Odbor za upravljanje kvalitetom

Odbor za upravljanje kvalitetom

Predsjednik:
prof. dr. sc. Damir Markučić,
Fakultet strojarstva i brodogradnje, predstavnik Vijeća tehničkoga područja

Članovi:

  • akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Renata Pernar, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • izv. prof. dr. sc. Ivana Marić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • izv. prof. art. Ksenija Zec, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
  • Matej Smetiško, predstavnik studenata preddiplomskih i diplomskih studija, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
  • Nikolina Pejović, predstavnica studenata poslijediplomskih studija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Dodatne informacije

Diana Dolić, prof.
telefon: +385 1 469 81 86
e-adresa: urkva@remove-this.unizg.hr
lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
adresa: Sveučilište u Zagrebu
Ured za upravljanje kvalitetom
Trg Republike Hrvatske 14
10 000 Zagreb


Top