Sastavnice Sveučilišta

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu

"Sveučilište u svom sastavu može imati znanstveno-nastavne sastavnice, umjetničko-nastavne sastavnice, znanstvene sastavnice te druge sastavnice čijom se djelatnošću osigurava cjelovitost i potreban standard sveučilišnoga sastava."

iz Statuta Sveučilišta u ZagrebuTop