Vijest
01.06.2016

DRUGI KRUG NATJEČAJA Erasmus+ za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za razdoblje mobilnosti od 01.09.2016. do 31.05.2017. – PARTNERSKE ZEMLJE

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

DRUGI KRUG NATJEČAJA za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 01.09.2016. do 31.05.2017.

za aktivnosti:

  • podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
  • osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

Rok za prijavu:

  • zaključno do 1. srpnja 2016.

Privitci:

  1. Upute uz Natječaj,
  2. Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i nastavnog osoblja za razdoblje 2015.-2017.
  3. Prijavni obrazac (na hrvatskom),
  4. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement) – nastavno osoblje
  5. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement) – nastavno i nenastavno osoblje
  6. Europass obrazac za životopis
  7. Popis ISCED Subject area codes (str. 16-18/18) i Pretraživač ISCED kodova

Klasa: 605-01/16-22/25
Ur. broj: 380-155/073-16-1

Zagreb, 1. lipnja 2016.Top