Vijest
24.05.2023

Deseti parcijalni rezultati Natječaja za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes - BIP) za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2023.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Desete parcijalne rezultate Natječaja za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe (Blended intensive programmes - BIP) za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2023. u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131).

Odluka o Desetim parcijalnim rezultatima Natječaja za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe (Blended intensive programmes - BIP) za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2023.
Deseti parcijalni rezultati Natječaja za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe (Blended intensive programmes - BIP) za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2023.

Sastavnice imaju mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za žalbe Sveučilišta u Zagrebu. Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “Za Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti“. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Radi brže obrade, molimo žalbe poslati i skenirano na e-mail adresu erasmus.bip@unizg.hr. Žalbe poslane isključivo putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

Sastavnica i kandidati kojima su na Desetim parcijalnim rezultatima Natječaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2023. odobrena sredstva za sudjelovanje u kombiniranim intenzivnim programima primit će upute za daljnju proceduru putem e-maila.


KLASA:605-01/22-03/27
URBROJ: 251-25-16/11-23-140Top