Senat

Senat Sveučilišta u Zagrebu

Senat je središnje sveučilišno tijelo na kojemu se, u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, donose odluke o najvažnijim akademskim, istraživačkim, studijskim i financijsko-poslovnim pitanjima.

Članovi Senata
Zapisnici sjednica Senata
Odluke Senata

Zapisnici sjednica Senata
Akademska godina 2016./2017.
Akademska godina 2015./2016.

Akademska godina 2014./2015.
Akademska godina 2013./2014.
Akademska godina 2012./2013.
Arhiva

Raspored sjednica Senata u ak. god. 2016./2017.
11. listopada 2016.
15. studenoga 2016.
13. prosinca 2016.
17. siječnja 2017.
14. veljače 2017.
14. ožujka 2017.
11. travnja 2017.
23. svibnja 2017.
13. lipnja 2017.
11. srpnja 2017.
13. rujna 2017.

Sjednice Senata održavaju se, u pravilu, utorkom u 12 sati u auli Rektorata
u zgradi na Trgu maršala Tita 14.

DODATNE INFORMACIJE

kontakt: Luka Jurdana, mag. iur.
e-adresa: luka.jurdana@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 230


Top