Odbor za doktorske programe

Odbor za doktorske programe

prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, koordinator

akademik Mislav Ježić
, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet
red. prof. art. Ante Rašić, Akademija likovnih umjetnosti
prof. dr. sc. Božo Krušlin, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Denis Sunko, Prirodoslovno-matematički fakultet
doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet
doc. dr. sc. Tin Turković, Filozofski fakultet
Marko Kos, doktorand na doktorskom studiju filozofije na Filozofskom fakultetu

Dodatne informacije

Ana Fruk,
voditeljica Ureda za doktorske studije i programe
e-adresa: ana.fruk@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4698 171


Top