Vijest
20.05.2016

Drugi rezultati Erasmus+ Natječaja za studente studijski boravak ak.god. 2016./17. za programske zemlje (KA103)

DRUGI REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2016./17. Studenti obavezno trebaju pročitati cjelokupan tekst Prvih Rezultata - isti tekst i pravila se odnose na studente odabrane u Prvim i Drugim rezultatima Natječaja - kliknuti na tekst). Jedina razlika vezano za Druge rezultate se odnosi na novi rok za odustanke isključivo studenata koji su Drugim rezultatima Natječaja prešli na financiranje a odabrani su za zimski semestar.

Važno: rok za odustanak od razmjene isključivo za studente odabrane za zimski semestar koji su tek Drugim rezultatima prešli na financiranje je 27. svibnja 2016. (datum primitka!). Rok odustanka za ostale studente zimskog semestra je već prošao. Za odabrane studente ljetnog semestra rok za odustanke ostaje isti 02. rujna 2016.

Drugi rezultati obuhvaćaju manje uvećanje sredstava za ovu stavku uslijed odluke odobrenja sredstava za projekt od strane Agencije za mobilnost i programe EU, te također obuhvaćaju promjene u rang listama uslijed odustanaka studenata nakon objavljenih Prvih rezultata.


Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (1 tablica za svaku sastavnicu). Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

Drugi rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:
1.    Akademija dramske umjetnosti
2.    Agronomski fakultet
3.    Akademija likovnih umjetnosti
4.    Arhitektonski fakultet
5.    Ekonomski fakultet
6.    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
7.    Fakultet elektrotehnike i računarstva
8.    Filozofski fakultet
9.    Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
10.    Fakultet organizacije i informatike
11.    Fakultet prometnih znanosti
12.    Fakultet političkih znanosti
13.    Fakultet strojarstva i brodogradnje
14.    Geodetski fakultet
15.    Geotehnički fakultet = NEMA prijava
16.    Građevinski fakultet
17.    Grafički fakultet
18.    Hrvatski studiji
19.    Katolički bogoslovni fakultet
20.    Kineziološki fakultet
21.    Medicinski fakultet
22.    Muzička akademija - objavljeno 21.07. 2016.; poseban rok za odustanke ili prihvat zero-grant statusa za MA studente zimski sem./cijelu godinu je 28.07.2016.
23.    Prehrambeno-biotehnološki fakultet
24.    Farmaceutsko-biokemijski fakultet
25.    Prirodoslovno-matematički fakultet
26.    Pravni fakultet
27.    Rudarsko-geološko-naftni fakultet
28.    Stomatološki fakultet
29.    Metalurški fakultet
30.    Šumarski fakultet
31.    Tekstilno-tehnološki fakultet
32.    Učiteljski fakultet
33.    Veterinarski fakultet
34.    CPS = NEMA prijava

Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se
propisanih  uputa  koje  su  dane  u  „Uputama   studentima   odabranima   za   studentsku
razmjenu  ak.  god.  2016./17.“ te voditi računa o kasnijoj  nadopuni  istih  uputa,  kao  i  svih
naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA
Drugi Rezultati prijave za slabiji socioekonomski status ak.god. 2016./17.

Klasa: 605-01/16-22/5
Urbroj: 380-153/068-16-147
Zagreb, 20. svibnja 2016.Top