Senat

Senat Sveučilišta u Zagrebu

Senat je središnje sveučilišno tijelo na kojemu se, u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, donose odluke o najvažnijim akademskim, istraživačkim, studijskim i financijsko-poslovnim pitanjima.

Članovi Senata
Zapisnici sjednica Senata
Odluke Senata

Zapisnici sjednica Senata

Akademska godina 2017./2018.
Akademska godina 2016./2017.

Akademska godina 2015./2016.

Akademska godina 2014./2015.
Akademska godina 2013./2014.
Akademska godina 2012./2013.
Arhiva

Raspored sjednica Senata u ak. god. 2017./2018.
17. listopada 2017.
14. studenoga 2017.
12. prosinca 2017.
16. siječnja 2018.
27. veljače 2018.
13. ožujka 2018.
10. travnja 2018.
15. svibnja 2018.
12. lipnja 2018.
10. srpnja 2018.
11. rujna 2018.

Sjednice Senata održavaju se, u pravilu, utorkom u 12 sati u auli Rektorata
u zgradi na Trgu Republike Hrvatske 14.

DODATNE INFORMACIJE

kontakt: Luka Jurdana, mag. iur.
e-adresa: luka.jurdana@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 230


Top