Ured za studije i upravljanje kvalitetom

Ured za studije i upravljanje kvalitetom


Rukovoditeljica Središnjeg ureda za studije i upravljanje kvalitetom
Zvonimira Brašić, dipl. ling. i fon.
telefon: +385 1 456 42 77, faks: +385 1 456 42 08
e-adresa: zbrasic@remove-this.unizg.hr

Tajnica u Uredu za studije i upravljanje kvalitetom
Jasna Kovač
telefon: +385 1 456 42 43, faks: +385 1 456 42 08
e-adresa: jkovac@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica za studije i upravljanje kvalitetom
mr. sc. Tamara Gobo
telefon: +385 1 469 81 63, faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: tgobo@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za studije i studenske organizacije
Marijana Žitnik Sedak,  dipl. soc. rad.
telefon: +385 1 456 42 71, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: marijana.zitnik@remove-this.unizg.hr

Ured za upravljanje kvalitetom

Voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetom
Marija Badovinac Škrinjar, univ. spec. oec.
telefon: +385 1 469 81 25: faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: marija.badovinac@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za upravljanje kvalitetom
Martina Majstorović, mag. psihologije
telefon: +385 1 469 81 12, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: mmajstor@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za poslove obrade i analize statističkih podataka
Lana Jerolimov, mag. oec.
telefon: +385 1 469 81 86, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: lana.jerolimov@remove-this.unizg.hr

Stručna savjetnica za pravne poslove
Jelena Đuran, dipl. iur.
telefon: +385 1 456 41 14, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: jelena.djuran@remove-this.unizg.hr

Ured za studente

Voditelj Ureda za studente

Ivan Bota, mag. politologije
telefon: +385 1 456 42 17, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: ivan.bota@remove-this.unizg.hr


Stručni suradnik u Uredu za studente

Maks Vinšćak, mag. psihologije
telefon: +385 1 456 42 12, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: maks.vinscak@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik za savjetovanje studenata
Božidar Nikša Tarabić, mag. psych.
e-adresa: bozidar.niksa.tarabic@remove-this.unizg.hr


Ured za studente s invaliditetom

Stručna savjetnica u Uredu za studente s invaliditetom
Valentina Novak Žižić, dipl. soc. rad.
telefon: +385 1 456 42 10, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: valentina.novak@remove-this.unizg.hr

Centar za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija sveučilišnih nastavnika

Viša stručna savjetnica za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija
Daliborka Pašić, prof.
telefon: +385 1 469 81 85, faks: +385 1 469 81 41
e-mail: daliborka.pasic@remove-this.unizg.hrTop