Senat

Senat Sveučilišta u Zagrebu

Senat je središnje sveučilišno tijelo na kojemu se, u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, donose odluke o najvažnijim akademskim, istraživačkim, studijskim i financijsko-poslovnim pitanjima.

Članovi Senata
Odluke Senata

Zapisnici sjednica Senata

Akademska godina 2021./2022.  

Akademska godina 2020./2021.
Akademska godina 2019./2020.
Akademska godina 2018./2019.
Akademska godina 2017./2018.

Akademska godina 2016./2017.

Akademska godina 2015./2016.

Akademska godina 2014./2015.
Akademska godina 2013./2014.
Akademska godina 2012./2013.
Arhiva

Raspored redovitih sjednica Senata u akademskoj godini 2021./2022.

19. listopada 2021.
3. studenoga 2021. (DIES ACADEMICUS)
16. studenoga 2021.
14. prosinca 2021.
25. siječnja 2022.
15. veljače 2022.
29. ožujka 2022.
12. travnja 2022.
24. svibnja 2022.
21. lipnja 2022.
19. srpnja 2022.
13. rujna 2022.

27. rujna 2022.

 

Sjednice Senata održavaju se, u pravilu, utorkom u 12 sati u auli Rektorata
u zgradi na Trgu Republike Hrvatske 14.

DODATNE INFORMACIJE

Ured za administrativne poslove Senata
i stručnih tijela Senata  

Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et mag. educ. croat. 

e-adresa: tklaric@remove-this.unizg.hr 

+385 1 4564 242

 

 Top