Ured za arhivsku građu

Ured za arhivsku građu

Rukovoditeljica Središnjeg ureda za arhivsku građu
dr. sc. Vlatka Lemić
telefon: +385 1 4698 182 
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: vlatka.lemic@remove-this.unizg.hr

Stručni suradnik
dr. sc. Igor Vranić
telefon: +385 1 4698 168
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: igor.vranic@remove-this.unizg.hrTop