Smotra Sveučilišta

Poziv studentima Sveučilišta u Zagrebu da sudjeluju u osmišljavanju vizualnog identiteta Smotre Sveučilišta u Zagrebu 2016.

Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava se već dvadesetu godinu zaredom. Ovogodišnja će se Smotra održati od 17. do 19. studenoga 2016. u prostoru Studentskog centra (Savska 25).

Dosadašnje smotre organizirane su prvenstveno za učenike završnih razreda srednjih škola,  za studente te ostale zainteresirane, a imale su osnovnu zadaću pravodobnog obavještavanja svih budućih studenta o programima studija, nastavnim planovima preddiplomskih i diplomskih studija.

U programu Smotre nastavit ćemo predstavljati i poslijediplomske studije, stoga je sljedeća Smotra namijenjena, osim već spomenutim maturantima, i svim aktualnim studentima naših preddiplomskih i diplomskih studija te svima onima koji su zainteresirani za nastavak studiranja na poslijediplomskoj razini.

Dio sadržaja će kao i dosadašnjih godina biti usmjeren na informiranje o mogućnostima zapošljavanja i razvoja karijere, međunarodne razmjene, o potrebama na tržištu rada, stipendijama, kao i o studentskom životu općenito.

Promotivna kampanja Smotre treba pružiti jasne informacije:
a)    budućim studentima, kako bismo im olakšali izbor studija i budućeg zanimanja i
b)    postojećim studentima, o mogućnostima nastavka akademskog obrazovanja

Logotip Smotre osmišljen je 2010. godine i konstanta je vizualnog identiteta svake godine.

Logotip Smotre možete preuzeti ovdje: (.zip)

Pozvani autori su studenti Sveučilišta Zagrebu.

Sadržaj natječajnog rada*:
- generalna ideja kampanje  
- prijedlog vizualnog rješenja plakata Smotre (B1 i jumbo)
- prijedlog vizualnog rješenja Facebook stranice Smotre
- prijedlog vizualnog rješenja web stranice Smotre
- moto ili slogan
- primjer aplikacije na promo artikl (majica, olovka, privjesak i sl.…)

*Navedeni elementi su samo dio natječajnog rada, dakle potrebno ih je prezentirati za potrebe natječajnog postupka.

Cjelokupna vizualna kampanja Smotre obuhvaća pripremu i produkciju sljedećih elemenata:

  • izvedbu ostalih materijala za oglašavanje,
  • oblikovanje publikacija,
  • oprema prostora (signalizacija, banneri,  plan izlagača, podna grafika),
  • izložbeni prostor Sveučilišta (paneli, natpisne ploče, city light)  i sl.

Uvjeti  za sudjelovanje:

  • status studenta Sveučilišta u Zagrebu
  • mogućnost produkcije svih potrebnih promotivnih materijala za Smotru u razdoblju od 15. listopada- 10. studenoga 2016. (pripreme za tisak i ostalo).

Ukupni budžet : 40.000 kn bruto (umanjuje se za iznos naknade Student servisa)
Pobjedniku/pobjednicima Natječaja naknada će biti isplaćena putem studentskog/studentskih ugovora nakon završetka Smotre odnosno po dostavi svih ugovorenih elemenata natječaja.

Troškovi produkcije nisu uključeni u navedeni budžet, a snosit će ih Sveučilište u Zagrebu.

Datum objave poziva: 
petak 20. svibnja 2016.
 
Rok za predaju radova:
ponedjeljka  4. srpnja 2016.

e-mailom na adresu: zbrasic@remove-this.unizg.hr i skramar@remove-this.unizg.hr
 
Smotra Sveučilišta u Zagrebu

Smotra Sveučilišta u Zagrebu logoSmotra Sveučilišta u Zagrebu organizira se za učenike završnih razreda srednjih škola, studente te ostale zainteresirane, a ima zadaću pravodobnoga obavještavanja svih budućih studenta o programima studija, dostignućima na pojedinim područjima, opremljenosti pojedinih fakulteta, nastavnim planovima, preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, kreativnim mjestima za zapošljavanje u pojedinim strukama, novim radnim uvjetima koje osiguravaju poduzetnici i kompanije, uvjetima smještaja tijekom studija u Zagrebu, studentskom životu i o još mnogo drugih detalja.

U povodu održavanja Smotre Sveučilišta u Zagrebu želimo budućim studentima prije svega pomoći pri jednoj od vaših iznimno važnih životnih odluka - odabiru studija, onog koji najbolje odgovara njihovim željama, interesima i sklonostima i koji će na neki način odrediti njihov profesionalni i životni put.

Smotra Sveučilišta u Zagrebu studentice Smotra Sveučilišta u Zagrebu kvartet

Da bi na pragu toga velikoga poduhvata bili što uspješniji, Sveučilište u Zagrebu proteklih je godina nizom mjera i ulaganja nastojalo poboljšati uvjete u kojima će novi studenti studirati. Uvođenjem bolonjskoga studijskoga sustava studenti i studiji postaju, uz istraživački rad, središnja preokupacija našega Sveučilišta. Promjene koje su uslijedile uključuju i uspostavu sustava osiguranja kvalitete visokoga obrazovanja u kojem i studenti imaju posebno odgovornu ulogu. Tim sustavom studenti i nastavnici uključuju se u postupke vrijednovanja studija, što je preduvjet kvalitete u kojoj središnje mjesto ima uspješnost studenata, kako tijekom njihovih studija, tako i u razdoblju njihova ulaska u svijet rada. Uvjereni smo da ćete i sljedeća generacija koja će studirati u tom novom sustavu, značajno pridonijeti njegovim daljnjim poboljšanjima. Jednako smo tako uvjereni da su mladost, energija i polet, uz zalaganje i odgovoran pristup studiju, najbolja jamstva za uspjeh tijekom i nakon studija.

Dodatne informacije

www: smotra.unizg.hr  
kontakt:

Zvonimira Brašić
Sandra Kramar

 
telefon: +385 1 4564 277
+385 1 4564 249
 
e-adresa:

zbrasic@remove-this.unizg.hr
skramar@remove-this.unizg.hr

 


Top