Prorektori

Prorektori

Rektoru u radu pomažu prorektori u skladu s odredbama Statuta i prijedlogom rektora, na osnovi njegova programa. Bira ih i razrješuje Senat iz redova profesora na rektorov prijedlog. U odluci o izboru pobliže se određuje područje djelovanja i nadležnost prorektora. Prorektori su članovi Rektorskog kolegija te sudjeluju u radu Senata bez prava glasovanja.

 

Prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju

prof. dr. sc. Ante Čović, redoviti profesor Filozofskoga fakulteta

prof. dr. sc. Ante Čović, redoviti profesor Fakulteta hrvatskih studija, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju
e-adresa: ante.covic@remove-this.unizg.hr

Tajnica u uredu prorektora za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju
Jasna Kovač
telefon: +385 1 456 42 43
faks: +385 1 456 42 08
e-adresa: jasna.kovac@remove-this.unizg.hr

Prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom

prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, redovita profesorica Stomatološkoga fakultetaprof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, redovita profesorica Stomatološkoga fakulteta, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom
e-adresa: ivana.cukovic.bagic@remove-this.unizg.hr

Tajnica u uredu prorektorice za studente, studije i upravljanje kvalitetom
Jasna Kovač
telefon: +385 1 456 42 43
faks: +385 1 456 42 08
e-adresa: jasna.kovac@remove-this.unizg.hr

Prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta

red. prof. art. Mladen Janjanin, redoviti profesor Muzičke akademijered. prof. art. Mladen Janjanin, redoviti profesor Muzičke akademije, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta
e-adresa: mladen.janjanin@remove-this.unizg.hr

Tajnica u uredu prorektora za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta
Antonija Kurtak
telefon: +385 1 456 42 11
             +385 1 456 42 22
faks: +385 1 483 05 97
e-adresa: akurtak@remove-this.unizg.hr

Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Miloš Judaš, redoviti profesor Medicinskoga fakulteta

prof. dr. sc. Miloš Judaš, redoviti profesor Medicinskoga fakulteta, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju
e-adresa: milos.judas@remove-this.unizg.hr

Tajnica u Uredu prorektora za za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju
Bojana Tončić
telefon: +385 1 456 42 33
faks: +385 1 456 41 08
        +385 1 483 06 02
e-adresa: bojana.toncic@remove-this.unizg.hr

Prorektor za poslovanje

prof. dr. sc. Tonći Lazibat, redoviti profesor Ekonomskoga fakulteta

prof. dr. sc. Tonći Lazibat, redoviti profesor Ekonomskoga fakulteta, prorektor za poslovanje
e-adresa: tonci.lazibat@remove-this.unizg.hr

Tajnica u Uredu prorektora za poslovanje
Antonija Kurtak
telefon: +385 1 456 42 11
             +385 1 456 42 22
faks: +385 1 483 05 97
e-adresa: akurtak@remove-this.unizg.hr

Prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, redoviti profesor Veterinarskoga fakulteta

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, redoviti profesor Veterinarskoga fakulteta, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije
e-adresa: miljenko.simpraga@remove-this.unizg.hr

Tajnica u Uredu prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije
Bojana Tončić
telefon: +385 1 456 42 33
faks: +385 1 456 41 08
        +385 1 483 06 02
e-adresa: bojana.toncic@remove-this.unizg.hr

 

 Top