Vijest
24.05.2017

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2017./2018. - programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u akademskoj godini 2017./2018.

za aktivnosti:

 • podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH)
 • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
 • osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

Rok za prijavu je 12. lipnja 2017.

Nekoliko je novina u ovome natječaju (više detalja u uputama uz natječaj):

 1. online prijava za odlazno osoblje
 2. potpora za putne troškove za odredišta udaljena manje od 100 km 
 3. mogućnost dodatne financijske potpore za putne troškove za odredišta koja zahtjevaju dodatne visoke troškove u unutarnjem prometu ciljne države.

Privitci:

 1. Upute uz Natječaj 
 2. Upute za online prijavu
 3. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnoga i nenastavnoga osoblja za ak. god. 2017./2018. (mogućnosti razmjene za odlaznu mobilnost) – uvršteni su samo sporazumi potpisani i dostavljeni središnjem Uredu za međunarodnu suradnju do zadanoga roka (10. rujna 2016.)
 4. Online prijavni obrazac za odlazno osoblje
 5. Prijavni obrazac za dolazno osoblje iz stranih tvrtki/znanstvenih ustanova
 6. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nastavno osoblje 
 7. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja/kombinirana mobilnost (nastavni plan – plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching & Training) – nastavno osoblje 
 8. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan za dolazno osoblje): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nenastavno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
 9. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training) – nastavno i nenastavno osoblje 
 10. Europass obrazac za životopis
 11. Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR) 
 12. Popis nositelja povelje Erasmus Charter for Higher Education
 13. Popis ISCED Subject area codes i Pretraživač ISCED kodova 
 14. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske zemlje)

 

KLASA: 605-01/17-04/3
URBROJ: 380-153/037-17-2
Zagreb, 24. svibnja 2017.Top