Vijest
24.09.2021

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021.

Rektor je na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, koje je pregledalo studentske radove dostavljene od strane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, nagradio ukupno 186 radova za Rektorovu nagradu u pet kategorija: 126 radova u a) kategoriji, 19 u b), 8 u d), 7 u e) i 26 radova u f) kategoriji.

 

POPIS IMENA DOBITNIKA REKTOROVE NAGRADE ZA AK. GOD. 2020./2021.

O dodjeli priznanja Rektorove nagrade obavijestit ćemo naknadno. 

Izložba postera nagrađenih radova održat će se virtualno, a upute za izradu postera bit će poslane izravno studentima.Top