Vijest
22.08.2023

51. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole

U Dubrovniku se u utorak 22. kolovoza 2023. službeno otvara 51. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. U radu Seminara sudjelovat će trideset i troje inozemnih studenata kroatistike i sedamnaestero inozemnih sveučilišnih profesora, znanstvenika i prevoditelja kojima su hrvatski jezik i književnost temeljno područje znanstveno-stručnoga bavljenja. U nastavnom dijelu programa polaznici će u trinaest različitih lektorata i proseminara usavršavati svoje znanje hrvatskoga jezika te obrađivati jezikoslovne, književne i kulturološke teme. Uz proseminarsku nastavu polaznici će pohađati znanstvena predavanja tematski usmjerena na središnju temu Seminara pod nazivom "Prožimanja u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi". 

Program

Kulturna zbivanja predviđena su za popodnevni i večernji dio Programa. Za polaznike su organizirana stručna razgledavanja dubrovačkih znamenitosti te stručni izleti na Elafitsko otočje, Lokrum i u Cavtat. Na Filmskoj večeri bit će prikazan višestruko nagrađivani hrvatski film "Sigurno mjesto" Jurja Lerotića. Gosti će Književne večeri biti Boris Senker i Cvijeta Pavlović, a gosti Umjetničke večeri Miro Gavran i Mladena Gavran. Kazališni dio Programa odvijat će se (i) u okviru Dubrovačkih ljetnih igara, i to predstave Sjetne žene raguzejske redateljice Dore Ruždjak Podolski. Održat će se i radionica na mrežnom korpusu, koju će voditi Karel Jirásek, stručnjak s Filozofskoga fakulteta Karlova sveučilišta u Pragu.

Polaznici Seminara pristižu iz sedamnaest zemalja: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Francuske, Islanda, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Slovenije, Srbije, Švicarske, Ujedinjenoga Kraljevstva i Ukrajine.

Predavači na Seminaru bit će ugledni sveučilišni profesori iz Hrvatske i inozemstva: Evelina Rudan, Tomislava Bošnjak Botica, Katja Radoš-Perković, Ivan Botica, Nikica Gilić, Oksana Timko Đitko, Cvijeta Pavlović, Katica Krešić, Natka Badurina, Maša Grdešić, Dragan Damjanović i Karel Jirásek.

Tijek 51. seminara moći će se pratiti na mrežnim stranicama Škole, u rubrici Seminarski dnevnik.

Ovogodišnji su Seminar organizirale Iva Nazalević Čučević, voditeljica Škole i voditeljica jezikoslovnoga bloka, Goranka Šutalo, zamjenica voditeljice, Marinela Aleksovski, programska tajnica, te Suzana Coha, voditeljica književnoznanstvenog i kulturološkog bloka.

Organizaciju su financijski poduprli: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu te Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Knjige su donirali Matica hrvatska, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Hrvatska sveučilišna naklada, a filmsku je građu osigurala produkcijska kuća Pipser. Nastavni, predavački i kulturni dio programa održava se u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu.

Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je aktivnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Škola je započela s radom 1972. godine s namjerom da potiče i promiče poznavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture ponajprije među inozemnim studentima kroatistike/slavistike te među znanstvenicima i nastavnicima na stranim sveučilištima. Središnji je oblik djelovanja Škole organizacija godišnjega seminara koji svojim polaznicima nudi kroatističke sadržaje, organizira lektorate i proseminare, prevodilačke radionice, tematske cikluse predavanja, kulturna događanja. Zagrebačka slavistička škola organizirala je od 1972. do 1990. seminare u Dubrovniku i Zagrebu (od 1. do 19. seminara), 1991. u Zagrebu (20. seminar), od 1992. do 1998. u Puli (od 21. do 27. seminara). Od 1999. godine hrvatski seminari za strane slaviste ponovno se održavaju u Dubrovniku.Top