Vijeće tehn područja

Vijeće tehničkoga područja

 Raspored sjednica Vijeća tehničkoga područja za ak. god. 2021./2022.

- Odluka o izboru predsjednice Vijeća tehničkoga područja

- Odluka o izboru zamjenika predsjednice Vijeća tehničkog područja

Predsjednica: prof. dr. sc. Vesna Dragčević (Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet)
Zamjenik: prof. dr. sc. Doris Novak (Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti)

ČLANOVI:

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET
1. prof. dr. sc. Bojan Baletić, član – izv. prof. dr. sc. Lea Petrović Krajnik, zamjenica
2. doc. dr. sc. Ana Mrđa, članica – izv. prof. dr. sc. Nataša Jakšić, zamjenica
3. izv. prof. dr. sc. Zoran Veršić, član – izv. prof. dr. sc. Kristina Careva, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
4. prof. dr. sc. Gordan Gledec, član – prof. dr. sc. Igor Kuzle, zamjenik
5. prof. dr. sc. Nikola Mišković, član – izv. prof. dr. sc. Ivan Marković, zamjenik
6. prof. dr. sc. Mario Vražić, član – prof. dr. sc. Zdenko Kovačić, zamjenik
7. izv. prof. dr. sc. Mihaela Vranić, članica – prof. dr. sc. Davor Petrinović, zamjenik 
8. prof. dr. sc. Marko Delimar, član – prof. dr. sc. Maja Matijašević, zamjenica
9. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Džapo, član – izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić, zamjenik
10. izv. prof. dr. sc. Vedran Podobnik, član – izv. prof. dr. sc. Damir Sumina, zamjenik
11. prof. dr. sc. Željka Car, članica – izv. prof. dr. sc. Josip Knezović, zamjenik
12. prof. dr. sc. Sonja Grgić, članica – prof. dr. sc. Sven Lončarić, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
13. prof. dr. sc. Ante Jukić, član – prof. dr. sc. Nenad Bolf, zamjenik
14. prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, članica – izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, zamjenik
15. prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević, članica – prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
16. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, član - izv. prof. dr. sc. Ivan Grgurević, zamjenik
17. doc. dr. sc. Marko Šoštarić, član – prof. dr. sc. Dragan Peraković, zamjenik
18. izv. prof. dr. sc. Mladen Nikšić, član – prof. dr. sc. Kristijan Rogić, zamjenik
19. prof. dr. sc. Doris Novak, član – izv. prof. dr. sc. Biljana Juričić, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
20. prof. dr. sc. Dubravko Majetić, član – prof. dr. sc. Damir Ciglar, zamjenik
21. prof. dr. sc. Joško Parunov, član – prof. dr. sc. Lidija Ćurković, zamjenica
22. prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider, član – prof. dr. sc. Vladimir Soldo, zamjenik
23. prof. dr. sc. Krešimir Grilec, član - prof. dr. sc. Biserka Runje, zamjenica
24. prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, član – prof. dr. sc. Vesna Alar, zamjenica
25. prof. dr. sc. Zdenko Tonković, član – prof. dr. sc. Zoran Lulić, zamjenik
26. prof. dr. sc. Ivanka Boras, članica – izv. prof. dr. sc. Dragutin Lisjak, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET
27. izv. prof. dr. sc. Almin Đapo, član – doc. dr. sc. Ante Marendić, zamjenik
28. prof. dr. sc. Damir Medak, član – prof. dr. sc. Đuro Barković, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIČKI FAKULTET
29. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, član – izv. prof. dr. sc. Boris Kavur zamjenik
30. prof. dr. sc. Ranko Biondić, član – doc. dr. sc. Ivana Grčić zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET
31. prof. dr. sc Stjepan Lakušić, član – izv. prof. dr. sc. Domagoj Damjanović, zamjenik
32. prof. dr. sc. Nina Štirmer, članica – prof. dr. sc. Neven Kuspilić, zamjenik
33. prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković, članica – prof. dr. sc. Ivica Završki, zamjenik
34. prof. dr. sc. Vesna Dragčević, članica – izv. prof. dr. sc. Danijela Jurić Kaćunić, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET
35. prof. dr. sc. Nikola Mrvac, član – izv. prof. dr. sc. Ivana Bolanča Mirković, zamjenica
36. prof. dr. sc. Klaudio Pap, član – doc. dr. sc. Mile Matijević, zamjenik
37. doc. dr. sc. Miroslav Mikota, član – doc. dr. sc. Suzana Pasanec Preprotić, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET
38. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, članica –  , zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET
39. izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, član – izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić, zamjenik
40. izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, član – prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, zamjenica
41. prof. dr. sc. Franjo Šumanovac, član – izv. prof. dr. sc. Željko Duić, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
42. izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, članica – izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, zamjenica
43. doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja, članica – izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, zamjenica
44. prof. dr. sc. Tanja Pušić, članica – prof. dr. sc. Tomislav Rolich, zamjenik

Zaposlenici u suradničkim zvanjima
45. Ninoslav Holjevac, član, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – Luka Pravica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva , zamjenik
46. Ana Drandić, članica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – Katarina Mandarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, zamjenica
47. Dino Dobrinić, član, Sveučilište u Zagrebu Geodetskog fakultet – Tin Brlić, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, zamjenik

Studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija
48. Matea Vasilj, članica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – Klara Šimić, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet
49. Filip Konić, član, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – Ena Luketić, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet
50. Anja Macan, članica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije –  Mate Grgo Jerković, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet
51. Marko Bošnjak, član, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – Rea Novaković Matošić, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
52. Ivan-Pavao Boras, član, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje - Nikola Kordić, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
53. Rino Bolić, član, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – Josipa Humski, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet
54. Iva Ivančić, članica, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet - Ivana Perović, zamjenica Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet

Studenti poslijediplomskoga studija
55. Marko Mimica, član, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – Ivan Bartolec, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet eleltrotehnike i računarstva
56. Zvonimir Džoić, član, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet - Leo Tišljarić, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti

 

 

 

 

 

 < početna

  Top