Sveučilišna tijela i službe

Sveučilišna tijela

Sveučilišna tijela upravljaju Sveučilištem, donose odluke, a mogu osnivati stručna i savjetodavna tijela radi pomoći u obavljanju poslova iz svojih nadležnosti.

  • Senat
  • Rektor
  • Sveučilišni savjet
  • Rektorski kolegij u širem sastavu
  • Vijeća područja
  • Odbori
  • Povjerenstva/Radne skupineTop