Online baza doktoranada - OBAD

Nadogradnja sustava - baza OBAD pri prelasku CROSBI-ja na CroRIS

Poštovani korisnici baze OBAD,

zbog prelaska sustava CROSBI na sustav CroRIS privremeno nije dostupno preuzimanje publikacija u bazu OBAD. Stoga, u ovome prijelaznome razdoblju, molimo doktorande da isprintanome dr. sc. 01 obrascu prilože isprintan popis objavljenih radova.

Obavijest i upute o načinu automatskog povlačenja objavljenih publikacija iz CroRIS-a, objavit ćemo na ovoj stranici, nakon završenog ažuriranja sustava.

Zahvaljujemo na razumijevanju,

Ured za doktorske studije i programe

ONLINE BAZA DOKTORANADA - OBAD

Dobrodošli u Online bazu doktoranada (OBAD). Putem OBAD-a Sveučilište u Zagrebu vodi evidenciju o upisanim doktorandima i prati njihov napredak kroz doktorski studij.

PRIJAVA

Za prijavu koristite svoj  AAI@EduHr elektronički identitet. Prilikom prijave koristite PUNO korisničko ime (na primjer: doktorand@unizg.hr) upisano malim tiskanim slovima. Ako nemate elektronički identitet, kontaktirajte osobu zaduženu za AAI@EduHr na vašoj ustanovi koja će vam ga dodijeliti: http://www.aaiedu.hr/aai_status.php.

Za lakše snalaženje prilikom ispunjavanja podataka u OBAD-u pripremili smo:

Korisnički priručnik

Priručnik za ispunjavanje obrazaca

Često postavljana pitanja

Ukoliko u navedenim dokumentima niste uspjeli pronaći odgovor na vaše pitanje ili postoji problem vezan uz korištenje OBAD-a možete se obratiti Uredu za doktorske studije i programe.

 

Obrada osobnih podataka

Svrha obrade osobnih podataka
Osobni podaci ispitanika obrađuju se u svrhu vođenja evidencije o upisanim doktorandima, praćenja njihovog napretka tijekom doktorskog studija i omogućavanja prijave doktorskog rada putem obrazaca predviđenih Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu. U okviru ove obrade obrađuju se identifikacijski podaci, kontakt podaci te podaci vezani uz napredak kroz doktorski studij i prijavu teme doktorskog rada.

Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obaveza Sveučilišta u Zagrebu i za izvršavanje zadaće od javnog interesa na temelju Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnika o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Odluke Senata Sveučilišta u Zgrebu Klasa: 641-01/12-02/46, Urbroj: 380-113/065-12-3 od 18. listopada 2012.

Pristup osobnim podacima ispitanika
Za prijavu se koristi AAI@EduHr elektronički identitet. Osobni podaci čuvaju se na zaštićenoj infrastrukturi kojoj je pristup izvana ograničen. Pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe izričito zadužene za prikupljanje, obradu i korištenje određenih osobnih podataka u okviru poslova svog radnog mjesta.

Ovlaštene osobe su dužne čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s važećim propisima, obavijestima o zaštiti podataka i ostalim općim aktima.
U mjeri u kojoj je to potrebno i dopušteno propisima, kako bi ostvario svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni i/ili obrađeni, Ured za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu ih može podijeliti s trećim stranama odnosno

- Poslijediplomskim referadama sastavnica kojima se prenose podaci radi evidencije, a koje su dužne s podacima postupati povjerljivo.

Osobni podaci se prenose isključivo u mjeri u kojoj je to nužno za ispunjenje odgovarajuće svrhe zakonite obrade. Gdje je to potrebno, s prethodno navedenim trećim stranama osigurane su odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka.

 

 

Često postavljana pitanja

PRIKAZ OBJAVLJENIH RADOVA

Zbog prelaska sustava CROSBI na sustav CroRIS privremeno nije dostupno preuzimanje publikacija u bazu OBAD. Stoga, u ovome prijelaznome razdoblju, molimo doktorande da isprintanome dr. sc. 01 obrascu prilože isprintan popis objavljenih radova.

Obavijest i upute o načinu automatskog povlačenja objavljenih publikacija iz CroRIS-a, objavit ćemo na ovoj stranici, nakon završenog ažuriranja sustava.

U OBRASCU DR. SC. 01 MI SE NE PRIKAZUJU SUDJELOVANJA NA KONFERENCIJAMA

U obrascu Dr. sc. 01 prikazuju se objavljeni radovi i aktivna sudjelovanja na znanstvenim skupovima, a koja su u bazi OBAD vidljiva u rubrici ZNANSTVENA PRODUKCIJA, ukoliko ste ih upisali u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI).

Znanstveni skupovi i radionice koje ste upisali u rubriku ZNANSTVENI SKUPOVI I RADIONICE, a koje nisu prikazane i u rubrici ZNANSTVENA PRODUKCIJA, neće se prikazati u obrascu Dr. sc. 01, već u obrascu Dr. sc. 04 (doktorandov godišnji izvještaj).

 

PRIJAVA DOKTORSKE TEME - OBRAZAC DR. SC. 01

Da biste prijavili doktorsku temu putem OBAD-a, potrebno je napraviti tri koraka:

 1. Unesite osobne podatke u bazu OBAD, ako to do sada već niste napravili. To možete učiniti odabirom opcije DOKTORSKI STUDIJ (izbornik s lijeve strane) te unosom podataka u kategorijama OSOBNI PODACI, DOKTORSKI RAD, AKTIVNOSTI (izbornik u sredini ekrana).

2. U izborniku s lijeve strane odaberite opciju OBRASCI, zatim Dr. sc. 01. Podaci koje ste unijeli u prvom koraku sada će se prebaciti u Dr. sc. 01 obrazac, no još ćete morati unijeti podatke o samoj predloženoj doktorskoj temi (kompetencije mentora, sažetak, ciljeve i hipoteze i sl.).

3. Nakon što unesete sve podatke u obrazac Dr. sc. 01, isti je potrebno preuzeti u PDF formatu i proslijediti u poslijediplomsku referadu na vašem fakultetu.

 

NOVA AKADEMSKA GODINA

OBAD svakoga 1. listopada prelazi na novu akademsku godinu  Da biste mogli dovršiti ranije započetu izradu Dr. sc. 01 obrasca, potrebno je ažurirati vaš status u novoj akademskoj godini pod opcijom: Doktorski studij - Osobni podaci - Upisane godine doktorskog studija.

Prilikom upisa podataka za akademsku godinu koja je u tijeku, vodite računa o tome da svaka akademska godina počinje 1. listopada, a završava 30. rujna (npr. akademska godina 2019./2020. počinje 1. listopada 2019., a završava 30. rujna 2020. A 1. listopada 2020. započinje akademska godina 2020./2021., koja završava 30. rujna 2021.).

 

ZAKLJUČAVANJE OBRAZACA

Obrasce Dr. sc. 01 i Dr. sc. 04 potrebno je zaključati prije predaje u poslijediplomsku referadu fakulteta. Do zaključavanja obrasci su označeni kao TESTNI OBRAZAC. Nakon zaključavanja sadržaj obrazaca više nije moguće mijenjati.

U slučaju da su potrebne izmjene sadržaja na zahtjev fakultetskog vijeća ili drugih tijela Sveučilišta, poslijediplomska referada vašeg fakulteta može na vaš zahtjev otključati obrazac.

 

KOPIRANJE IZ MICROSOFT WORDA

Ako želite kopirati tekst iz Microsoft Word aplikacije molimo da obratite pažnju na sljedeće:

1. Posebni znakovi generirani u MS Wordu mogu biti pogrešno kopirani.

2. Za kopiranje iz Worda postoji posebna ikonica "Paste from Word", te molimo da nju koristite za sve akcije kopiranja teksta.

3. Ako je došlo do gubitka znakova ili formatiranja, molimo da ručno popravite unos.

4. Preporuka je da prethodno kopiranju iz MS Word dokumenta uklonite svo formatiranje osim kurziva, superskripta i subskripta, u suprotnom će isto biti napravljeno strojno.

 

PROBLEM KOD PRIJAVE U OBAD 

Budući da se u bazu OBAD prijavljujete pomoću AAI@EduHr korisničkog imena i lozinke, ako imate problem prilikom prijave u bazu provjerite status svojih AAI@EduHr podataka (korisničko ime i lozinka) u informatičkoj službi fakulteta na kojem ste upisali doktorski studij. Popis osoba zaduženih za AAI@EduHr identitet i njegovu provjeru na pojedinoj sastavnici možete vidjeti na adresi www.aaiedu.hr/aai_status.php.

 

PODACI O MENTORU NISU ISPRAVNI / AŽURNI

Za ispravak i ažuriranje podataka o mentoru u bazi OBAD pošaljite mail na doktorski.studiji@unizg.hr.

 

SUSTAV JAVLJA GREŠKU PRI GENERIRANJU DR. SC. 01 OBRASCA (UPISANA GODINA DOKTORSKOG STUDIJA)

Ako se pri generiranju Dr. sc. 01 obrasca u PDF formatu javlja obavijest da svi podaci nisu ispunjeni, tada trebate u kategoriji Osobni podaci Doktorski studij - Upisane godine doktorskog studija upisati status za tekuću akademsku godinu.

Prilikom upisa podataka za akademsku godinu koja je u tijeku, vodite računa o tome da svaka akademska godina počinje 1. listopada, a završava 30. rujna (npr. akademska godina 2019./2020. počinje 1. listopada 2019., a završava 30. rujna 2020. A 1. listopada 2020. započinje akademska godina 2020./2021., koja završava 30. rujna 2021. ).

 

ZAKLJUČAVANJA I OTKLJUČAVANJE OBRAZACA

Obrazac (Dr. sc. 01 i Dr. sc. 04) morate zaključati prije predaje u poslijediplomsku referadu fakulteta. Do zaključavanja obrazac je označen kao TESTNI OBRAZAC. Nakon zaključavanja sadržaj obrasca više nije moguće mijenjati. U slučaju da su potrebne izmjene sadržaja na zahtjev fakultetskog vijeća ili drugih tijela Sveučilišta, poslijediplomska referada vašeg fakulteta može na vaš zahtjev otključati obrazac.

 Top