Priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti

Priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu


ECTS bodovi se mogu dodijeliti izvannastavnoj aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu kao što su studentska praksa ili umjetnička djelatnost koja nije regulirana nastavnim planom i programom, studentsko natjecanje, aktivno sudjelovanje studenata na znanstvenoj, stručnoj ili umjetničkoj konferenciji, radionici, seminaru ili drugoj aktivnosti kojoj prethodno nisu dodijeljeni ECTS bodovi u sklopu studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu niti domaćih ili međunarodnih institucija.

Osnovna načela, kriteriji i postupak dodjele ECTS bodova za aktivnosti studenta ostvarenih izvan nastave opisane izvedbenim planom i programom studija Sveučilišta u Zagrebu, uređuju se Pravilnikom o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti 

 

Postupak prijave izvannastvanih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu u svrhu dodjele ECTS bodova:

ECTS bodovi za izvannastavnu aktivnost mogu se dodijeliti na zahtjev voditelja aktivnosti koji je osoba u znanstveno-nastavnom ili umjetničkom zvanju i zaposlena na Sveučilištu u Zagrebu, a koja podnese zahtjev prije izvođenja izvannastavne aktivnosti (prethodna dodjela) ili nakon izvođenja izvannastavne aktivnosti (naknadna dodjela). ECTS bodovi za izvannastavnu aktivnost mogu se dodijeliti i na prijedlog studenta sudionika aktivnosti (dodjela na prijedlog studenta). Za prethodno navedene postupke dodjele potrebno je priložiti sljedeće:

1. Prethodna dodjela ECTS bodova na zahtjev voditelja aktivnosti

  • ispunjeni obrazac Zahtjev za dodjelu ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti podnosi voditelj aktivnosti
  • popratni dopis/molba za priznavanje ECTS bodova koji potpisuje osoba u znanstveno-nastavnom znanju
  • detaljne informacije o planiranom programu, ishodima učenja i načinu njihove provjere te planiranim sudionicima aktivnosti
  • suglasnost dekana sastavnice

2. Dodjela ECTS bodova po završetku izvannastavne aktivnosti

Rok za podnošenje zahtjeva je tri mjeseca od završetka izvannastavne aktivnosti

3. Dodjela ECTS bodova na prijedlog studenta

  • ispunjeni obrazac Zahtjev za dodjelu ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti
  • pisano izvješće o izvršenim aktivnostima (uključujući stvarno potrošeno vrijeme i postignute rezultate) i/ili materijalni trag (npr. prototip, model, sliku, video ili audio snimku i sl.), a po potrebi i dodatne dokaze koji ukazuju na ishode učenja i opravdanost dodjele bodova
  • suglasnost dekana sastavnice

Rok za podnošenje zahtjeva je tri mjeseca od završetka izvannastavne aktivnosti

 
Potpisani zahtjev za dodjelu ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu te popratna dokumentacija šalju se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Radna skupina za ECTS bodove

Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
te u elektroničkom obliku na e-mail: ECTS@remove-this.unizg.hr

 

Nakon razmatranja zahtjeva, a temeljem podnesene dokumentacije, rektor ili ovlašteni prorektor na prijedlog Radne skupina za ECTS bodove Sveučilišta u Zagrebu donosi Odluku o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti. Odluke o prethodnoj i naknadnoj dodjeli ECTS bodova vrijede četiri godine i u tom se razdoblju izvannastavna aktivnost može ponovno izvoditi u skladu s priloženim planom rada. Nakon svake izvedene aktivnosti kojoj su dodijeljeni ECTS bodovi, voditelj aktivnosti dužan je podnijeti izvještaj Sveučilištu u roku od tri mjeseca od dana završetka aktivnosti. U protivnom izvannastavna aktivnost gubi dodijeljene ECTS bodove.

Dodatne informacije

Marijana Žitnik Sedak,  dipl. soc. rad.

Voditeljica Ureda za studente

 e-adresa: ECTS@remove-this.unizg.hr
 telefon: +385 1 456 42 71
 adresa: Sveučilište u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb


Top