Studentski zbor

Natječaj za sufinanciranje studentskih programa za 2018.

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je na 4. sjednici Skupštine održanoj 27. veljače 2018. donijela Odluku o raspisivanju Natječaja za sufinanciranje studentskih programa za 2018. godinu u kategorijama:

1. Kulturna zbivanja
2. Međunarodna suradnja (organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta te studentska mobilnost)
3. Studentski mediji
4. Stručni i znanstveni programi
5. Športske aktivnosti (organizacija, sudjelovanje i posjet športskih događaja)

Pravo sudjelovanja imaju svi studenti (redovni i izvanredni) Sveučilišta u Zagrebu, studentski zborovi sastavnica, studentske udruge i studentske organizacije s djelovanjem na području Sveučilišta u Zagrebu.

Moguće je prijaviti više programa. Krajnji rok za prijavu je srijeda 4. travnja 2018. u 11.59 sati.


Natječaj
za sufinanciranje studentskih programa za 2018.

Upute za korištenje aplikacije Studentski programi

Online aplikacija za prijavu u koju se ulazi putem AAI identiteta

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovno je predstavničko tijelo studenata čiji su članovi studenti Sveučilišta u Zagrebu koje su studenti izabrali na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. On je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) utemeljen je potkraj 1996. godine, kada su provedeni i prvi studentski izbori. SZZG krovno je studentsko predstavničko tijelo, čiji su članovi upisani na preddiplomske, diplomske i poslijediplomskog studije Sveučilišta u Zagrebu i koje su studenti izabrali na studentskim izborima što ih svake druge akademske godine raspisuje rektor. U izborima imaju pravo sudjelovati svi studenti u skladu sa zakonom, statutima Sveučilišta i SZZG-a. Najveće tijelo SZZG-a je Skupština koja od akademske godine 2017./2018. ima pedeset i jednog člana: trideset i četiri predstavnika studentskih zborova sastavnica i sedamnaest izabranih s lista na izborima za SZZG. Skupština se sastaje u pravilu jednom na mjesec, kada raspravlja o aktualnim studentskim pitanjima o kojima po potrebi donosi odluke, prijedloge i zaključke.

Temeljni akt SZZG-a je Statut, koji donosi Senat Sveučilišta na prijedlog SZZG-a. SZZG ima svog predsjednika, njegova zamjenika, Predsjedništvo i Skupštinu, a po potrebi i razne odbore. Od akademske godine 2017./2018. dužnost predsjednika SSZG-a obnaša Nediljko Jerković , student Fakulteta elektrotehnike i računarstva koji je ujedno i zamjenik predsjednika Hrvatskog studentskog zbora. Lucija Kundid, studentica Pravnog fakulteta obnaša dužnost zamjenice predsjednika SZZG.

Uloga Studentskog zbora

SZZG se bavi svim sadržajima vezanima uz studentski smještaj, prehranu, kulturu, sport , i svim problemima s kojima se studenti susreću tijekom svog obrazovanja. SZZG zastupa i predstavlja studente promičući i štiteći njihove interese u sustavu visokog obrazovanja tj. u vijećima i tijelima Sveučilišta (Senat, povjerenstva, komisije...), sveučilišnim ustanovama poput Studentskog centra i Srca. U sklopu Hrvatskog studentskog zbora (HSZ), čiji je član, posredno štiti i interese svih hrvatskih studenata na državnoj i međunarodnoj razini, a osobito valja istaknuti članstvo u ESU (European Students' Union) i MedNet (Mediterranean Network of Student Representatives).

U svrhu zaštite studentskih prava, SZZG imenuje i studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu, koji ima pravo raspravljati o pritužbama studenata s mjerodavnim tijelima te savjetovati studente o načinu ostvarivanja njihovih prava. Studentski pravobranitelj Sveučilišta u svom radu usko surađuje sa svim studentskim pravobraniteljima pojedinih fakulteta i akademija Sveučilišta. SZZG svake godine na temelju zakonske obveze raspisuje i provodi javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti Sveučilišta u Zagrebu. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu svake godine na prijedlog SZZG-a, a sve informacije o natječaju objavljuju se na mrežnim stranicama Studentskog zbora.

Dodatne informacije

Savska cesta 25
Zagreb
Ured SZZG: Maja Kukić, dipl. theol.
e-adresa: studentski.zbor@remove-this.gmail.commkukic@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4593 665
www: https://www.facebook.com/sz.unizg/


Top