Ured za arhivsku građu

Ured za arhivsku građu

Rukovoditeljica Središnjeg ureda za arhivsku građu
dr. sc. Vlatka Lemić
telefon: +385 1 4698 182 
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: vlatka.lemic@remove-this.unizg.hr

Stručni savjetnik
Hrvoje Mandić, mag. hist. i  mag. educ. hist.
telefon: +385 1 4698 168
faks: +385 1 469 81 41
e-adresa: hrvoje.mandic@remove-this.unizg.hr

 Top