Etički savjet

Etički savjet

koordinator:
prof. dr. sc. Ante Čović
, prorektor Sveučilišta u Zagrebu


članovi:

Lana Vanić, dipl. iur., Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, članica, predsjednica

Marica Pavić, dipl. iur., Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, zamjenica članice

prof. dr. sc. Boris Brkljačić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, član
prof. dr. sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, zamjenica člana

izv. prof. dr. sc. Željka Car, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, članica
prof. dr. sc. Branka Matković, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, zamjenica članice

dr. sc. Julija Erhardt, pred., Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, članica
doc. dr. sc. Tomislav Krznar, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, zamjenik članice

Matija Kikelj, mag. iur., poslijedipl. student, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, član
Klara Koketi, studentica, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, zamjenica člana

prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, članica
red. prof. art. Peruško Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, zamjenik članice

doc. dr. sc. Nenad Malović, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, član
doc. dr. sc. Tomislav Jarak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, zamjenik člana

prof. dr. sc. Alan Uzelac, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, član
prof. dr. sc. Slaven Ravlić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, zamjenik člana

prof. dr. sc. Valerije Vrček, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, član
prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, zamjenica člana 

 Dodatne informacije

Davor Mavrić, dipl. teolog.
e-adresa: davor.mavric@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4564 272
   
Melani Vukmirica, dipl. iur.
e-adresa: melani.vukmirica@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4830 597


Top