Vijest
10.06.2022

1. KRUG NATJEČAJA za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023. - programske zemlje (KA131)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje

PRVI KRUG NATJEČAJA za mobilnost nastavnoga i nenastavnoga osoblja te za dolazak nenastavnoga osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA131) - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja u akademskoj godini 2022./2023. u sklopu projekta broj 2022-1-HR01-KA131-HED-000060894

za aktivnosti:

  • podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH)
  • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
  • osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

Rok za  prijavu :

1. ZA ODLAZNO OSOBLJE
Rok za online prijavu: petak, 8. srpnja 2022. u 12 sati (podne)

U obzir će se uzimati isključivo prijave koje su podnijete online zaključno do 12 sati (podne) na naznačeni datum roka za prijavu.

2. ZA DOLAZNE PREDAVAČE
Rok za slanje prijavne dokumentacije za dolazne predavače iz stranih tvrtki/znanstvenih ustanova:

1) poštanskim putem – petak, 8. srpnja 2022. (uzimat će se u obzir samo preporučene pošiljke s najkasnijim datumom slanja i žigom pošte od 8. srpnja 2022.) na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10 000 Zagreb
(s naznakom: Prvi krug Natječaja za Program ERASMUS+ – (ne)nastavno osoblje, ak. god. 2022./2023. – programske zemlje KA131)

ili

2) osobna predaja na portu Rektorata (Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb) – petak, 8. srpnja 2022. (obavezan prijemni žig Sveučilišta u Zagrebu s naznačenim vremenom zaprimanja).

 

Nekoliko novina i važnih informacija (više detalja u uputama uz Natječaj):

  • realizacija mobilnosti u sklopu Prvog kruga Natječaja moguća u razdoblju od 15. listopada 2022. godine do 1. travnja 2023. godine
  • novina: kandidati za odlaznu mobilnost svoju prijavu na Natječaj u potpunosti predaje online
  • novina: prijava na Natječaj za dolazne predavače u potpunosti se dostavlja fizičkim putem
  • novina: uz standardno financiranje do 5 dana boravka, dodatno financiranje do 2 dana puta
  • podsjetnik: mogućnost dodatne financijske potpore za osobe s posebnim potrebama (Inclusion Support)

 

Privitci:

1. Upute uz Natječaj
2. Upute za online prijavu (ažurirano 21.6.2022.)
3. Hodogram prijave i glavne smjernice
4. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnoga i nenastavnoga osoblja za ak. god. 2022./2023. (mogućnosti razmjene za odlaznu mobilnost)
5. Europass obrazac za životopis / Europass životopis (online)
6. Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR)
7. Popis nositelja povelje Erasmus Charter for Higher Education
8. Popis ISCED Subject area codes i Pretraživač ISCED kodova
9. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske zemlje)

Dodatna dokumentacija za odlazno osoblje:

10. Online prijavni obrazac za odlazno osoblje (21.6.2022.: s današnjim danom uočene su poteškoće prilikom prijave u sustav te su mogući ispadi sustava. Ljubazno molimo, ponovo se probati logirati tijekom dana)
11. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nastavno osoblje
12. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja/kombinirana mobilnost (nastavni plan – plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching & Training) – nastavno osoblje
13. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training) – nastavno i nenastavno osoblje

Dodatna dokumentacija za dolazne predavače:

14. Prijavni obrazac za dolazno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
15. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan za dolazno osoblje): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nenastavno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
16. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja mobilnosti za dolazno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH (ispunjava i potpisuje sastavnica)


KLASA: 605-01/22-04/02
URBROJ: 380-153/136-22-2
Zagreb, 10. lipnja 2022.Top