Etički savjet

Etički savjet

koordinator:
prof. dr. sc. Ante Čović
, prorektor Sveučilišta u Zagrebu


članovi:

Lana Vanić, dipl. iur., Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, članica, predsjednica

Marica Pavić, dipl. iur., Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, zamjenica članice

prof. dr. sc. Boris Brkljačić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, član
prof. dr. sc. Duška Ćurić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, zamjenica člana

izv. prof. dr. sc. Željka Car, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, članica
prof. dr. sc. Branka Matković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, zamjenica članice

dr. sc. Julija Erhardt, pred., Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, članica
doc. dr. sc. Tomislav Krznar, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, zamjenik članice

Krešimir Domazet, student, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, član
Klara Koketi, studentica, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, zamjenica člana

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, član
izv. prof. art. Davor Žilić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, zamjenik člana

izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, član
doc. dr. sc. Tomislav Jarak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, zamjenik člana

izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, član
prof. dr. sc. Slaven Ravlić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, zamjenik člana

prof. dr. sc. Valerije Vrček, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, član
prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, zamjenica člana 

 Dodatne informacije

Davor Mavrić, dipl. teolog
e-adresa: davor.mavric@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 272


Top