Ured za studije i upravljanje kvalitetom

Ured za studije i upravljanje kvalitetom


Rukovoditeljica Središnjeg ureda za studije i upravljanje kvalitetom
Zvonimira Brašić, dipl. ling. i fon.
telefon: +385 1 456 42 77, faks: +385 1 456 42 08
e-adresa: zbrasic@remove-this.unizg.hr

Tajnica u Uredu za studije i upravljanje kvalitetom
Jasna Kovač
telefon: +385 1 456 42 43, faks: +385 1 456 42 08
e-adresa: jkovac@remove-this.unizg.hr

Voditeljica Ureda za potrebe vojnih i policijskih studija Sveučilišta u Zagrebu
mr. sc. Tamara Gobo
telefon: +385 1 469 81 63, faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: tgobo@remove-this.unizg.hr

Voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetom
Jelena Đuran, dipl. iur.
telefon: +385 1 456 41 14, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: jelena.djuran@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za studije i upravljanje kvalitetom
Martina Majstorović Peleš, mag. psihologije
telefon: +385 1 469 81 12, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: mmajstor@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za studije i upravljanje kvalitetom
Jelena Havidić, mag. phil.
telefon: +385 1 469 81 39
e-adresa: jhavidic@remove-this.unizg.hr

Viša stručna savjetnica za studije i upravljanje kvalitetom
Ivana Percl Jurić, dipl. oec.
telefon: +385 91 521 7475
e-adresa: ipjuric@remove-this.unizg.hr

Ured za upravljanje kvalitetom

Stručna suradnica u Uredu za upravljanje kvalitetom
Diana Dolić, prof.
telefon: +385 1469 81 86
faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: diana.dolic@remove-this.unizg.hr

Ured za studente

Voditeljica Ureda za studente
Marijana Žitnik Sedak,  dipl. soc. rad.
telefon: +385 1 456 42 71, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: marijana.zitnik@remove-this.unizg.hr

Voditelj Ureda za studente - zamjena
Bojan Bobinac,  dipl. iur.
telefon: +385 1 456 42 71, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: bojan.bobinac@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik u Uredu za studente
Maks Vinšćak, mag. psihologije
telefon: +385 1 456 42 12, faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: maks.vinscak@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik za savjetovanje studenata
Božidar Nikša Tarabić, mag. psych.
telefon: +385 1 456 42 16, faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: bozidar.niksa.tarabic@remove-this.unizg.hr

Stručna suradnica za studije i studente
Jelena Havidić, mag. phil.
telefon: +385 1 469 81 39, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: jelena.havidic@remove-this.unizg.hr


Ured za studente s invaliditetom

Voditeljica Ureda za studente s invaliditetom (Jarunska 2)
Valentina Novak Žižić, dipl. soc. rad.
telefon: +385 1 456 44 05, faks: +385 1 483 06 02
e-adresa: valentina.novak@remove-this.unizg.hr

Ured za cjeloživotno obrazovanje nastavnika

Voditelj Ureda za cjeloživotno obrazovanje nastavnika
Daliborka Pašić, prof.
telefon: +385 1 469 81 85, faks: +385 1 469 81 41
e-mail: daliborka.pasic@remove-this.unizg.hrTop