Odbor za proračun

Odbor za proračun

Predsjednik:
prof. dr. sc. Zoran Nakić
, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Članovi:
izv. prof. dr. sc. Mario Cifrak, Katolički bogoslovni fakultet
prof. dr. sc. Boris Cota, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Milan Oršanić, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Mirko Planinić, Prirodoslovno-matematički fakultet
red. prof. art. Dragan Sremec, Muzička akademija

 

21. siječnja 2014. - Odluka Senata o imenovanju članova Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
2. listopada 2014. - Odluka Senata o izmjeni Odluke Senata o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
28. listopada 2014. - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
18. studenoga 2014. - Odluka o imenovanju zamjenskog člana u Odbor za proračun Sveučilišta u Zagrebu
17. siječnja 2017. - Odluka Senata o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu

Dodatne informacije

Marijana Drempetić, voditeljica Središnjeg ureda za proračun
e-adresa: marijana.drempetic@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 275


Top