Odbor za doktorske programe

Odbor za doktorske programe

prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, koordinator

akademik Mislav Ježić
, Fakultet filozofije i religijskih znanosti
prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet
red. prof. art. Ante Rašić, Akademija likovnih umjetnosti
prof. dr. sc. Božo Krušlin, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
prof. dr. sc. Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
doc. dr. sc. Vinko Kovačić, Filozofski fakultet
Denis Kos, doktorand, Filozofski fakultetDodatne informacije

Ana Fruk,
voditeljica Ureda za doktorske studije i programe
e-adresa: ana.fruk@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4698 171


Top