Vijest
09.03.2021

Erasmus+ KA107 Natječaj za virtualnu mobilnost studenata FFZG, FPZG, FER (Brazil, Čile, Izrael, Rusija, Ukrajina)

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz tzv. partnerskih zemalja raspisuje Natječaj za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 28.03.2021. do 28.02.2022.

Natječaj je otvoren za studente sljedeća tri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

  • Fakultet elektrotehnike i računarstva,
  • Fakultet političkih znanosti,
  • Filozofski fakultet.

Radi izuzetno otežanog putovanja u zemlje izvan Europske unije uslijed COVID-19 pandemije, studentima se preporučuje sudjelovanje u tzv. virtualnoj / online mobilnosti. Mogućnost fizičke mobilnosti predviđena je Natječajem isključivo za Izrael, Filozofski fakultet (studenti judaistike) – pod uvjetom da Izrael za početak ak. g. 2021./22. otvori svoj zračni prostor i omogući ulazak stranim državljanima (trenutno nije moguće). Za točan popis raspoloživih stranih sveučilišta i mjesta,molimo pogledati Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2021.-2022.

Razdoblje mobilnosti:
•    zimski semestar 2021./22.
Izuzetak: doktorski studenti FER-a koji se prijavljuju za virtualnu mobilnost na Saint-Petersburg Electrotechnical University ETU “LETI” koja je moguća od ljetnog semestra 2020./21.

Način prijave:
Isključivo online (elektronički). Ispunjenu online prijavu isprintati i potpisati te poslati u elektroničkom obliku središnjem uredu za međunarodnu suradnju na erasmus.noneu@remove-this.unizg.hr.   Prijavi je potrebno priložiti – student učitava (uploda) dokumente u sklopu Online prijave za Erasmus+KA107 mobilnost – partnerske zemlje (ne šalje se dodatno putem elektroničke pošte). Student ispunjava i šalje samo jednu (1) prijavnicu u kojoj je moguće odabrati do dva (2) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići.
Matični fakultet a će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora.

Rok za prijavu:
•    Zaključno do 04.04.2021.
•    Napomena: za doktorske studente FER-a koji se prijavljuju za virtualnu mobilnost na Saint-Petersburg Electrotechnical University ETU “LETI”, prijava prema principu "first come first served" - prijava može biti zatvorena prije službenog roka Natječaja od u slučaju ispunjenja kvote od 3 raspoloživa mjesta za doktorske studente.

PRIVITCI NATJEČAJU:

  1. Odluka o raspisu Natječaja za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 28.03.2021. do 28.02.2022.,
  2. Online prijava za Erasmus+ - Partnerske zemlje KA107, https://zagreb.moveon4.de/locallogin/6042490d8f47c8526f2fc56f/eng 
  3. Upute za ispunjavanje Online prijave – bit će dostupne čim osposobimo link;
  4. Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2021.-2022.,
  5. Dodatak I. - Potvrde o znanju stranog jezika,
  6. Obrazac – „Pismo odobrenja“ za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada,
  7. Popis ECTS koordinatora na fakultetima/akademijama.

U slučaju pogreške u tablici s popisom inozemnih sveučilišta, mjerodavan je podatak iz originalnog ugovora.

ZAVRŠNA NAPOMENA
Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim mrežnim(web) stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/ 

Klasa: 605-01/18-01/70
URBROJ: 380-155/073-21-413
Datum: 9. ožujka 2021.Top