Vijest
04.05.2021

2020./21. Erasmus+ praksa: 6. Parcijalni rezultati, 2. krug Natječaja

Klasa: 605-01/20-03/25
Urbroj: 380-153/131-21-304
Zagreb, 4.5.2021.

6. PARCIJALNI REZULTATI – 2. KRUG NATJEČAJA ZA ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU, 2020./21.

Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./21. objavljen je 2.11.2020.

6. parcijalni rezultati natječaja uključuju sve prijave za koje je natječajna dokumentacija zaprimljena u razdoblju od 1.4.2021. do 15.4.2021.

ODABIR KANDIDATA

Natječajnu dokumentaciju, zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom, studenti su dostavljali svojim koordinatorima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici, koji su zatim dokumentaciju prosljeđivali elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je u sklopu 2. kruga natječaja od 1.4.2021. do 15.4.2021. zaprimljena prijavna dokumentacija za 15 prijava. Financijska potpora je odobrena za 14 studenata, a 1 prijava je povučena.

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 670 ili 720 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koje je Sveučilište dobilo za projekt broj 2020-1-HR01-KA103-077158, iz Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 za područje visokog obrazovanja za projekte mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103).
Eventualni naknadni produžetak stručne prakse će se financirati samo u slučaju raspoloživosti financijskih sredstava. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu, student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci). Obrazac treba biti ovjeren od strane matičnog fakulteta/akademije i dostavlja se skeniran, elektroničkim putem.
Rok za odustanak za prijave odobrene u sklopu ovih parcijalnih rezultata je najkasnije 1.6.2021.  Iznimka su slučajevi tzv. „više sile“, na primjer odustanak zbog bolesti ili nemogućnost odlaska na mobilnost zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid-19.

PRIVICI

1. Šesti parcijalni rezultati 2. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2020./21. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla dokumentacija u periodu od 1.4. do 15.4.2021., dok su online prijave za koje je dokumentacija stigla kasnije ili nije uopće stigla izostavljene.
2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2020./21. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2020./21.“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte od koordinatora za SMP u Središnjem uredu za međunarodnu suradnju.
3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2020./21.

UPUTA O ŽALBI

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se odbacuje bez mogućnosti žalbe.

Konačnu odluku o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Žalba se podnosi u pisanom obliku. Vlastoručno potpisana i skenirana žalba dostavlja se elektroničkom poštom, s naznakom „Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, 2020./21.- 2. krug“ na e-mail adresu: natjecaj.placement@unizg.hr, u roku od 8 dana od objave parcijalnih rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Rok za odgovor na žalbe je 8 dana od roka za zaprimanje žalbi na gore navedenu email adresu Sveučilišta.
Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti).Top