Studentski zbor

Natječaj za sufinanciranje studentskih programa za 2018.

Konačni rezultati Natječaja za sufinanciranje studentskih programa za 2018.

Skupština Studentskog zbora je na svojoj 7. sjednici održanoj 24. svibnja 2018.g. donijela Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2018.g. kojim su predviđena i sredstva za studentske programe u 2018.g. Senat Sveučilišta u Zagrebu je dao svoju suglasnost na spomenuti proračun  12. lipnja 2018.g.

Raspodjelu sredstava za studentske programe unutar Proračuna u ukupnom iznos od 1.163.649,41 kune  možete pronaći ovdje.

Aplikacija za prijavu programa i podnošenje izvještaja
- Upute za prijavu programa putem aplikacije
- Videouputa za prijavu programa

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovno je predstavničko tijelo studenata čiji su članovi studenti Sveučilišta u Zagrebu koje su studenti izabrali na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. On je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) utemeljen je potkraj 1996. godine, kada su provedeni i prvi studentski izbori. SZZG krovno je studentsko predstavničko tijelo, čiji su članovi upisani na preddiplomske, diplomske i poslijediplomskog studije Sveučilišta u Zagrebu i koje su studenti izabrali na studentskim izborima što ih svake druge akademske godine raspisuje rektor. U izborima imaju pravo sudjelovati svi studenti u skladu sa zakonom, statutima Sveučilišta i SZZG-a. Najveće tijelo SZZG-a je Skupština koja od akademske godine 2017./2018. ima pedeset i jednog člana: trideset i četiri predstavnika studentskih zborova sastavnica i sedamnaest izabranih s lista na izborima za SZZG. Skupština se sastaje u pravilu jednom na mjesec, kada raspravlja o aktualnim studentskim pitanjima o kojima po potrebi donosi odluke, prijedloge i zaključke.

SZZG ima predsjednika, zamjenika predsjednika, Predsjedništvo i Skupštinu, a po potrebi i razne odbore. U akademskoj godini 2018./2019. dužnost predsjednika SSZG-a obnaša Nediljko Jerković , student Fakulteta elektrotehnike i računarstva koji je ujedno i zamjenik predsjednika Hrvatskog studentskog zbora. Borna Nemet, student Učiteljskog fakulteta obnaša dužnost zamjenika predsjednika SZZG.

Uloga Studentskog zbora

SZZG se bavi svim sadržajima vezanima uz studentski smještaj, prehranu, kulturu, sport , i svim problemima s kojima se studenti susreću tijekom svog obrazovanja. SZZG zastupa i predstavlja studente promičući i štiteći njihove interese u sustavu visokog obrazovanja tj. u vijećima i tijelima Sveučilišta (Senat, povjerenstva, komisije...), sveučilišnim ustanovama poput Studentskog centra i Srca. U sklopu Hrvatskog studentskog zbora (HSZ), čiji je član, posredno štiti i interese svih hrvatskih studenata na državnoj i međunarodnoj razini, a osobito valja istaknuti članstvo u ESU (European Students' Union) i MedNet (Mediterranean Network of Student Representatives).

U svrhu zaštite studentskih prava, SZZG imenuje i studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu, koji ima pravo raspravljati o pritužbama studenata s mjerodavnim tijelima te savjetovati studente o načinu ostvarivanja njihovih prava. Studentski pravobranitelj Sveučilišta u svom radu usko surađuje sa svim studentskim pravobraniteljima pojedinih fakulteta i akademija Sveučilišta. SZZG svake godine na temelju zakonske obveze raspisuje i provodi javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti Sveučilišta u Zagrebu. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu svake godine na prijedlog SZZG-a, a sve informacije o natječaju objavljuju se na mrežnim stranicama Studentskog zbora.

Dodatne informacije

Savska cesta 25
Zagreb
Ured SZZG: Maja Kukić, dipl. theol.
e-adresa: studentski.zbor@remove-this.gmail.commkukic@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4593 665
www: https://www.facebook.com/sz.unizg/


Top