Nagrada "Andrija Štampar"

Nagrada "Andrija Štampar"

Nagrada "Andrija Štampar" dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području biomedicinskih znanosti.

Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Andrija Štampar"


Dobitnici:

  1. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, Medicinski fakultet, 2020.
  2. prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet, 2020.
  3. prof. dr. sc. Željko Grabarević, Veterinarski fakultet, 2020.
  4. prof. dr. sc. Asja Čelebić, Stomatološki fakultet, 2020.
  5. prof. dr. sc. Branka Zorc, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2020.
  6. prof. dr. sc. Adriana Vince, Medicinski fakultet, 2021.
  7. akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet, 2021.
  8. prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, Veterinarski fakultet, 2021.
  9. prof. dr. sc. Ivana Miletić, Stomatološki fakultet, 2021.
  10. prof. dr. sc. Lada Rumora, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2021.
  11. prof. dr. sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet, 2022.
  12. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Medicinski fakultet, 2022.
  13. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet, 2022.
  14. prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2022.
  15. prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet, 2023.
  16. prof. dr. sc. Milovan Kubat, Medicinski fakultet, 2023.
  17. prof. dr. sc. Iva Alajbeg, Stomatološki fakultet, 2023.
  18. prof. dr. sc.Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2023.
  19. prof. dr. sc. Petar Džaja, Veterinarski fakultet, 2023.

 


DODATNE INFORMACIJE

Tatjana Klarić Beneta,
mag. comm. et mag. educ. croat.

e-adresa: senatski.poslovi@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 242


Top