Vijest
03.06.2015

Drugi rezultati Natječaja - Erasmus+ studijski boravak - ak. god. 2015./16.

Natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus+ za studente Sveučilišta u Zagrebu za studijski boravak objavljen je 16. veljače 2015., a studenti su se mogli prijaviti do 05. ožujka 2015.
Fakultetska povjerenstva izradila su rang listu studenata. Financijska potpora odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici, te broju odobrenih prijava. Prvi rezultati natječaja objavljeni su 28. travnja 2015.

Sveučilište objavljuje Druge rezultate natječaja temeljem Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2015. g. za program Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 u području visokog obrazovanja: Mobilnost studenata i osoblja unutar programskih zemalja (Klasa: 605-47/15-03/14, Urbr: 359-08/2-15-3) te zaprimljenih odustanaka studenata zaprimljenih od objave Prvih rezultata.

Drugi rezultati se nalaze u priloženim tablicama. Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu.

Svi NOVO odabrani studenti za financiranje koji su u Prvim rezultatima Natječaja bili odabrani za zimski semestar automatski su premješteni u mobilnost ljetnog semestra (zbog proteklih rokova za prijave zimskog semestra; izuzetak: nisu premješteni jedino zero-grant studenti koji su sada prešli na finaciranje jer su ranije ušli u postupak i već realizirali svoje prijave za zimski semestar ).  Studenti kojima je je automatski promijenjen semestar moblnosti sa zimskog na ljetni dužni su svoj pristanak i nove datume odlaska/povratka javiti svojoj matičnoj sastavnici, a sastavnica obaviještava Sveučilište u roku 01.07.2015. (upute će sastavnice primiti naknadno e-mailom).

Na temelju rezultata Natječaja studente koji su odabrani za financijsku potporu za zimski/ljetni semestar njihov će matični fakultet/akademija nominirati na ciljno sveučilište, a kopiju e-mail nominacije student će primiti na svoju e-mail adresu. Nakon nominacije studenti se trebaju samostalno prijaviti na ciljno sveučilište s cjelokupnom dokumentacijom u roku u kojem to ciljno sveučilište traži.

Za studente koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani od strane svojih fakultetskih povjerenstava, ostaju na snazi odredbe Prvih rezultata Natječaja - poveznica na tekst ovdje. Podsjetnik: rok za zero-grant ili odustanak za ljetni semestar je  4. rujna 2015. godine. (za zimski semestar rok je protekao 13. svibnja 2015.).

Drugi rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:

 1.     Akademija dramske umjetnosti
 2.     Agronomski fakultet
 3.     Akademija likovnih umjetnosti
 4.     Arhitektonski fakultet
 5.     Ekonomski fakultet
 6.     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 7.     Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8.     Filozofski fakultet
 9.     Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 10.     Fakultet organizacije i informatike
 11.     Fakultet prometnih znanosti
 12.     Fakultet političkih znanosti
 13.     Fakultet strojarstva i brodogradnje
 14.     Geodetski fakultet
 15.     Geotehnički fakultet
 16.     Građevinski fakultet
 17.     Grafički fakultet
 18.     Hrvatski studiji
 19.     Katolički bogoslovni fakultet
 20.     Kineziološki fakultet
 21.     Medicinski fakultet
 22.     Muzička akademija – 13.07.2015.; Poseban rok za MA studente za odustanak ili prihvat  zero-grant statusa - 5 radnih dana od objave (zaključno 20.07.2015.)
 23.     Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 24.     Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 25.     Prirodoslovno-matematički fakultet
 26.     Pravni fakultet
 27.     Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 28.     Stomatološki fakultet
 29.     Metalurški fakultet = NEMA prijava
 30.     Šumarski fakultet
 31.     Tekstilno-tehnološki fakultet
 32.     Učiteljski fakultet
 33.     Veterinarski fakultet
 34.     Centar za poslijediplomske studije = NEMA prijava


Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u „Uputama studentima odabranima za studentsku razmjenu ak. god. 2015./16.“, te voditi računa o kasnijoj nadopuni istih uputa, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

Studenti su dužni pročitati i cjelokupan tekst Prvih rezultata Natječaja jer su odredbe jednako važeće za sve studente i za Druge rezultate Natječaja.

FINANCIJSKA POTPORA – vrijede odredbe Prvih rezultata Natječaja.

STUDENTI S INVALIDITETOM - vrijede odredbe Prvih rezultata Natječaja.

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA - vrijede odredbe Prvih rezultata Natječaja.

Odluke Sveučilišta o žalbama vezano za slabiji socioekonomski status objavljenih Prvih rezultata Natječaja: studenti primaju pojedinačne obavijesti na svoj e-mail.  Odluke Sveučilišta po žalbi su konačne, pritužba na konačnu odluku Sveučilišta nije moguća.

ODUSTANAK OD RAZMJENE – vrijede odredbe Prvih Rezultata Natječaja.

JEZIČNI TEČAJ - vrijede odredbe Prvih Rezultata Natječaja.

DOKUMENTI I OBRASCI

Klasa: 605-01/15-22/10
Urbroj: 380-153/068-15-104

U Zagrebu, 03. lipnja, 2015.Top