Vijeće umjet područja

Vijeće umjetničkoga područja

 

Raspored sjednica Vijeća umjetničkoga područja za ak. god. 2022./2023.

Odluka o izboru novog predsjednika Vijeća umjetničkoga područja 

Odluka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika Vijeća umjetničkoga područja

Odluka o izboru zamjenice predsjednika Vijeća umjetničkoga područja

 

Predsjednik: prof. dr. art. Anđelko Krpan (Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija)
Zamjenica: doc. art. Maja Rožman (Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti)

ČLANOVI:

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim i nastavnim zvanjima

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI
1. izv. prof. art. Davor Švaić, član – red prof. art. Darije Petković, zamjenik 
2. doc. dr. sc. Goran Pavlić, član  – doc. art. Rea Rajčić, zamjenica 
3. red. prof. art. Ivana Legati, članica – doc. art. Andreja Jeličić, zamjenica 
4. red. prof. art. Mato Ilijić, član – red. prof. art. Goran Pristaš, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
5. red. prof. art. Tomislav Buntak, član – red prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih, zamjenica
6. red. prof. art. Alen Novoselec, član – red. prof. art. Mirjana Vodopija, zamjenica
7. doc. art. Maja Rožman, članica – doc. dr. art. Miran Šabić, zamjenik
8. doc. art. Ida Blažičko, članica – izv. prof. art. Danko Friščić, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MUZIČKA AKADEMIJA
9. red. prof. art. Igor Lešnik, član – izv. prof. art. Ivana Bilić, zamjenica
10. red. prof. art. Anđelko Krpan, član – doc. art. Filip Fak, zamjenik 
11. red. prof. art. Berislav Šipuš, član – red. prof. art. Krešimir Seletković, zamjenik 
12. red. prof. art. Srđan Filip Čaldarović, član – izv. prof. art. Ivan Novinc, zamjenik 
13. doc. art. Tomislav Vukšić, član – red. prof. art. Krešimir Lazar, zamjenik
14. red. prof. art. Žarko Perišić, član – red. prof. art. Goran Merčep, zamjenik
15. red. prof. art. Lidija Horvat Dunjko, članica – izv. prof. art. Martina Silić, zamjenica
16. doc. dr. sc. Nikolina Matoš, članica – doc. dr. sc. Monika Jurić Janjik, zamjenica 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET
17. izv. prof. dr. sc. Mia Roth Čerina, članica – izv. prof. art. Ivana Ergić, zamjenica
18. red. prof. art. Leo Modrčin, član – prof. dr. sc. Sanja Filep, zamjenica
19. izv. prof. art. Tin Sven Franić, član – doc. art. Lea Pelivan, zamjenica
20. izv. prof. art. Tomislav Vlainić, član – izv. prof. art. Vedran Kasap, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
21. izv. prof. art. Elizabeta Zalović, članica – izv. prof. art. Viktorija Čop, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
22. izv. prof. art. Helena Schultheis Edgeler, članica – izv. prof. art. Paulina Jazvić, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET
23. izv. prof. dr. art. Kristina Horvat Blažinović, članica – izv. prof. art. Luka Petrač, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU OSTALE SASTAVNICE
24. izv. prof. art. dr. sc. Silvio Bašić, član (Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet) - doc. art. Monika Kamenečki, zamjenica (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet)

Predstavnici suradničkih zvanja
25. Davor Konjikušić, član (Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti) 
26. doc. art. Ida Loher, članica (Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti) - Vlasta Gyura Pičulin, umj. sav., zamjenica (Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija)

Članovi u skladu s čl. 20. st. 4. Statuta Sveučilišta
27. Miro Manojlović, umj. sur., član (Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti) – Jelka Vukobratović, zamjenica (Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija)
28. Tajana Vrhovec Škalamera, v. pred., članica (Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti) 

Predstavnici studenata preddiplomskoga i diplomskoga studija
29. Luka Pacek, član (Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti) – Luka Đurašin, zamjenik (Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti) 
30. Marko Čavlić, član (Sveučilište u Zagrebu Akademija dramskih umjetnosti) – Stella Roso, zamjenica (Sveučilište u Zagrebu Akademija dramskih umjetnosti)
31. Ana Kovačev, članica (Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija) - Doris Vincek, zamjenica (Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija)
32. Luka Jazić, (Sveučilište u Zagrebu Akademija dramskih umjetnosti), - Šimun Bućan, zamjenik (Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti)

Predstavnik studenata poslijediplomskoga studija
33. Iva Primorac, članica (Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija) -


 

< početnaTop