Rektorat

Rektorat Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu obavljaju stručne poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Sveučilišta i pridonose uspješnosti rada sveučilišnih tijela.

Djelatnost Rektorata Sveučilišta u Zagrebu odvija se preko sljedećih ustrojbenih jedinica:

 • Ured rektora
 • Ured za odnose s javnošću
 • Ured za pravne poslove
 • Ured za akademske poslove
 • Ured za ljudske resurse
 • Ured za akademsko priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 • Služba za opće i kadrovske poslove
 • Ured za studije i upravljanje kvalitetom
 • Ured za istraživanje i tehnologiju
 • Ured za međunarodnu suradnju
 • Ured za poslovanje
 • Računovodstvo
 • Ured za informatičku podršku
 • Ured za razvoj, investicije i prostorno planiranje
 • Zajednički ured za unutarnju reviziju.

Zaposlenici Rektorata obavljaju stručne poslove za sveučilišna tijela upravljanja, njihova stalna povjerenstva i odbore te povjerenstva koja imenuje rektor za obavljanje pojedinih poslova.

Adresa

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, HR
telefon: +385 1 4564 111
faks: +385 1 4830 602

Ulica kralja Zvonimira 8
10000 Zagreb, HR
telefon: +385 1 4698 100
faks: +385 1 4698 141

OIB: 36612267447
e-mail: unizginfo@remove-this.unizg.hrTop