Povjerenstva i radne skupine

Povjerenstva i radne skupine


Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkoga područja
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća biotehničkoga područja
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća tehničkoga područja
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća umjetničkoga područja
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća prirodoslovnoga područja
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća biomedicine i zdravstva
Povjerenstvo za praćenje ciljeva iz Ugovora sklopljenog s MZOS o punoj subvenciji participacije u troškovima studija studenata u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.
Povjerenstvo za studente s invaliditetom
Povjerenstvo za e-učenje i internetske servise Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu
Povjerenstvo za doktorske radove
Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvo za Rektorovu nagradu
Povjerenstvo za investicije i prostorno planiranje
Povjerenstvo Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata
Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti
Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti
Povjerenstvo za inovacije i razvoj tehnologije Sveučilišta u Zagrebu


Radna skupina za priznavanje ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost na Sveučilištu u Zagrebu
Radna skupina za uspostavu Unutarnje financijske kontrole na Sveučilištu u Zagrebu
Radna skupina za studijske programeTop