Alumni

Almae matris alumni Universitatis studiorum Zagrabiensis

Pri fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu osnovane su ili se osnivaju alumni (AMAC/AMCA) udruge koje okupljaju svoje bivše studente. S druge strane, nekadašnji članovi našeg Sveučilišta koji žive i djeluju van granica naše zemlje osnovali su svoje udruge diljem svijeta. Svaka od tih udruga ima svoje pojedinisti organizacije i djelovanja, ali im je svima zajednička zadaća okupljanje svojih alumnija i promicanje alumni ideje među sadašnjim i budućim članovima. Alumni udruge u zemlji i neformalno su objedinjene pod nazivom AMAC Domus, a udruge osnovane u inozemstvu pod nazivom AMAC Mundus.


AMAC Domus i AMAC Mundus udruge okupljene su u Savez  društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu koje ima svoje Predsjedništvo, Časni sud i Nadzorno povjerenstvo. Predsjednici i članovi tijela Saveza biraju se svake četiri godine na Saboru Saveza.


STATUT ALUMNI UNIZG

Predsjedništvo Saveza

prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica, AMACIZ, e-adresa: HelenaJasna.Mencer@remove-this.alumni.unizg.hr 
prof. dr. sc. Mladen Franz, AMAC-FSB, e-adresa: Mladen.Franz@remove-this.alumni.unizg.hr
prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, AMCA-TTF, e-adresa: amgranca@remove-this.ttf.hr
prof. dr. sc. Jasmina Havranek, AMCA-FAZ, e-adresa: jasmina.havranek@remove-this.azvo.hr
dr. sc. Kruno Kovačević,
AMACIZ, e-adresa: Krunoslav.Kovacevic@alumni.unizg.hr
prof. dr. sc. Željko Korlaet, AMCA-FA, e-adresa: korlaet@remove-this.grad.hr
mr. sc. Srećko Seljan
, AMAC - Alumni FER, e-adresa: Srecko.Seljan@remove-this.alumni.unizg.hr
prof. dr. sc. Mario Šafran, AMAC-FSC, e-adresa: Mario.Safran@remove-this.alumni.unizg.hr
prof. dr. sc. Zvonko Šošić, AMAMUZ, e-adresa: zsosic@remove-this.snz.hr

Koordinatori AMAC Mundus:
Aleksandra Brnetić, AMAC-Deutschland (za Europu), e-adresa: aleksandra.brnetic@remove-this.snafu.de
prof. dr. sc. Ante Padjen, AMAC-QUEBEC (za Ameriku), e-adresa: ante.padjen@remove-this.mcgill.ca
Nikola Demarin, AMAC-Toronto (za Ameriku), e-adresa: ndemarin@remove-this.sympatico.ca
Katherine Curic
, AMAC Sydney (za Australiju i ostatak svijeta), e-adresa:kacuric@remove-this.bigpond.com

TAJNIK
Paula Pavletić, prof., e-mail: Paula.Pavletic@remove-this.alumni.unizg.hr

 

Časni sud

Dr. sc. Dubravka Pavišić Strache, AMA-FBF
Prof. dr. sc. Anđelko Gašpar, AMAC-VEF
Prof. dr. sc. Mirela Leskovac, AMACIZ 

 

Nadzorno povjerenstvo

Mr. sc. Anđelka Bedrica, AMA-FBF
Damir Markić, dipl.ing., AMACIZ
Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Hrvatska udruga diplomiranih ekonomista

 

Misija

 1. širenje svijesti u hrvatskom društvu o alumni ideji i kulturi kao obliku društveno odgovornog ponašanja,
 2. širenje ugleda i promoviranje imena Sveučilišta,
 3. povećanje osjećaja pripadnosti i lojalnosti alumna svojoj Alma Mater,
 4. poboljšanje životnih i radnih uvjeta alumna,
 5. jačanje veza između matičnog Sveučilišta i generacija bivših i sadašnjih studenata kao i njihovih prijatelja u zemlji i svijetu,
 6. štićenje zajedničkih interesa Alma Mater i alumna.

Sve za dobrobit Sveučilišta te njegovih alumna i prijatelja!


Vizija

Savez društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu bit će u zemlji i svijetu prepoznatljivo i ugledno alumni društvo s čvrstim partnerskim i suradničkim vezama između bivših i sadašnjih studenata te Sveučilišta i njihovih prijatelja.Strateški ciljevi

Ciljevi Saveza su :

 • širenje svijesti u hrvatskom društvu o alumni ideji i kulturi kao obliku društveno odgovornog ponašanja
 • širenje ugleda i promoviranje imena Sveučilišta u Zagrebu
 • povećanje osjećaja pripadnosti i lojalnosti alumnija svojoj Alma Mater
 • jačanje veza između matičnog Sveučilišta i generacija bivših i sadašnjih studenata, kao i njihovih prijatelja u zemlji i svijetu
 • poboljšanje životnih i radnih uvjeta alumnija
 • zaštita zajedničkih interesa Alma Mater i alumnija.

Sukladno ciljevima, Savez djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja. 

 

STRATEGIJA SAVEZATop