Alumni

Almae matris alumni Universitatis studiorum Zagrabiensis

Pri fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu osnovane su ili se osnivaju alumni (AMAC/AMCA) udruge koje okupljaju svoje bivše studente. S druge strane, nekadašnji članovi našeg Sveučilišta koji žive i djeluju van granica naše zemlje osnovali su svoje udruge diljem svijeta. Svaka od tih udruga ima svoje pojedinosti organizacije i djelovanja, ali im je svima zajednička zadaća okupljanje svojih alumnija i promicanje alumni ideje među sadašnjim i budućim članovima. Alumni udruge u zemlji i neformalno su objedinjene pod nazivom AMAC Domus, a udruge osnovane u inozemstvu pod nazivom AMAC Mundus.


AMAC Domus i AMAC Mundus udruge okupljene su u Savez  društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu koje ima svoje Predsjedništvo, Časni sud i Nadzorno povjerenstvo. Predsjednici i članovi tijela Saveza biraju se svake četiri godine na Saboru Saveza.


STATUT ALUMNI UNIZG

Savez ALUMNI UNIZG

Predsjednik

prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik, AMAC-FSC, e-adresa: Mario.Safran@remove-this.alumni.unizg.hr 

ALUMNI BIOGRAFIJA

PROGRAM RADA

Predsjedništvo

prof. emer. dr. sc. Nada Čikeš, potpredsjednica, AMAMUZ, e-adresa: ncikes@remove-this.mef.hr
Krešimir Mustapić, potpredsjednik, AMCA Toronto, e-adresa: kris.mustapic@remove-this.rogers.com
mr. sc. Anđelka Bedrica, AMA FBF, e-adresa: ANDELKA.BEDRICA@remove-this.ina.hr
prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, AMA SFZG, e-adresa: brkic@remove-this.sfzg.hr
prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, AMAC-FSB, e-adresa: Mladen.Franz@remove-this.alumni.unizg.hr
red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,  mladen.janjanin@remove-this.unizg.hr
d
r. sc. Martina Kolar-Billege, AMAC-UFZG, e-adresa: martina.kolar@remove-this.ufzg.hr
Paula Pavletić, tajnik Saveza, paula.pavletic@remove-this.alumni.unizg.hr

Koordinatori:
Lamia Barbier Ruzdic, AMCA-Paris, e-adresa: amca-paris@remove-this.laposte.net (za Europu)
Krešimir Mustapić, AMCA Toronto, e-adresa: kris.mustapic@rogers.com (za Sjevernu i Južnu Ameriku)

Nadzorno povjerenstvo

izv. prof. dr. sc. Jelena Macan, predsjednica, AMACIZ
doc. dr. sc. Ana Matin, AMAC-Alumni FAZ
Asja Ostrogović, mag. pharm., AMA-FBF 

Časni sud

Prof. dr. sc. Mirela Leskovac, predsjednica, AMACIZ 
Olga Kolobarić, dipl. ing.,
(AMCA-TTF)
Dr. sc. Dubravka Pavišić Strache, AMA-FBF

 

Misija

  1. širenje svijesti u hrvatskom društvu o alumni ideji i kulturi kao obliku društveno odgovornog ponašanja,
  2. širenje ugleda i promoviranje imena Sveučilišta,
  3. povećanje osjećaja pripadnosti i lojalnosti alumna svojoj Alma Mater,
  4. poboljšanje životnih i radnih uvjeta alumna,
  5. jačanje veza između matičnog Sveučilišta i generacija bivših i sadašnjih studenata kao i njihovih prijatelja u zemlji i svijetu,
  6. štićenje zajedničkih interesa Alma Mater i alumna.

Sve za dobrobit Sveučilišta te njegovih alumna i prijatelja!


Vizija

Savez društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu bit će u zemlji i svijetu prepoznatljivo i ugledno alumni društvo s čvrstim partnerskim i suradničkim vezama između bivših i sadašnjih studenata te Sveučilišta i njihovih prijatelja.Strateški ciljevi

STRATEGIJA SAVEZATop