja razvoja i inovacija koje unaprjeđuju trinaest ključnih područja djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica. Plan aktivnosti za dvogodišnje razdoblje obuhvaća najvažnije planirane mjere za koje je ocjenjeno da će znatno podignuti kvalitetu i potaknuti značajne iskorake u nastavnom, znanstvenom, umjetničkom i stručnom radu Sveučilišta, napretku studenata i njihovom zadovoljstvu, kvaliteti nastavnog kadra, upravljanju, razmjeni i dostupnosti informacija unutar sustava i s vanjskim dionicima, međunarodnoj suradnji, i dr.

U nastavku sjednice članovi Senata potvrdili su Odluke fakultetskih vijeća o izboru prof. art. Alena Novoselca za dekana Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mladena Zrinjskoga za dekana Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Koprića za dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Vladislava Brkića za dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Također, Senat je dao suglasnost na programe pristupnika za dekane sljedećih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: program prof. dr. sc. Ante Jukića za dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, program prof. dr. sc. Marine Klačmer Čalopa za dekanicu Fakulteta organizacije i informatike, program prof. dr. sc. Anice Hursa Šajatović za dekanicu Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele nagrada Sveučilišta u Zagrebu, Senat je potvrdio i raspisivanje natječaja za godišnje nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023. Uz već postojeće nagrade „Andrija Mohorovičić“, „Andrija Štampar“, „Fran Bošnjaković“ i „Ars summa Universitatis“ te nagradu za sveučilišnu inovaciju godine, inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije, od ove ak. godine Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje i sljedeće nagrade: Nagradu „Alica Wertheimer-Baletić“, koja se dodjeljuje zaposlenicima koji rade na znanstveno-nastavnim radnim mjestima za ostvarene znanstveno-nastavne rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području društvenih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Nagradu „Viktor Žmegač“, koja se dodjeljuje zaposlenicima koji rade na znanstveno-nastavnim radnim mjestima za ostvarene znanstveno-nastavne rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Nagradu „Praemium Biotechnicum“, koja se dodjeljuje pojedincima na znanstveno-nastavnim radnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstveno-nastavne rezultate, promicanje biotehničkih disciplina i struke te prijenos znanja i odgoj mladih znanstvenika i stručnjaka u biotehničkom području.

Usvojena je i Odluka o raspodjeli 2. akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. g. 2022./2023. u iznosu od 5.451.564,75 eura. Sredstva se raspodjeljuju sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu kao 2. akontacijska rata za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima, a konačnu raspodjelu po sastavnicama utvrdit će Senat Sveučilišta posebnom odlukom kada bude isplaćen ukupan iznos za temeljno financiranje materijalnih troškova znanstvene i umjetničke djelatnosti u ak. godini 2022./2023.Top