Ured za doktorate i promocije

Ured za doktorate i promocije

Informacije vezane uz doktorate i promocije doktora znanosti:

JADRANKA ANDRIĆ, suradnica za promocije doktora znanosti
Telefon: (01) 4564 246
Faks: (01) 4830 602
E-mail: jandric@unizg.hr

Lucija Šikić, prof., stručna suradnica za promocije doktora znanosti
Telefon: +385 1 456 41 31
Faks: +385 1 483 06 02
E-adresa: lucija.sikic1@unizg.hrTop