SMP 2022/23 - dokumenti za prijavu na natječaj

Obrasci, dokumenti i upute za prijavu na natječaj Erasmus+ prakse, ak. god. 2022./23.

Važno: ovo su dokumenti i obrasci za natječaj Erasmus+ prakse za ak. god. 2022./23. Ovaj natječaj je zatvoren i više se nije moguće prijaviti.

Molimo studente koji se pripremaju za prijavu na neki budući natječaj, npr. za ak. god. 2023/24, da ne koriste ove obrasce, nego da pričekaju nove dokumente i nove upute koji će biti objavljeni zajedno s novim natječajem. (Dio dokumenata za ak. god. 2023/24. moguće je pronaći na ovoj poveznici). Hvala!

Upute za online prijavu - 2. krug Natječaja 2022./23.

Acceptance Confirmation 2022./23.

Izjava suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom - molimo, ispuniti i ovjeriti po objavi natječaja.

Dodatak I: Uputa o znanju jezika i potvrdama 2022./23.- ažurirano studeni 2022.

Dodatak II - Studenti s manje mogućnosti 2022./23.

Obrazac – Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa 2022./23.

Motivacijsko pismo (predložak)

EK kalkulator - izračun trajanja boravka na mobilnosti

Pojašnjenje mogućnosti razdoblja boravka na praksi za pojedine kategorije prijavitelja

Procedure i kriteriji odabira studenata na natječaju za SMP (KA131, programske zemlje)

Top