Odbor za doktorske programe

Odbor za doktorske programe

Koordinator: prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

Članovi:

akademik Mislav Ježić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, predsjednik Odbora
prof. dr. sc. Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet
Jan Defranceski , doktorand, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet
doc. dr. sc. Vinko Kovačić, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva
red. prof. art. Ante Rašić, Akademija likovnih umjetnosti
prof. dr. sc. Mislav Vrsalović, Medicinski fakultetTop