Ured za studente

Ured za studente

O uredu

Ured za studente Sveučilišta u Zagrebu zadužen je za pružanje sustavne podrške i to u sljedećim kategorijama:

Voditeljica Ureda za studente
Marijana Žitnik Sedak, dipl. soc. rad.

Voditelj Ureda za studente - zamjena
Bojan Bobinac, dipl. iur.
e-adresa: studenti@remove-this.unizg.hr


Edukacije

Ured je u akademskoj godini 2017./2018. započeo s provođenjem radionica, predavanja i grupnih savjetovanja s ciljem usvajanja novih i usavršavanja postojećih znanja i vještina koje nisu propisane izvedbenim planom i ishodima učenja. Primarno je riječ o grupnim edukacijama koje, za razliku od individualnog pristupa na razini sastavnice, za cilj imaju podršku učiniti dostupnom što većoj i raznolikijoj populaciji studenata.
Dio edukacija je iz područja generičkih vještina i kao takve su primjenjive kako u kontekstu studiranja i profesionalnom okruženju tako i u svakodnevnom životu.
Ured za studente Sveučilišta u Zagrebu svim svojim studentima nudi mogućnost usavršavanja u području temeljnih akademskih vještina, npr. pristup studiju, akademska komunikacija, učenje, prezentacijske i samo-prezentacijske vještine. Kroz samostalnu djelatnost i suradnju s drugim institucijama, organizacijama i studentima Ured će nastaviti pružati podršku u unaprjeđenju postojećih i razvoju novih kompetencija naših studenata.
Planirane aktivnosti su interaktivne jer slušači imaju mogućnost sudjelovati na predavanjima i radionicama postavljajući pitanja i tako aktivno usmjeravajući tijek izlaganja kako bi dobili upravo one informacije koje su im od neposrednog interesa.

Ponuda (online) edukacija (2021./2022.)

Edukacije su podijeljene u tematske grupe: Grupa A – teme vezane uz razvoj akademskih vještina; i Grupa B - teme vezane uz razvoj karijere. Aktivnosti se mogu izvoditi u obliku interaktivnih predavanja ili radionica. Vremensko trajanje interaktivnih predavanja je od 90 do 180 minuta, a najveći broj sudionika ovisi o ograničenjima platforme preko koje se edukacije izvode. Radionice traju od 90 do 120 minuta s maksimalno do 30 aktivnih sudionika.

AKADEMSKE VJEŠTINE

1. Učenje, aktivacija, socijalizacija

Interaktivno predavanje tijekom kojega će se problematizirati pitanje razloga upisivanja studija, njegove završnosti, očekivanja od studenata te će studenti dobiti informacije o vještinama uspostave socijalnih odnosa, karakteristikama uspješnih studenata, pamćenju, učenju i spavanju.

2. Studentski angažman i planiranje karijere

Interaktivno predavanje tijekom kojega će se razmatrati važnost i mogućnost stjecanja dodatnog iskustva, znanja i vještina koje su prvi korak u odabiru karijere, a izvan su onih propisanih nastavnim planom i programom studija.

3. Vještine komunikacije

Interaktivno predavanje tijekom kojega će studenti biti upoznati s temeljnim odrednicama uspješne interpersonalne komunikacije (modalitet, sadržaj, primjerenost; asertivnost, aktivno slušanje; neverbalna komunikacija, itd.), a koje će moći primijeniti u akademskom/poslovnom i privatnom životu.

4. Vještine prezentacije

Interaktivno predavanje i/ili radionica tijekom kojih će studenti biti upoznati s odrednicama uspješnog prezentiranja o d inicijalne konceptualizacije i obrade teme do njezina izlaganja.

5. Postavljanje ciljeva

Interaktivno predavanje tijekom kojega će studenti biti upoznati s općim psihološkim mehanizmima u podlozi ka cilju usmjerenog ponašanja, važnosti i načinu dobrog postavljanja životnih ciljeva, a što uključuje postavljanje ciljeva u profesionalnom i osobnom životu.

6. Program studentskog mentorstva (brucošima)

a) Rad sa studentima i supervizija
Interaktivno predavanje i radionica koji će studentskim predstavnicima (studentski zborovi i studentske organizacije) dati temeljna znanja potrebna za razumijevanje dinamike studentskog mentorstva/tutorstva brucoša (nasuprot nastavnicima mentorima/tutorima) i načina njegove efikasne organizacije

b) Supervizija
Grupna radionica/supervizija studenata mentora/tutora razgovor o teškoćama s kojima se susreću prilikom vođenja svoje grupe brucoša te njihovo osnaživanje za pronalazak rješenja kao i razmjenu znanja i iskustva s drugim kolegama.

7. Ocjenski radovi (završni i diplomski radovi)

Interaktivno predavanje tijekom kojega će studenti biti upoznati s temeljima znanstveno istraživačkog rada uključujući osvrt na najčešće pogreške u kontekstu izrade ocjenskih radova

8. Seminarski i stručni radovi

Interaktivno predavanje tijekom kojega će studenti proći kroz koncept procesa izrade seminarskih i stručnih radova i to: konceptualizacija teme, pretraga literature, proces pisanja rada i psihološki temelji njegove razrade i oblikovanja.

9. Projektni management

Razno, po dogovoru.


Razvoj karijere

1. Izrada životopisa i motivacijskog pisma

Interaktivno predavanje tijekom kojega će studenti biti upoznati s domenama ključnim za izradu životopisa, njegovim elementima te psihološkim procesima u podlozi elaboracije i prezentacije informacija o sebi.

2. Intervjuu za posao

Radionica tijekom koje će studenti biti upoznati s elementima selekcijskog procesa te znanstveno stručnom podlogom i važnosti istih, a potom će imati priliku saznati detaljnije o psihološkim odrednicama usmene samo prezentacije u kontekstu razgovora za posao Forma radionice obuhvaća i sudjelovanje u demonstraciji razgovora za posao.

3. Izrada životopisa i motivacijskog pisma za studente nižih godina studija

Interaktivno predavanje koje se sadržajno preklapa s temeljnom edukacijom izrade životopisa i motivacijskih pisama no dodatno sadrži motivacijsku komponentu kojom se studente potiče na angažman već po upisu studija.

Autor i voditelj edukacija:
Božidar Nikša Tarabić, MPsych, PhD student
Viši stručni savjetnik za savjetovanje studenata
e-adresa: bozidar.niksa.tarabic@remove-this.unizg.hr


Edukacije se mogu održati i na poziv.
▪ Upit za organizacijom edukacije uputite na: ili nam pišite na: bntarab@unizg.hr

Obavijesti o održavanju edukacija▪ Pretplata na obavijesti o održavanju edukacija:
Web stranicama Sveučilišta

Web stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Facebook stranici Sveučilišta

Facebook stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu


Top