Stipendije

Konačni rezultati Natječaja za dodjelu stipendija iz sredstava neiskorištenih stipendija u E kategoriji

 

Na temelju provedenog Natječaja za dodjelu neiskorištenih stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Zagrebu stradalima u potresima tijekom 2020. koji je bio otvoren od 19. svibnja do 4. lipnja 2021. godine na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 13. srpnja 2021. donio Odluku o dodjeli 57 stipendija studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2020./2021. prema priloženim popisima.

KONAČNE LISTE DOBITNIKA:

1. godina
2. godina
3. godina
4. godina
5. godina

Lista 4. godina obuhvaća studente 4. godine integriranog, 1. godine diplomskog te 4. godine preddiplomskog studija.
Lista 5. godina obuhvaća studente 5. godine integriranog studija, 2. godine diplomskog te 1. godine jednogodišnjeg diplomskog studija.

Studenti dobitnici će e-mailom biti informirani o načinu i vremenu potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Privremeni rezultati Natječaja za dodjelu 56 stipendija iz sredstava neiskorištenih stipendija u E kategoriji

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo je privremene rang liste dobitnika stipendija redovitim studentima koji u 2020./2021. ak. god. studiraju na preddiplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim, diplomskim sveučilišnim, preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a kojima je za stambeni objekt na adresi prijavljenog prebivališta dodijeljena ŽUTA oznaka („Privremeno neuporabljivo“) od strane ovlaštenih građevinskih stručnjaka.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 3 dana koji počinje teći sa sutrašnjim danom (02.07.2021.) a istječe 05.07.2021. godine u 23,59 sati. Prigovori se podnose na e-adresu: stipendije@unizg.hr.

Prigovore mogu podnositi isključivo kandidati osobno.

Ukupan broj stipendija dodijeljen je ravnomjerno studentima svih godina preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija.

PRIVREMENE LISTE DOBITNIKA:

1.godina
2.godina
3.godina
4.godina
5.godina

Lista 4. godina obuhvaća studente 4. godine integriranog, 1. godine diplomskog te 4. godine preddiplomskog studija.
Lista 5. godina obuhvaća studente 5. godine integriranog studija, 2. godine diplomskog te 1. godine jednogodišnjeg diplomskog studija.

Konačne liste dobitnika bit će objavljene nakon potvrde istih na sjednici Senata 13. srpnja 2021. godine nakon čega će svakom dobitniku biti poslan Ugovor o stipendiranju (e-poštom).

Natječaj za dodjelu 56 stipendija iz sredstava neiskorištenih stipendija u E kategoriji

Na temelju Odluke Senata od 18. svibnja 2021. Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za dodjelu 56 stipendija iz sredstava neiskorištenih stipendija u E kategoriji Natječaja provedenoga u razdoblju od veljače do travnja 2021.

Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima koji u 2020./2021. ak. god. studiraju na preddiplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim, diplomskim sveučilišnim, preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a kojima je za stambeni objekt na adresi prijavljenog prebivališta dodijeljena ŽUTA oznaka („Privremeno neuporabljivo“) od strane ovlaštenih građevinskih stručnjaka.


Prijave na Natječaj počinju od 19. svibnja 2021. i traju do (uključivo) 4. lipnja 2021. isključivo dostavom propisane dokumentacije na e-mail: stipendije@remove-this.unizg.hr

NATJEČAJ

Obrazac za prijavu

Molimo studente da pažljivo pročitaju tekst Natječaja i provjere zadovoljavaju li kriterije. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu će nakon što razmotri sve pristigle prijave, utvrditi popis kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije Natječaja te sastaviti privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju te istu objaviti na mrežnoj stranici Sveučilišta.
Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od tri dana od dana objave privremene rang-liste na mrežnoj stranici Sveučilišta podnijeti Povjerenstvu za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu pisani prigovor elektroničkim putem na adresu:stipendije@unizg.hr.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: stipendije@remove-this.unizg.hr

Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2020./2021. 

Konačni rezultati Natječaja

Na temelju uvjeta i kriterija Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2020./2021. koji je bio otvoren od 17. veljače do 12. ožujka 2021., na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 20. travnja 2021. donio Odluku o dodjeli 544 stipendije Sveučilišta u Zagrebu studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2020./2021. prema priloženim popisima.

Stipendije su dodijeljene u sljedećim kategorijama:

A.  stipendije za izvrsnost – 366 stipendija

B.  stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) – 28 stipendija

C.  stipendije uspješnim studentima sportašima – 5 stipendija

D.  stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa – 101 stipendija

E.  stipendije za studente stradale u potresima na području RH tijekom 2020. godine - 44 stipendije

Na Natječaj je ukupno bilo prijavljeno 934 kandidata. U A kategoriji dodijeljeno je 16 stipendija više od Natječajem predviđenog broja, a u D kategoriji 1 stipendija više jer su iste ostale neraspodijeljene u B i C kategoriji.

Studenti dobitnici će e-mailom biti informirani o načinu i vremenu potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Napominjemo da uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati drugu stipendiju o čemu će Sveučilište u Zagrebu izvršiti provjeru (osim dobitnici u E kategoriji). Ako je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, molimo da nas o tome obavijesti pisanom izjavom na e-mail stipendije@remove-this.unizg.hr

Objava Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu

2020./2021.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 6. sjednici održanoj 16. veljače 2021. donio Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu 600 stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. godinu 2020./2021.

Prijave na Natječaj počinju 17. veljače i traju do 12. ožujka 2021. do 24 sati.

Obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu uz pomoć elektroničkog identiteta (AAI).

Molimo studente da pažljivo pročitaju tekst Natječaja i provjere zadovoljavaju li kriterije u kategoriji za koju se prijavljuju (prijava je moguća samo u jednoj kategoriji).

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu će nakon što razmotri sve pristigle prijave, utvrditi popis kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije Natječaja te sastaviti privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju te istu objaviti na mrežnoj stranici Sveučilišta.


Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od tri dana od dana objave privremene rang-liste na mrežnoj stranici Sveučilišta podnijeti Povjerenstvu za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu pisani prigovor elektroničkim putem na adresu:stipendije@remove-this.unizg.hr

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: stipendije@remove-this.unizg.hrIzjava o članovima zajedničkog kućanstva (za kandidate u D kategoriji)

 
Dodatne informacije


Ured za studente
e-adresa: stipendije@unizg.hr
telefon:

+385 1 4698 139

+385 1 4564 277

+385 1 4698 112

adresa: Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


Top