Vijest
22.01.2021

2020./21. Erasmus+ praksa: 2. Parcijalni rezultati, 2. krug Natječaja

Klasa: 605-01/20-03/25
Urbroj: 380-153/131-21-144
Zagreb, 22.1.2021.

2. PARCIJALNI REZULTATI – 2. KRUG NATJEČAJA ZA ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU, 2020./21.

Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./21. objavljen je 2.11.2020.

2. Parcijalni rezultati natječaja uključuju sve prijave za koje je natječajna dokumentacija zaprimljena u periodu od 1.12.2020. do 31.12.2020.

 

ODABIR KANDIDATA

Natječajnu dokumentaciju, zajedno s izjavom suglasnosti ECTS koordinatora matične sastavnice s predloženom stručnom praksom, studenti su dostavljali svojim koordinatorima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici, koji su zatim dokumentaciju prosljeđivali elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Ukupno je u sklopu 2. kruga natječaja od 1.12.2020. do 31.12.2020. zaprimljena prijavna dokumentacija za 24 prijave. Financijska potpora je odobrena za 23 studenta, a 1 prijava je povučena.  

 

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu studentima kojima je odobrena financijska potpora za stručnu praksu odobrava ukupno 670 ili 720 EUR mjesečno, ovisno o zemlji u kojoj obavljaju stručnu praksu, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU. Eventualni naknadni produžetak stručne prakse će se financirati samo u slučaju raspoloživosti financijskih sredstava. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu.

ODUSTANAK OD STRUČNE PRAKSE

U slučaju odustanka od odlaska na stručnu praksu student obavezno odmah dostavlja vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac se nalazi pod Dokumenti i obrasci). Obrazac treba biti ovjeren od strane matičnog fakulteta/akademije i dostavlja se skeniran, elektroničkim putem.

Rok za odustanak za prijave odobrene u sklopu ovih parcijalnih rezultata je najkasnije dva mjeseca prije planiranog početka mobilnosti. Iznimno, za studente koji su odabrani u sklopu ovih rezultata natječaja a planiraju početak mobilnosti u periodu od 1.3. – 10.4.2021: odustanak zaprimljen nakon 10.2.2021. smatrat će se odustankom nakon roka. Iznimka su slučajevi tzv. „više sile“, na primjer odustanak zbog bolesti ili nemogućnost odlaska na mobilnost zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid-19.PRIVICI

1. Drugi parcijalni Rezultati 2. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2020./21. Napomena: u tablici su navedene samo prijave za koje je pristigla dokumentacija, do 31.12.2020., dok su online prijave za koje je dokumentacija stigla kasnije ili nije uopće stigla izostavljene.

2. Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2020./21. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu „Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2020./21.“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte koordinatora za SMP Ureda za međunarodnu suradnju.

3. OBRASCI ZA AK. GOD. 2020./21.

UPUTA O ŽALBI

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se odbacuje bez mogućnosti žalbe.
Konačnu odluku o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Žalba se podnosi u pisanom obliku. Vlastoručno potpisana i skenirana žalba dostavlja se elektroničkom poštom, s naznakom „Žalba, Natječaj Erasmus+ stručna praksa, 2020./21.- 2. krug“ na e-mail adresu: natjecaj.placement@unizg.hr, u roku od 8 dana od objave parcijalnih rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta (Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu čl. 30).
Rok za odgovor na žalbu je 8 dana od datuma zaprimanja žalbe na gore navedenu email adresu Sveučilišta.
Napomena: Prije konačne odluke o žalbi student ne smije započeti prijavljenu mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse (žalba može značiti odgodu početka mobilnosti).Top