Senat

Senat Sveučilišta u Zagrebu

Senat je središnje sveučilišno tijelo na kojemu se, u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, donose odluke o najvažnijim akademskim, istraživačkim, studijskim i financijsko-poslovnim pitanjima.

Članovi Senata
Odluke Senata

Zapisnici sjednica Senata

Akademska godina 2020./2021.
Akademska godina 2019./2020.
Akademska godina 2018./2019.
Akademska godina 2017./2018.

Akademska godina 2016./2017.

Akademska godina 2015./2016.

Akademska godina 2014./2015.
Akademska godina 2013./2014.
Akademska godina 2012./2013.
Arhiva

Raspored redovitih sjednica Senata u akademskoj godini 2020./2021.

13. listopada 2020.
3. studenoga 2020. (DIES ACADEMICUS)
10. studenoga 2020.
8. prosinca 2020.
12. siječnja 2021.
9. veljače 2021.
9. ožujka 2021.
13. travnja 2021.
11. svibnja 2021.
08. lipnja 2021.
13. srpnja 2021.
14. rujna 2021.

 

Sjednice Senata održavaju se, u pravilu, utorkom u 12 sati u auli Rektorata
u zgradi na Trgu Republike Hrvatske 14.

DODATNE INFORMACIJE

Ured za administrativne poslove Senata
i stručnih tijela Senata  

Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et mag. educ. croat. (bolovanje)

senatski.poslovi@remove-this.unizg.hr
+385 1 4564 242

Igor Rosan, mag. iur.
senatski.poslovi@remove-this.unizg.hr
+385 1 4564 123

 Top