Vijest
02.11.2020

2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 2. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2020./21.

2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./21. (kliknuti na tekst, obavezno pročitati cjelokupan tekst Natječaja!)

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 1. veljače 2021.- 30. srpnja 2021. (Ovisno o datumu prijave i dostave prijavne dokumentacije, najraniji početak mobilnosti može biti i kasnije od 1.2.2021. - za detalje, vidjeti tekst Natječaja).

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2021.
NOVO - izmjena 6.4.2021: Zbog ograničenja financijskih sredstava krajnji rok za online prijave studenata je skraćen. Novi rok je 15.4.2021. u 12:00h., odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst Natječaja).
Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 15.4.2021. do kraja radnog dana, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst natječaja).
Dokumentaciju dostavljaju isključivo koordinatori na fakultetu/akademiji, elektroničkim putem.

Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava.
Planirana objava parcijalnih rezultata natječaja je na mjesečnoj bazi (za detalje, molimo pogledati tekst natječaja).  
Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti u roku kraćem od 3 mjeseca od datuma dostave dokumentacije: zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu parcijalnih rezultata, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.   

DOSTAVA DOKUMENTACIJE: ECTS koordinator ili nadležni koordinator za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji dostavlja prijavnu dokumentaciju elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Krajnji rok za dostavu je 15.4.2021., odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst Natječaja). 

VAŽNO: Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da bude dostavljena izravno od strane studenata Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Email upite vezane uz natječaj potrebno je slati koordinatorima koji su zaduženi za ovaj natječaj, na adresu: natjecaj.placement@unizg.hr. Email upiti poslani drugim djelatnicima Ureda za međunarodnu suradnju neće biti razmatrani niti prosljeđivani.

Poseban dio Natječaja

1.    Dodatak br.I Natječaju – Uputa o znanju jezika i potvrdama
2.    Online prijavni obrazac: https://zagreb.moveon4.de/form/5ecf753256c8ff35db201db7/eng; Upute za online prijavu
3.    Imena i kontakti ECTS koordinatora akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/sluzbe-potpore/koordinatori-na-fakultetima-i-akademijama/  
4.    Acceptance Confirmation
5.    Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom
6.    Learning Agreement for Traineeships - napomena: ovaj dokument nije neophodan za samu prijavu, već tek nakon odabira i objave rezultata natječaja
7.    Obrasci vezani za Erasmus+ stručnu praksu ak. god. 2020./21.

Dokumenti pod rednim brojevima 1 te 4.-6. objavljeni su na mrežnoj stranici za Erasmus+ stručnu praksu pod DOKUMENTI I OBRASCI 2020./21.

Napomena: U slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.


Klasa: 605-01/20-03/25
Urbroj: 380-153/131-20-2
Datum: 2. studenog 2020.Top