Odbor za doktorske programe

Odbor za doktorske programe

Koordinator: prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

Predsjednik: akademik Mislav Ježić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Članovi:
prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet
red. prof. art. Ante Rašić, Akademija likovnih umjetnosti
prof. dr. sc. Božo Krušlin, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Denis Sunko, Prirodoslovno-matematički fakultet
doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet
doc. dr. sc. Tin Turković, Filozofski fakultet
Marko Kos, doktorand na doktorskom studiju filozofije na Filozofskom fakultetuTop