Vijest
03.12.2021

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2021./2022. - programske zemlje (KA131)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA131) u akademskoj godini 2021./2022.

za aktivnosti:

 • podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH)
 • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
 • osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

Rok za online  prijavu (odlazno osoblje) te za slanje prijavne dokumentacije za odlazno osoblje i dolazne predavače je srijeda 22. prosinca 2021. u 12 sati. 

 

Nekoliko novina i važnih informacija (više detalja u uputama uz Natječaj):

 • Realizacija mobilnosti moguća je od 1. ožujka do 30. rujna 2022.
 • Zeleno putovanje - "green travel": moguće je ostvariti uvećanu financijsku potporu za putni trošak u slučajevima kada se član osoblja odluči za čišća prijevozna sredstva s nižim emisijama (npr. vlak) - za detalje v. privitak 6 - Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove. 
 • Moguće je kombiniranje fizičkih i virtualnih mobilnosti u istoj mobilnosti tzv. kombinirana (blended) mobilnost.

Privitci:

 1. Upute uz Natječaj
 2. Upute za online prijavu
 3. Hodogram prijave i glavne smjernice
 4. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnoga i nenastavnoga osoblja za ak. god. 2021./2022. (mogućnosti razmjene za odlaznu mobilnost) - ispravak 6.12.2021.
 5. Europass obrazac za životopis
 6. Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR)
 7. Popis nositelja povelje Erasmus Charter for Higher Education
 8. Popis ISCED Subject area codes i Pretraživač ISCED kodova
 9. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske zemlje

Dodatna dokumentacija za odlazno osoblje:

10. Online prijavni obrazac za odlazno osoblje
11. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nastavno osoblje
12. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja/kombinirana mobilnost (nastavni plan – plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching & Training) – nastavno osoblje
13. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training) – nastavno i nenastavno osoblje
14. Prijedlog pozivnog pisma za odlazno osoblje (prihvaća se i službeni e-mail od strane prihvatne institucije)

Dodatna dokumentacija za dolazne predavače:

15. Prijavni obrazac za dolazno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
16. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan za dolazno osoblje): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nenastavno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
17. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja mobilnosti za dolazno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH (ispunjava i potpisuje sastavnica)

 

KLASA: 605-01/21-04/3
URBROJ: 380-153/037-21-2
Zagreb, 3. prosinca 2021.Top