Odbor za doktorske programe

Odbor za doktorske programe

Odbor za doktorske programe

prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije, koordinator

akademik Mislav Ježić
, Fakultet filozofije i religijskih znanosti
prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet
red. prof. art. Ante Rašić, Akademija likovnih umjetnosti
prof. dr. sc. Mislav Vrsalović, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Aleksandra Korać-Graovac, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
prof. dr. sc. Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
izv. prof. dr. sc. Vinko Kovačić, Filozofski fakultet
Jan Defrančeski, doktorand, Filozofski fakultet

Dodatne informacije

Ana Fruk,
voditeljica Ureda za doktorske studije i programe
e-adresa: ana.fruk@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4698 171


Top