Zaklada Sveučilišta u Zagrebu

Osnivanje Zaklade

Temeljem donacija iz dijaspore Senat Sveučilišta je na sjednici održanoj u svibnju 2010. donio odluku o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata koja je osnovana i registrirana sukladno odredbama Zakona o zakladama i fondacijama pri Ministarstvu uprave. Rektor Sveučilišta u Zagrebu imenovan je njenim upraviteljem a Upravni odbor Zaklade čine prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Nj. E. Tvrtko Mursalo (bivši veleposlanik u Južnoafričkoj Republici), Danko Relić.

Misija Zaklade

Misija Zaklade uz osiguranje novčane potpore darovitim, a financijski slabije stojećim studentima, također će uključivati i podupiranje unapređenja nastavnog procesa, ostvarivanje istraživačkih potencijala i ciljeva Sveučilišta te očuvanje i širenje znanja o našoj baštini.

Želja nam je poticati izvrsnost u svakom pogledu:

  • poduprijeti projekte za unapređenje postojećih i uspostavu novih strateški važnih nastavnih programa
  • poticati uspostavljanje prepoznatljivih centara izvrsnosti na Sveučilištu
  • razviti prostorne kapacitete
  • omogućiti jedinstveno iskustvo obrazovanja kroz poticanje međunarodne razmjene studenata, prakse, volonterskog rada, stjecanje iskustva izvan nastavnog procesa, uključivanje studenata u istraživanja, podupiranje inovativnih studentskih i nastavničkih znanstvenih i stvaralačkih projekata.

Zaklada bi omogućila stabilnost u planiranju razvoja Sveučilišta, unutrašnju konkurentnost sustava te osjećaj pripadnosti cjelini sustava. Donatorima bismo omogućili da sredstva doniraju za unaprijed označene svrhe ili pak općenito za potrebe Zaklade Sveučilišta u Zagrebu ili da sami označe neku specifičnu  svrhu za koju žele donirati sredstva.Top