Odluke sveučilišnih tijela

Odluke sveučilišnih tijela

Odluke Senata

27. srpnja 2021. Odluka o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra Zagreb Sveučilišta u Zagrebu
18. svibnja 2021. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije
18. svibnja 2021. Odluka o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
18. svibnja 2021. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za
istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
18. svibnja 2021. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
20. travnja 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
20. travnja 2021. Odluka o imenovanju novog člana Odbora za proračun
20. travnja 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta u Zagrebu
16. ožujka 2021. Odluka o imenovanje Povjerenstva za sport
16. ožujka 2021. Odluka Senata o davanju suglasnosti FHS
16. ožujka 2021. Odluka rektora o izmjeni odluke FHS
16. veljače 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
16. veljače 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet
26. siječnja 2021. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu
26. siječnja 2021. Odluka o imenovanju ravnatelja Sveučilišnog računskog centra
26. siječnja 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti  Sveučilišta u Zagrebu
26. siječnja 2021. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak
26. siječnja 2021. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Etičkog savjeta
26. siječnja 2021. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
26. siječnja 2021. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
26. siječnja 2021. Odluka o proglašenju 2021. godine kao Godine inovacija na Sveučilištu u Zagrebu
26. siječnja 2021. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade Fran Bošnjaković za akademsku godinu 2020.-2021.
21. siječnja 2021. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade Ars summa Universitatis za akademsku godinu 2020.-2021.
21. siječnja 2021. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade AndrijaŠtampar za akademsku godinu 2020.-2021.
21. siječnja 2021. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade Andrija Mohorovičić za akademsku godinu 2020.-2021.

10. studenoga 2020. Odluka o imenovanju Upravnog  vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
13. listopada 2020. Odluka o pokretanju postopka izbora predloženika u počasno zvanje professor emerituse za akd. god. 2020.-2021.
15. rujna 2020. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja
15. rujna 2020. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
14. srpnja 2020. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

26. svibnja 2020.Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2019./2020.
26. svibnja 2020. Odluka o kvotama za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus za pet akademskih godina (2019./2020.-2023./2024.) na Sveučilištu u Zagrebu
10. prosinca 2019. Odluka o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća Fakulteta hrvatskih studija
10. prosinca 2019. Odluka o osnivanju ustanove Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija
10. prosinca 2019. Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Ars summa Universitatis
10. prosinca 2019. Odluka o osnivanju ustanove "Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija"
19. studenoga 2019. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
19. studenoga 2019. Izmjena Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
19. studenoga 2019. Odluka o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra Sisak
19. studenoga 2019. Odluka o imenovanju Upravnoga vijeća Studentskoga centra Varaždin
9. srpnja 2019. Odluka o dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske
16. travnja 2019. Odluka o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
22. siječnja 2019. Odluka o izmjene Odluke o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
22. siječnja 2019. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu
22. siječnja 2019. Odluka o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
11. prosinca 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak
11. prosinca 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
11. prosinca 2018. Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet
13. studenoga 2018. Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o imenovanju Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o imenovanju Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu
13. studenoga 2018. Odluka o pokretanju izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2018./2019.
28. rujna 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu
28. rujna 2018. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o.
10. srpnja 2018. Odluka o imenovanju direktorice Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o.
10. srpnja 2018. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokom učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske
12. lipnja 2018. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
12. lipnja 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
10. travnja 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
10. travnja 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet
10. travnja 2018. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
16. siječnja 2018. Odluka o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
16. siječnja 2018. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
16. siječnja 2018. Odluka o imenovanju Odobra za proračun Sveučilišta u Zagrebu
12. prosinca 2017. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
12. prosinca 2017. Odluka o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
12. prosinca 2017. Odluka o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
12. prosinca 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
14. studenoga 2017. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Svuečilišta u Zagrebu
14. studenoga 2017. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2017./2018.
14. studenoga 2017. Odluka o pokretanju postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu
14. studenoga 2017. Odluka o imenovanju Izbornoga povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu
17. listopada 2017. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za Sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu
13. rujna 2017. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
11. srpnja 2017. Odluka o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova vijeća područja
11. srpnja 2017. Odluka o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
11. srpnja 2017. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
11. srpnja 2017. Odluka o imenovanju za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade "Andrija Mohorovičić" Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu
13. lipnja 2017. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
23. svibnja 2017. Odluka o razrješenju izv. prof. dr. sc. Ivane Franić u Odboru za znanost i međunarodnu suradnju
11. travnja 2017. Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti
11. travnja 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za žalbe u programima mobilnosti
14. ožujka 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sport Sveučilišta u Zagrebu
14. ožujka 2017. Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2016./2017.
14. veljače 2017. Odluka o izmjeni Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
14. veljače 2017. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
14. veljače 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za žalbeni postupak na odluku o utvrđivanju liste prvenstva
14. veljače 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka natječaja za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana
17. siječnja 2017. Odluka o promjeni statusa Sveučilišnog centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji
17. siječnja 2017. Odluka o osnivanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik
17. siječnja 2017. Odluka o osnivanju Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku
17. siječnja 2017. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
17. siječnja 2017. Odluka o imenovanju privremenog Stručnog vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
17. siječnja 2017. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
17. siječnja 2017. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu
13. prosinca 2016. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2016./2017.
13. prosinca 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
13. prosinca 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu
13. prosinca 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu
15. studenoga 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
15. studenoga 2016. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
13. rujna 2016. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
13. rujna 2016. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
13. rujna 2016. Odluka o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta te provođenju novih izbora
19. srpnja 2016. Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
19. srpnja 2016. Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu
19. srpnja 2016. Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
14. lipnja 2016. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
14. lipnja 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
19. svibnja 2016. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu
19. svibnja 2016. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu
19. svibnja 2016. Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu
19. travnja 2016. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu (Upisnik studentskih organizacija)
8. ožujka 2016. Odluka o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
9. veljače 2016. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade
19. siječnja 2016. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
8. prosinca 2015. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2015./2016.
8. prosinca 2015. Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017.
8. prosinca 2015. Odluka o uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu
8. prosinca 2015. Oduka o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.
8. prosinca 2015. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
8. prosinca 2015. Odluka o imenovanju privremenog Stručnog vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
8. prosinca 2015. Odluka o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti
10. studenoga 2015. Odluka o prihvaćanju kriterija za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017.
10. studenoga 2015. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
10. studenoga 2015. Odluka o potvrđivanju modela naplate participacije školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016. (do 10. studenoga)
13. listopada 2015. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
13. listopada 2015. Odluka o potvrđivanju modela naplate participacije školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016. (do 13. listopada)
15.rujna 2015. Odluka o izmjeni Akademskog kalendara Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016.
15.rujna 2015. Privremena odluka vezana uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina te sufinanciranje materijalnih troškova u ak. god. 2015./2016.
15. rujna 2015. Odluka o dopuni Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i izvan Repubike Hrvatske
21. srpnja 2015. Odluka o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade "Andrija Mohorovičić" Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu
21. srpnja 2015. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
9. lipnja 2015. Odluka o imenovanju o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPBZ)
9. lipnja 2015. Odluka o imenovanju o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT)
19. svibnja 2015. Odluka o imenovanju dopunskih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća
19. svibnja 2015. Odluka o imenovanju Stručnog vijeća Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu
19. svibnja 2015. Odluka o imenovanju članice Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu
19. svibnja 2015. Odluka o raspisu natječaja za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima
14. travnja 2015. Odluka o općim uvjetima za prijavu na natječaj za Potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima
14. travnja 2015. Odluka o raspisu natječaja za Potpore doktorandima i asistentima u umjetničkom području
14. travnja 2015. Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2015. godine
14. travnja 2015. Odluka o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
10. ožujka 2015. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu
17. veljače 2015. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu
17. veljače 2015. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkog savjeta Sveučilušta u Zagrebu
17. veljače 2015. Odluka o imenovanju stalnih članova Sveučilišnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća
20. siječnja 2015. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu
20. siječnja 2015. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti
16. prosinca 2014. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2014./2015.
16. prosinca 2014. Odluka o imenovanju o. d. voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji (CIPZB)
16. prosinca 2014. Odluka o imenovanju o. d. voditelja Centra za istraživanje, znanost i transfer tehnologije (CIRTT)
16.prosinca 2014. Odluka o imenovanju Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
18. studenoga 2014. Odluka o kvotama za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus za pet akademskih godina (2014./2015.-2018./2019.) na Sveučilištu u Zagrebu
18. studenoga 2014. Odluka o imenovanju Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
18. studenoga 2014. Odluka o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu
18. studenoga 2014. Odluka o imenovanju Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu
18. studenoga 2014. Odluka o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta u Zagrebu
18. studenoga 2014. Odluka o imenovanju zamjenskog člana u Odbor za proračun Sveučilišta u Zagrebu
28. listopada 2014. Odluka o prihvaćanju kriterija za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu (Tablica)
28. listopada 2014. Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Sveučilišni savjet
28. listopada 2014. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
28. listopada 2014. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu
28. listopada 2014. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o.
28. listopada 2014. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
2. listopada 2014. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
16. rujna 2014. Odluka o imenovanju člana u Odbor za upravljanje kvalitetom iz reda studenata poslijediplomskog sveučilišnog studja
8. srpnja 2014. Odluka o prihvaćanju triju strategija: prostornog i funkcionalnog razvoja, sporta te razvoja edukacije u umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva i istraživanja Sveučilišta u Zagrebu
10. lipnja 2014. Odluka o prihvaćanju dviju strategija: istraživanja, transfera tehnologije i inovacija te internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu
20. svibnja 2014. Odluka o prihvaćanju triju strategija: sustava osiguravanja kvalitete, studija i studiranja te razvoja sustava podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu
20. svibnja 2014. Odluka o utvrđivanju prijedloga upisnih kvota i upisnih kriterija za diplomske studije za akademsku godinu 2014./2015. na Sveučilištu u Zagrebu
20. svibnja 2014. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
1. travnja 2014. Odluka o pokretanju programa otvaranja novih radnih mjesta asistenata čije se financiranje osigurava sredstvima sastavnica i zajedničkim sveučilišnim sredstvima
1. travnja 2014. Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2014./2015. (Tabela.pdf)
11. veljače 2014. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske programe i doktorske teme Sveučilišta u Zagrebu
11. veljače 2014. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
21. siječnja 2014. Odluka o pokretanju postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu
21. siječnja 2014. Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu
21. siječnja 2014. Odluka o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu
21. siječnja 2014. Odluka o dopuni odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
10. prosinca 2013. Odluka o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
10. prosinca 2013. Odluka o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu
10. prosinca 2013. Odluka o imenovanju zamjenskih članova Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
19. studenoga 2013. Odluka o osnivanju Centra za unapređenje nastavničkih kompetencija sveučilišnih nastavnika (s obrazloženjem Odluke)
15. listopada 2013. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2013./2014.
17. rujna 2013. Odluka o usvajanju politika izrađenih u okviru IPA projekta 2008 Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Battling Discrimination and Coruption Aimed at Improving Academic Integrity
11. srpnja 2013. Odluka o osnivanju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
11. srpnja 2013. Odluka o osnivanju Centra za savjetovanje i podršku studentima (obrazloženje Odluke)
11. lipnja 2013. Odluka o pokretanju postupka uspostave Doktorske škole Sveučilišta u Zagrebu
11. lipnja 2013. Odluka o dopuni odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilista u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske
11. lipnja 2013. Odluka o sastavu i načinu izbora članova Senata i članova vijeća područja
11. lipnja 2013. Tumačenje Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu
11. lipnja 2013. Dopuna Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilištu u Zagrebu
12. ožujka 2013. Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu
12. ožujka 2013. Odluka o imenovanju Odbora za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
15. siječnja 2013. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
15. siječnja 2013. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu
11. prosinca 2012. Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.
16. listopada 2012. Odluka o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske (pročišćeni tekst)
11. rujna 2012. Odluka Senata o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu
13. ožujka 2012. Odluka o imenovanju Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
8. studenoga 2011. Odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu (Tabela.pdf)
22. studenoga 2011. Odluka o kriterijima za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Protestantska teologija i stručnog studija Izobrazba trenera (Tabela.pdf)
8. studenoga 2011. Odluka o kriterijima za upis u 1. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2012./2013. (Tabela.pdf)
11. listopada 2011. Odluka o postupku provođenja (studentske) ankete za procjenu nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu
13. rujna 2011. Odluka o preporukama sastavnicama za određivanje upisnih kriterija i upisnim rokovima za upis u 1. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2012./2013.
5. srpnja 2011. Odluka o donošenju Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu
14. lipnja 2011. Odluka Senata o postupku davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
10. svibnja 2011. Odluka o neplaćanju doktorskih studija
29. ožujka 2011. Odluka o objedinjavanju web prostora Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica
15. ožujka 2011. Odluka o rješavanju statusa studenata dodiplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu
15. ožujka 2011. Odluka o postupanju sveučilišnih tijela u vezi s provođenjem postupka izbora za nastavnike Sveučilišta protiv kojih se vode kazneni postupci
15. veljače 2011. Odluka o završnom roku za obranu doktorske disertacije te stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija

20. listopada 2009. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

Odluke Rektora

20. studenoga 2014. Odluka o imenovanju Povjerenstva za Rektorovu nagradu
28. studenoga 2013. Odluka o imenovanju službenice zadužene za zaštitu osobnih podataka zaposlenika Rektorata Sveučilišta u Zagrebu
10. lipnja 2013. Odluka o imenovanju Povjerenstva za Rektorovu nagradu
10. svibnja 2010. Odluka o održavanju dodatnih izbora za SZ Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova njegovih sastavnica
29. ožujka 2010. Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova njegovih sastavnicaTop