Vijest
14.09.2023

Istaknuti zaključci i odluke 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu

Jedanaesta redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu održala se 12. rujna 2023., a osim uobičajenih točaka dnevnoga reda o izborima u zvanja, financijskim pitanjima i davanju suglasnosti na statute sastavnica, izdvajamo nekoliko važnih zaključaka i odluka.

Na početku sjednice rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić izvijestio je članove Senata o sljedećim aktivnostima:
- o pregovorima za sklapanje novoga Kolektivnoga ugovora za područje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti, pri čemu je istaknuo da u pregovorima, uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, sudjeluju i imenovani predstavnici Rektorskoga zbora
- o organizaciji Tjedna Sveučilišta u Zagrebu, koji će se održavati od 3. do 11. studenoga, te će uz standardne aktivnosti, od polaganja vijenca na grob prvoga rektora do dodjele priznanja profesorima emeritusima, uključivati i predstavljanje publikacija, okrugle stolove te koncert, a posebice je istaknuo kako će se svečana sjednica Senata u 355. akademskoj godini održati 8. studenoga
- o održavanju već tradicionalne Smotre Sveučilišta u Zagrebu, od 9. do 11. studenoga na Zagrebačkom velesajmu
- o dogovorenom sastanku s Upravom Grada Zagreba i gradonačelnikom o prometnoj povezanosti Znanstveno-učilišnoga kampusa Borongaj i uključenje Zagrebačkoga inovacijskog centra u Znanstveno-učilišni kampus
- o uspostavi savjetovališta za mentalno zdravlje; Sveučilište u Zagrebu osiguralo je prostor za rad savjetovališta, a na održanim sastancima u Ministarstvu zdravstva, Hrvatskome zavodu za javno zdravstvo, Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Gradu Zagrebu Sveučilište u Zagrebu dobilo je potporu u smislu financiranja radnoga mjesta
- o održavanju Dana digitalne transformacije Sveučilišta u Zagrebu 3. listopada, na kojem će se istaknuti važnost znanstvenoistraživačkih potencijala i transfera tehnologije u razvoju visokoobrazovnoga sustava Republike Hrvatske
- o održanom sastanku Rektorskoga zbora Republike Hrvatske u Zadru te o susretu Rektorskoga zbora RH i Zbora rektora visokoobrazovnih institucija iz Krakova o temi internacionalizacije te umreživanja na području europskih programa, za što je i potpisan sporazum o suradnji
- o održavanju promocije 135 sveučilišnih specijalista iz 12 studijskih programa, koja će se održati 6. listopada
- o održavanju Dana dobrodošlice za strane studente 29. rujna, kada će djelatnici Središnjega ureda za međunarodnu suradnju predstaviti Sveučilište u Zagrebu, studijske programe i mogućnosti studiranja na engleskom jeziku.

Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je izvješće Povjerenstva za ocjenu prijedloga predloženika za počasno zvanje professor emeritus. Na 8. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 16. svibnja 2023., imenovano je Povjerenstvo za ocjenu prijedloga predloženika za počasno zvanje professor emeritus. Članovi Povjerenstva proučili su potrebnu dokumentaciju te su Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu podnijeli izvješće za prof. dr. sc. Mladena Božičevića, predloženika Geotehničkoga fakulteta (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dragan Miličić, prof. dr. sc Pavle Pandžić, prof. dr. sc. Ranko Biondić). Također, Senat je potvrdio Prijedlog za imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emeritus za prof. dr. sc. Željka Štiha, predloženika Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Predloženo je povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Martin Dadić, prof. dr. sc. Roman Malarić i prof. dr. sc. Damir Semenski.

U skladu s nastojanjima da se moderniziraju studijski programi i tako odgovori na potrebe tržišta rada, Senat je donio i odluke o studijskim programima. Tako se počinju izvoditi novi prijediplomski studijski programi Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta – Primijenjena geologija i geološko inženjerstvo te novi sveučilišni diplomski studijski program Filozofskoga fakulteta Klinička lingvistika i fonetika. Ujedno je prihvaćena i izmjena dopusnice, izdane Prirodoslovno-matematičkom fakultetu za izvođenje prijediplomskoga sveučilišnoga studija Geofizika, čiji dopunjeni naziv glasi Geofizika – klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija.

Senat je suglasan i s potvrdama Ministarstva znanosti i obrazovanja, kojima se potvrđuju upisi u Upisnik studijskih programa za sljedeće studijske programe: stručni diplomski studijski program Računovodstvo, financijsko izvještavanje i revizija Ekonomskoga fakulteta; sveučilišni diplomski studijski program Mehatronika i robotika (smjerovi: Automatika, Automatizacija proizvodnih sustava, Autonomni sustavi i računalna inteligencija, Kibernetika i bioinspirirani sustavi, Mehatronika transportnih sustava i Robotika) Fakulteta strojarstva i brodogradnje; sveučilišni prijediplomski studijski program Naftno i geoenergetsko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta; sveučilišni diplomski studijski program Strojarstvo (smjerovi: Automobilska i transportna tehnika, Brodostrojarstvo, Cjevovodni sustavi, Energetika i okoliš, Industrijsko inženjerstvo i menadžment, Inženjerstvo kvalitete i mjeriteljstvo, Inženjerstvo materijala, Inženjersko modeliranje i računalne simulacije, Konstruiranje i mehanička analiza, Održivi energetski sustavi u zgradarstvu i industriji, Prerada polimera i aditivna proizvodnja i Proizvodno inženjerstvo) Fakulteta strojarstva i brodogradnje; sveučilišni diplomski studijski program Brodogradnja Fakulteta strojarstva i brodogradnje; združeni sveučilišni diplomski studijski program Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Prihvaćena je i izmjena i dopuna programa (do 20 %) sveučilišnoga interdisciplinarnoga specijalističkoga studija Intelektualno vlasništvo Sveučilišta u Zagrebu.

Odobreni su i sljedeći naslovi za sveučilišnu nastavnu literaturu: Dijetoterapija, Elektromagnetizam, Medicinska etika, Hitna medicinska stanja u dentalnoj medicini, Jezik između nas, Uporaba životinja u istraživanjima, Paška ovca, Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata, Analiza financijskih izvještaja – temeljna načela i postupci (šesto izmijenjeno i dopunjeno izdanje) i Anesteziologija u dentalnoj medicini.

U nastavku sjednice članovi Senata potvrdili su prijedloge povjerenstava za predlaganje kandidata za dodjelu nagrada Praemium Biotechnicum i Viktor Žmegač. Uzimajući u obzir članak 2. Pravilnika o uvjetima i dodjele Nagrade, povjerenstva su predložila da se Nagrada Praemium Biotechnicum za akademsku godinu 2022./2023. dodijeli ravnopravno prof. dr. sc. Ini Čuriku s Agronomskoga fakulteta, prof. dr. sc. Kati Galić s Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta i prof. dr. sc. Vladimiru Jambrekoviću s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, a Nagrada Viktor Žmegač dodjeljuje se prof. dr. sc. Cvijeti Pavlović s Filozofskoga fakulteta.

Senat je prihvatio i pozitivna mišljenja Odbora za statutarna pitanja o novim statutima sljedećih sastavnica: Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Filozofskoga fakulteta, Geodetskoga fakulteta i Veterinarskoga fakulteta.Top