Stipendije

Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu 2021./2022.


KONAČNI REZULTATI NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AK. GOD. 2021./2022.

Temeljem uvjeta i kriterija Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2021./2022. koji je bio otvoren od 16. veljače do 11. ožujka 2022., na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o dodjeli 500 stipendija Sveučilišta u Zagrebu studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2021./2022. prema priloženim popisima.


Stipendije su dodijeljene u sljedećim kategorijama:

A.  stipendije za izvrsnost – 372 stipendije

B.  stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) – 16 stipendija

C.  stipendije uspješnim studentima sportašima –  7 stipendija

D.  stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa – 105 stipendija

Na Natječaj je ukupno bio prijavljen 781 kandidat.

Studenti dobitnici će biti informirani o vremenu i načinu potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

Napominjemo da uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati nijednu drugu stipendiju iz javnih izvora (izuzev Erasmus+ stipendije) o čemu će Sveučilište u Zagrebu izvršiti provjeru. Ako je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, molimo da nas o tome obavijesti pisanom izjavom na e-mail stipendije@remove-this.unizg.hr

PRIVREMENI REZULTATI NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AK. GOD. 2021./2022.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo je privremene rang liste dobitnika stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2021./2022.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku tri dana, zaključno sa 7. travnja 2022. do ponoći, podnijeti Povjerenstvu pisani obrazloženi prigovor elektroničkim putem na adresu: stipendije@remove-this.unizg.hr. Prigovore mogu podnositi isključivo kandidati osobno.

Ako je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, molimo da nas o tome obavijesti pisanom izjavom na mail stipendije@remove-this.unizg.hr. Napominjemo da uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati nijednu drugu stipendiju iz javnih izvora (izuzev Erasmus+ stipendije).

 

A KATEGORIJA

B KATEGORIJA

C KATEGORIJA

D KATEGORIJA

 

Podsjećamo na nekoliko odredbi Natječaja zbog kojih možda niste na listi dobitnika stipendija:

  • Svakoj sastavnici dodjeljuje se broj stipendija koji odgovara udjelu prijava studenata sa sastavnice u ukupnom broju prijava, a koji zadovoljavaju kriterije Natječaja (A kategorija).

  • Pravo prijave na Natječaj nisu imali studenti koji su od početka studija stekli manje od N x 55 ECTS bodova gdje je N broj punih godina od početka studija, izuzev tekuće godine studija i godine/a mirovanja (izuzev D kategorije).

  • Bodovi za uspješnost jednaki su umnošku broja ECTS bodova i prosjeka ostvarenih do 30. rujna 2021. godine (ne u ak. god. 2021./2022.).
  • Pristupnici za A kategoriju morali su imati prosjek ocjena 4.0 ili više, za B i C kategoriju 3,5 i više, a za D 3,0 i više (studenti prve godine ukupan prosjek svih razreda srednje škole 3.5 ili više) na preddiplomskom i diplomskom studiju.

  • Kriteriji uspješnosti odnose se na trenutni studij studenta odnosno na studij temeljem kojeg je stečeno pravo upisa na diplomski studij.

  • Dodatni bodovi ne ostvaruju se na posebne rektorove nagrade već isključivo za pojedinačne ili u suautorstvu do tri autora. 

  • U B kategoriji stipendije se dodjeljuju samo studentima koji studiraju nastavničke studijske programe.

  • U C kategoriji sudjelovanje je bilo dopušteno samo kategoriziranim sportašima.

  • U D kategoriji nije bilo dopušteno sudjelovanje kandidatima koji imaju primanja veća od 2.161,90 kuna po članu kućanstva.

  • Prijave studenata koji nisu dostavili potrebnu dokumentaciju nisu razmatrane.

Konačne liste dobitnika bit će objavljene nakon potvrde istih na sjednici Senata 12. travnja 2022.

 

 

 

 OBJAVA NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AK. GOD. 2021./2022.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 6. sjednici održanoj 15. veljače 2022. donio Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu 500 stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. godinu 2021./2022.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Prijave počinju 16. veljače u 12 sati i traju do 11. ožujka 2022. do 24 sata. Obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu uz pomoć elektroničkog identiteta (AAI).

Poveznica na aplikaciju

Molimo studente da pažljivo pročitaju tekst Natječaja i provjere zadovoljavaju li kriterije u kategoriji za koju se prijavljuju (prijava je moguća samo u jednoj kategoriji).

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu će nakon što razmotri sve pristigle prijave, utvrditi popis kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije Natječaja te sastaviti privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju te istu objaviti na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od tri dana od dana objave privremene rang-liste na mrežnoj stranici Sveučilišta podnijeti Povjerenstvu za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu pisani prigovor elektroničkim putem na adresu: stipendije@remove-this.unizg.hr

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: stipendije@remove-this.unizg.hr

Izjava o članovima zajedničkoga kućanstva (za kandidate u D kategoriji)

Dodatne informacije


Ured za studente
e-adresa: stipendije@remove-this.unizg.hr
telefon:

+385 1 4564 271
+385 1 4698 112

adresa: Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


Top