Vijest
21.03.2023

Istaknuti zaključci i odluke 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu

Šesta redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu održala se 21. ožujka 2023., a osim uobičajenih točaka dnevnoga reda, vezanih uz izbore u zvanja, upisne kvote, poslijediplomske i specijalističke studije, izdvajamo nekoliko važnih zaključaka i odluka.

Na 5. redovitoj sjednici, održanoj 14. veljače 2023., Senat je donio Odluku o pokretanju postupka za dodjelu počasnoga doktorata profesoru emeritusu Eriku Cohenu sa Sveučilišta Hebrew u Jeruzalemu. Imenovano je Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnoga doktorata u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, Ekonomski fakultet,  akademik Gordan Družić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,  i prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, Filozofski fakultet. Nakon što je proučilo prijedlog i razmotrilo obrazloženje znanstvenoga, nastavnoga i društvenoga doprinosa profesora Cohena, Stručno povjerenstvo podnijelo je Senatu Sveučilišta izvješće s mišljenjem i prijedlogom, koje je prihvaćeno. Odluka o dodjeli počasnoga doktorata profesoru emeritusu Eriku Cohenu priznanje je za iznimna dostignuća u znanstvenom i nastavnom radu te doprinos društvu u cjelini.

Nakon savjetovanja s javnošću, koje se održavalo od 31. siječnja do 15. veljače 2023., Sveučilište u Zagrebu usvojilo je novi Statut. Tijekom savjetovanja 53 adresata dostavila su svoje komentare na prijedlog Nacrta Statuta, a Povjerenstvo za izradu Nacrta Statuta Sveučilišta u Zagrebu uzelo je u obzir pristigle komentare. Odbor za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu na svojoj redovitoj sjednici održanoj 14. ožujka 2023. donio je pozitivno mišljenje o prijedlogu Statuta Sveučilišta, nakon čega je na današnjoj sjednici Senat usvojio novi Statut. Važeći Statut datira iz 2005. godine, a u proteklih osamnaest godina tri puta su napravljene izmjene i dopune. Stoga, novi i moderan Statut Sveučilišta u Zagrebu omogućit će značajan i kvalitativni iskorak u svim djelatnostima Sveučilišta u narednom razdoblju.

Statut je prihvaćen velikom većinom glasova, 57 za, 4 protiv i 3 suzdržana glasa.

Sveučilište u Zagrebu zahvaljuje svima koji su sudjelovali te doprinijeli izradbi novoga Statuta.

Donesena je i Odluka o prihvaćanju pravno neobvezujućih radnih definicija antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o holokaustu i antiromskoga rasizma i diskriminacije Međunarodnoga saveza za sjećanje na holokaust (IHRA). Republika Hrvatska članica je Međunarodnoga saveza za sjećanje na holokaust od 2005. godine, a usvajanje radne definicije rezultat je predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA), koje je Hrvatska preuzela 1. ožujka 2023. Također, Sveučilište u Zagrebu poziva i sve svoje sastavnice da usvoje i u svojem se radu koriste navedenim radnim definicijama.

Senat Sveučilišta u Zagrebu na današnjoj je sjednici usvojio i novi Pravilnik o raspodjeli interventnih sredstava Sveučilišta u Zagrebu. Interventna sredstva Sveučilišta su sredstva financijske pomoći koja se dodjeljuju sastavnicama u izvanrednim okolnostima. Sredstva su definirana kao postotno izdvajanje od proračunskih sredstava koja se odnose na subvencije participacija školarina. Sastavnice Sveučilišta mogu u svakom trenutku prijaviti problem u poslovanju i zatražiti financijska sredstava uz detaljno obrazložen zahtjev i u skladu s pravilima Pravilnika o raspodjeli interventnih sredstava. Rektorski kolegij u užem sastavu raspravit će o pristiglim zahtjevima i sastaviti prijedlog, koji se potom dostavlja na mišljenje Odboru za proračun Sveučilišta. Rektor upućuje konačni prijedlog, uz suglasnost rektorskoga kolegija, Senatu na odlučivanje. Novim Pravilnikom o raspodjeli interventnih sredstava Sveučilišta u Zagrebu želi se osigurati transparentnost i odgovornost u dodjeli financijskih sredstava.

U skladu s nastojanjima modernizacije studijskih programa i odgovaranja na potrebe tržišta rada, Senat je donio i odluke vezane za studijske programe i poslijediplomske specijalističke studije. Tako se počinju izvoditi novi prijediplomski studijski programi Fakulteta prometnih znanosti ‒ Aeronautika, sa smjerovima Pilot  Upravljanje zračnim prometom, te novi diplomski sveučilišni studijski program Fakulteta strojarstva i brodogradnje Mehatronika i robotika, sa smjerovima  Automatika, Automatizacija proizvodnih sustava, Autonomni sustavi i računalna inteligencija, Kibernetika i bioinspirirani sustavi, Mehatronika transportnih sustava, Robotika. Ujedno su usvojene izmjene novoga poslijediplomskoga specijalističkoga studija Učiteljskoga fakulteta Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici te je prihvaćen prijedlog nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga specijalističkoga studija Upravljanje vodnim gubitcima Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Također, Senat je dao suglasnost na programe pristupnika za dekane sljedećih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: program prof. art. Alena Novoselca za dekana Akademije likovnih umjetnosti, programe prof. dr. sc. Boška Pribičevića i prof. dr. sc. Mladena Zrinjskog za dekana Geodetskoga fakulteta, program prof. dr. sc. Ivana Koprića za dekana Pravnoga fakulteta i program prof. dr. sc. Vladislava Brkića za dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta.

Odobreni su i sljedeći novi naslovi za sveučilišnu nastavnu literaturu: Osiguranje kvalitete rada u sestrinstvu, Psihoterapija, Ishodišta zagrebačkih interijera: prostori privatnosti, Origins of Zagreb interiors: private spaces, Programiranje 2 i Povijest odijevanja i modnog dizajna.Top