Osiguravanje kvalitete

Osiguravanje kvalitete

Politika osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu

Namjena je Politike osiguravanja kvalitete definiranje načela uspostave sustava, metoda i orijentacije te organizacije sustava osiguravnja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu.

Uspostava kulture kvalitete u djelovanju Sveučilišta u Zagrebu važna je zadaća Sveučilišta. Osiguravanje kvalitete u sva tri vida misije Sveučilišta (obrazovanje, istraživanje, transfer znanja) odgovornost je Sveučilišta, a brigu o kvaliteti treba provoditi na svakom radnom mjestu i svim područjima djelovanja. Sustav za osiguravanje kvalitete treba biti uspostavljen temeljem odgovarajućih dokumenata (pravilnici i priručnici), uz primjenu standarda (kao što je Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area-ESG) i dobre prakse gdje takva praksa postoji. Za održive postupke osiguravanja kvalitete treba se uspostaviti prikladna organizacijska struktura. međutim, svaki zaposlenik Sveučilišta i svaki student ima odgovornost za kvalitetu u kontekstu svojih profesionalnih ili studentskih obveza.

Sveučilište u Zagrebu kao osnovnu značajku sustava osiguravanja kvalitete postavlja čuvanje akademskih vrijednosti Sveučilišta i postizanje akademskih standarda te u skladu s tim uspostavlja prikladan sustav osiguravanja kvalitete.

Temeljna su načela uspostave sustava osiguravanja kvalitete:

  1. Uspostaviti način rada i standarde koji će voditi prema unapređenju kvalitete nastavnog, istraživačkog i umjetničkog rada kao i unapređenju djelatnosti koje pridonose razvoju gospodarstva i društva u skladu sa strateškim razvojnim ciljevima Sveučilišta u zagrebu i njegovih sastavnica.
  2. Izvoditi aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete u skladu sa strateškim dokumentima Sveučilišta, pravnom regulativom u Republici Hrvatskoj, ESG standardima te kriterijima za vanjska vrednovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
  3. Razviti procese provedbe akademskih i administrativnih aktivnosti i provoditi ih na razvidan način.
  4. Uspostaviti sustav praćenja indikatora unapređenja kvalitete kako bi se koristili u procesu donošenja odluka i strateškog planiranja.
  5. Razvijati sustav u uskoj suradnji sa svim njegovim dionicima: studentima, poslodavcima, društvenom zajednicom na lokalnoj i nacionalnoj razini, nadležnim ministrarstvom i nacionalnim agencijama.

Sustav osiguravanja kvalitete pripada uobičajenim funkcijama Sveučilišta i dio je njegova svakodnevnog rada. Odgovornost za sustav osiguravanja kvalitete u nadležnosti je Rektora i Senata, koji uz pomoć Odbora i Ureda za upravljanje kvalitetom nadziru uspostavu i provedbu sustava za osiguravanje kvalitete. Na provedbenoj razini sustavom za osiguravanje kvalitete upravlja prorektor zadužen za to područje. Za sustav osiguravanja kvalitete na sastavnicama odgovorni su dekan i vjeće sastavnice, a na provedbenoj razini sustavom upravlja povjerenstvo za upravljanje kvalitetom sastavnice.

Politika osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu redovito se provjerava i prema potrebi Senat donosi dokument prilagođen novim potrebama.Top