Vijest
10.11.2023

2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 2. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2023./24.

2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2023./24. (kliknuti na tekst, obavezno pročitati cjelokupan tekst Natječaja!)

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 12. veljače 2024.- 01. kolovoza 2024. (Ovisno o datumu prijave i dostave prijavne dokumentacije, najraniji početak mobilnosti može biti i kasnije od 12.02.2024. - za detalje, vidjeti tekst natječaja).

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2024.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 29.02.2024. do kraja radnog dana, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst natječaja). Dokumentaciju dostavljaju isključivo koordinatori na fakultetu/akademiji, elektroničkim putem.

Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava.

Planirana objava parcijalnih rezultata natječaja je na mjesečnoj bazi (za detalje, molimo pogledati tekst natječaja).  

Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti u roku kraćem od 3 mjeseca od datuma dostave dokumentacije: zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu parcijalnih rezultata, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.   

DOSTAVA DOKUMENTACIJE: ECTS koordinator ili nadležni koordinator za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji dostavlja prijavnu dokumentaciju elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Krajnji rok za dostavu je 29.02.2024., odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst Natječaja).

VAŽNO: Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da bude dostavljena izravno od strane studenata Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Email upite vezane uz natječaj potrebno je slati koordinatorima koji su zaduženi za ovaj natječaj, na adresu: natjecaj.placement@remove-this.unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti prosljeđivani.

Poseban dio Natječaja

1.    Dodatak I – Uputa o znanju jezika i potvrdama
2.    Dodatak II - Studenti s manje mogućnosti
3.    Obrazac – Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa
4.    Online prijavni obrazac za studente: https://zagreb.moveon4.de/locallogin/650036de89e6d135570e8b0f/eng
5.    Upute za online prijavu
6.    Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
7.    Acceptance Confirmation (ispunjava prihvatna institucija)
8.    Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom
9.    Motivacijsko pismo
10.  Pojašnjenje mogućnosti razdoblja boravka na praksi za pojedine kategorije prijavitelja
11.  Procedure i kriteriji odabira studenata na Natječaju za SMP (KA131, programske zemlje)
12. Obrasci vezani za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2023./24. (poveznica sadrži dokumente pod rednim brojevima 1-3, 5 i 7-11)

Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.
Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u ZagrebuKlasa: 605-01/23-03/09
Urbroj: 251-25-16/4-23-365
Datum: 10.11.2023.Top