Savjetnici rektora

Savjetnici rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa


red. prof. art. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
posebni savjetnik rektora za umjetničko-prostorne projekte
mobitel: +385 99 2112 348
faks: +385 1 37 11 440
e-adresa: pbogdani@remove-this.alu.hr

prof. dr. sc. Nikola Đaković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
posebni savjetnik rektora za promotivno-preventivni program Zdravo sveučilište
mobitel: +385 98 9653 132
faks: +385 1 456 41 08
e-adresa: nikola.dakovic@remove-this.unizg.hr

prof. dr. sc. Mislav Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
posebni savjetnik rektora za područja STEM i međunarodne projekte
telefon: +385 1 612 96 42
faks: +385 1 617 00 07
e-adresa: mislav.grgic@remove-this.fer.hr

prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
posebni savjetnik rektora za društvene komunikacije i sport
telefon: +385 1 365 86 30
             +385 1 301 79 22
faks: +385 1 363 41 46
e-adresa: damir.knjaz@remove-this.kif.hr

izv. prof. dr. sc. Mario Konecki, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
posebni savjetnik rektora za internetske servise i međunarodnu suradnju
telefon: +385 1 4698 168
             +385 42 390 834
e-adresa: mkonecki@remove-this.unizg.hr

red. prof. mr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
posebni savjetnik rektora za prostorno planiranje u području arhitekture i urbanizma
telefon: +385 1 463 92 64
faks: +385 1 463 98 10
email: boris.koruznjak@remove-this.arhitekt.hr

izv. prof. dr. sc. Željko Krznarić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
posebni savjetnik rektora za biomedicinu, zdravlje i prehranu
mobitel: +385 98 355 454
faks: +385 1 237 60 27 
e-adresa: zeljko.krznaric1@remove-this.zg.t-com.hr

prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
posebni savjetnik rektora za infrastrukturnu obnovu Sveučilišta
telefon: +385 1 4639 255 
e-adresa: ured.dekana@remove-this.grad.unizg.hr

prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
posebni savjetnik rektora za međukulturnu razmjenu i dijalog
telefon: +385 1 489 04 01
faks: +385 1 481 47 04
e-adresa: ured@remove-this.kbf.hr; matulict@remove-this.kbf.hr

prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
posebni savjetnik rektora za organizaciju, praćenje i koordinaciju nastavničkih studija na Sveučilištu
mobitel: +385 99 217 44 77
e-adresa: ivan.prskalo@remove-this.ufzg.hr

Jakov Sedlar
posebni savjetnik rektora za kulturu
mobitel: +385 98 432 774
e-adresa: jakovsedlar52@remove-this.gmail.com

prof. dr. sc. Velimir Srića, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
posebni savjetnik rektora za strateške projekte
mobitel: +385 98 271 448
e-adresa: velimir@remove-this.velimirsrica.com; vsrica@remove-this.efzg.hr
web: http://www.velimirsrica.com/
web na engleskom: http://www.velimirsrica.com/en/

mr. sc. Davorin Tepeš, dipl. ing.
posebni savjetnik rektora za prostorno planiranje u području građevinarstva
mobitel: +385 98 301 888
e-adresa: davorin.tepes@remove-this.gmail.com

 Top