Odbor za doktorske programe

Odbor za doktorske programe

Koordinator: prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

Članovi:

prof. dr. sc. Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
akademik Mislav Ježić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti
Denis Kos, doktorand, Filozofski fakultet
doc. dr. sc. Vinko Kovačić, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Božo Krušlin, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet
red. prof. art. Ante Rašić, Akademija likovnih umjetnostiTop