Pravilnici / Odluke / Preporuke

Pravilnici, odluke i preporuke

PRAVILNIK O DOKTORSKIM STUDIJIMA:
Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, 2016. (pročišćena verzija)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, 2016.
Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu
, 2010.
Regulations on Doctoral Studies at the University of Zagreb, 2010.


PRAVILNIK O VRJEDNOVANJU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH STUDIJA:
Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija na Sveučilištu u Zagrebu, 2016. (pročišćena verzija)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 2016. 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 2013.
Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu - Regulations on the procedure of evaluation of doctoral study programmes at the University of Zagreb, 2011.


PRAVILNIK O MEĐUNARODNIM DVOJNIM DOKTORATIMA:
Pravilnik o međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti (Cotutelle de these) - Regulations for International Dual Doctorates (Cotutelle de these), 2008.


UPUTE MZO:
Naknada troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorskog rada te troškova doktorskih studija (Tablica 1 - troškovi izrade doktorskog rada ; Tablica 2 - troškovi doktorskog studija)


PREPORUKE I TUMAČENJA:

Preporuka o produžetku rokova za završetak poslijediplomskih sveučilišnih studija studentima upisanima na poslijediplomske (sveučilišne) studije Sveučilišta u Zagrebu za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

Upute za održavanje javnih obrana doktorskih tema i radova tijekom situacije vezane uz COVID-19, 2020.

Uputa Povjerenstva za doktorske radove vezana za postupak odobravanja tema doktorskih radova tijekom situacije vezane uz COVID-19, 2020.

Zaključci Odbora za doktorske programe o vrednovanju doktorskih programa za izvođenje na stranom jeziku, o izdavanju diploma na stranom jeziku te o ispunjavanju obrazaca za prijavu teme na stranom jeziku u OBAD-u, 2019.

Naputak o dodjeljivanju ocjena na postupku obrane doktorskog rada, 2017.

Obavijest o obvezi sastavnica da u zapisnike o obranama doktorskih radova (DR. SC. 11) upisuju ocjene (za teme prihvaćene nakon 23. lipnja 2016.), 2017.

Izjava o izvornosti radova članova akademske zajednice - preporuka Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu, 2017.

Preporuke o primjeni Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu u vezi s pravilnicima sastavnica o doktorskim studijima obzirom na njegove prijelazne i završne odredbe (čl. 23.), 2010.

Tumačenje čl. 9. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (uvjeti za imenovanje mentora), 2010.


ODLUKE:
Odluka o priznavanju doktorskih tema za doktorske kandidate koji su stjecali stupanj doktora znanosti izvan doktorskog studija
Odluka o neplaćanju doktorskog studija
Odluka o korištenju Online baze doktoranada (OBAD)
Odluka o završnom roku za obranu doktorskog rada te stjecanje doktorata izvan studijaTop