Stipendije

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

2015./2016.

Sveučilište u Zagrebu tradicionalno svake godine dodjeljuje stipendije svojim najboljim redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Konačne rang liste dobitnika stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016.:

Temeljem uvjeta i kriterija Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016. koji je bio otvoren od 16. ožujka do 6. travnja 2016., na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o dodjeli 510 stipendija Sveučilišta u Zagrebu studentima prema priloženim popisima.

Stipendije su dodijeljene u sljedećim kategorijama:

A.   stipendije za izvrsnost – 410 stipendija  (bilo je 833 prijavljenih kandidata);

B.   stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) –  40 stipendija (bila su 64 prijavljena kandidata);

C.   stipendije uspješnim studentima sportašima – 10 stipendija (bilo je 18 prijavljenih kandidata );

D.   stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa – 50 stipendija (bila su 264 prijavljena kandidata).

Na Natječaj je ukupno bilo prijavljeno 1179 kandidata.

Svečanost dodjele stipendija i potpisivanje Ugovora o stipendiranju održat će se u ponedjeljak 25. travnja 2016. s početkom u 10 sati u Koncertnoj dvorani Blagoja Berse Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 12.

Ugovor o stipendiranju (.pdf)

Molimo dobitnike stipendija da Ugovor pročitaju do dolaska na svečanost odnosno pristupanja potpisivanju!

Prilikom potpisivanja studenti su dužni sa sobom donijeti ispunjenu i potpisanu Izjavu o neprimanju druge stipendije. Izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Svi studenti koji nisu u mogućnosti doći na potpisivanje Ugovora trebaju se javiti u razdoblju od 26. travnja do 10. svibnja 2016. na Rektorat, Trg maršala Tita 14, soba 006 za naknadno potpisivanje Ugovora.

Ukoliko je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, molimo ga/ju da nas o tome obavijesti pisanom izjavom na mail stipendije@remove-this.unizg.hr

KONAČNE RANG LISTE DOBITNIKA STIPENDIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU:

KATEGORIJA A
KATEGORIJA B
KATEGORIJA C
KATEGORIJA D

NAPOMENA: U kategoriji D dobitnici su navedeni pod njihovim Jedinstvenim matičnim brojem akademskog građana (JMBAG).  


Čestitamo svim dobitnicima stipendija Sveučilišta u Zagrebu!      

Odluka Senata


Tekst Natječaja

Izjava o zajedničkom kućanstvu (za kandidate u D kategoriji)


_______________________________________________________________________________________________________

Prijave na Natječaj počinju 16. ožujka i traju do 6. travnja 2016. do 16 sati.
Obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu uz pomoć elektroničkog identiteta (AAI).

Molimo studente da pažljivo pročitaju tekst Natječaja i provjere zadovoljavaju li kriterije u kategoriji za koju se prijavljuju (prijava je moguća samo u jednoj kategoriji).

Sredstva za isplatu stipendija osigurana su temeljem Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. sklopljenog između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i Sveučilišta u Zagrebu, iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata Sveučilišta u Zagrebu  i od prikupljenih sredstava temeljem Sporazuma sklopljenog između Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Sveučilišta u Zagrebu.

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 8. sjednici održanoj 8. ožujka 2016. donio Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija za ak. godinu 2015./2016.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu će nakon što razmotri sve pristigle prijave, utvrditi popis kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije Natječaja te sastaviti privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju te istu objaviti na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od tri dana od dana objave privremene rang-liste na mrežnoj stranici Sveučilišta podnijeti Povjerenstvu za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu pisani prigovor elektroničkim putem na adresu: stipendije@remove-this.unizg.hr.

Na temelju dodijeljenih bodova i prihvaćenih prigovora, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrđuje konačnu rang-listu dobitnika stipendija te je upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu koji donosi konačnu odluku.

Svečanost dodjele stipendija predviđena je krajem travnja 2016. o čemu će dobitinici biti naknadno obaviješteni.

 

 Galerija

   

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o isplati stipendija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2014./2015. u kategoriji C2 (dodatno)
Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2014./2015.
Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2013./2014.
Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2012./2013.
Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2011./2012.
Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2010./2011.
Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2009./2010.
Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2008./2009.
Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2007./2008.

Dobitnici za akademsku godinu:

Novčane potpore iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata

Natječaj za dodjelu novčane potpore iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata Sveučilišta u Zagrebu
u 2013./2014. akademskoj godini

Natječaj
za dodjelu novčane potpore iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata Sveučilišta u Zagrebu
u 2012./2013. akademskoj godini

Natječaj za dodjelu novčane potpore iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata Sveučilišta u Zagrebu u 2011./2012. akademskoj godini

Natječaj za dodjelu novčane potpore iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata Sveučilišta u Zagrebu
u 2010./2011. akademskoj godini

Natječaj za dodjelu novčane potpore iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata Sveučilišta u Zagrebu
u akademskoj godini 2009./2010. akademskoj godini 

Natječaj za dodjelu novčane potpore iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata Sveučilišta u Zagrebu
u 2008./2009. akademskoj godini

Dobitnici za akademsku godinu:

Dodatne informacije

Ivan Bota
Ured za studije i upravljanje kvalitetom
e-adresa: ivan.bota@unizg.hr
telefon: +385 1 4564 271
adresa: Sveučilište u Zagrebu
Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb


Top