Senat

Senat Sveučilišta u Zagrebu

Senat je središnje sveučilišno tijelo na kojemu se, u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, donose odluke o najvažnijim akademskim, istraživačkim, studijskim i financijsko-poslovnim pitanjima.

Članovi Senata
Odluke Senata

Zapisnici sjednica Senata

Akademska godina 2022./2023.  
Akademska godina 2021./2022. 
 
Akademska godina 2020./2021.
Akademska godina 2019./2020.
Akademska godina 2018./2019.
Akademska godina 2017./2018.
Akademska godina 2016./2017.
Akademska godina 2015./2016.
Akademska godina 2014./2015.
Akademska godina 2013./2014.
Akademska godina 2012./2013.
Arhiva

Raspored redovitih sjednica Senata u akademskoj godini 2022./2023.

1. izvanredna sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 4. listopada 2022.
1. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 25. listopada 2022.
Svečana sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu (Dies academicus) - 9. studenoga 2022.
2. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 15. studenoga 2022.
3. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 13. prosinca 2022.
4. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 17. siječnja 2023.
5. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 14. veljače 2023.
6. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 21. ožujka 2023.
7. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 18. travnja 2023. 
8. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 23. svibnja 2023.
9. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 20. lipnja 2023.
10. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 18. srpnja 2023. 
11. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 12. rujna 2023.
12. redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu - 27. rujna 2023.

 

Sjednice Senata održavaju se, u pravilu, drugog utorka u mjesecu u 11 sati.

DODATNE INFORMACIJE

Ured za administrativne poslove Senata
i stručnih tijela Senata  

Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et mag. educ. croat. 

e-adresa: tklaric@remove-this.unizg.hr 

+385 1 4564 242

 

 Top