Vijeće dh područja

Vijeće društveno-humanističkoga područja

 

Raspored sjednica Vijeća društveno-humanističkoga područja 2019./2020.

Predsjednik: prof. dr. sc. Lajoš Žager (Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet)
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević (Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet)


Članovi:


Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
1. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, članica – prof. dr. sc. Mirjana Lenček, zamjenica
2. prof. dr. sc. Sandra Bradarić Jončić, članica – izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević, zamjenica
3. doc. dr. sc. Ante Bilić Prcić, član – izv. prof. dr. sc. Ivana Jeđud Borić, zamjenica 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET
4. prof. dr. sc. Lajoš Žager, član – doc. dr. sc. Zoran Krupka, zamjenik 
5. prof. dr. sc. Nataša Erjavec, članica – doc. dr. sc. Antonio Vlahov, zamjenik
6. izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, član – izv. prof. dr. sc. Zrinka Lukač, zamjenica 
7. prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, članica – doc. dr. sc. Kosjenka Dumančić, zamjenica 
8. prof. dr. sc. Jurica Pavičić, član – prof. dr. sc. Boris Tušek, zamjenik 
9. prof. dr. sc. Zoran Kovačević, član – izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević, zamjenica
10. izv. prof. dr. sc. Anita Pavković, članica – izv. prof. dr. sc. Najla Podrug, zamjenica
11. prof. dr. sc. Jurica Šimurina, član – izv. prof. dr. sc. Oliver Kesar, zamjenik
12. prof. dr. sc. Lorena Škuflić, članica – prof. dr. sc. Ivan Strugar, zamjenik
13. izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, član – izv. prof. dr. sc. Josip Arnerić, zamjenik
14. prof. dr. sc. Alen Stojanović, član – doc. dr. sc. Tomislav Hernaus, zamjenik 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI
15. akademik Mislav Ježić, član – izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak, zamjenik
16. prof. dr. sc. Ivan Koprek, član – doc. dr. sc. Anto Gavrić, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
17. izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, članica – izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, zamjenik
18. izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, članica – prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić, zamjenica
19. prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, član – prof. dr. sc. Dragutin Kermek, zamjenik
20. prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, član – prof. dr. sc. Diana Šimić, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
21. prof. dr. sc. Zoran Kurelić, član – doc. dr. sc. Zlatan Krajina, zamjenik
22. prof. dr. sc. Gordana Vilović, članica - izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar, zamjenik
23. izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj, član – izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj, zamjenik
24. izv prof. dr. sc. Tena Perišin, članica – doc. dr. sc. Davorka Vidović, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET
25. prof. dr. sc. Nikica Gilić, član  – doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec, zamjenica 
26. prof. dr. sc. Neven Jovanović, član – doc. dr. sc. Irena Bratičević, zamjenica 
27. izv. prof. dr. sc. David Šporer, član – doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić, zamjenica 
28. izv. prof. dr. sc. Marijana Belaj, članica– izv. prof. dr. sc. Tomislav Pletenac, zamjenik 
29. prof. dr. sc. Nenad Ivić, član - prof. dr. sc. Tatjana Peruško, zamjenica 
30. izv. prof. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, članica – prof. dr. sc. Mario Strecha, zamjenik 
31. doc. dr. sc. Sanja Potkonjak, članica – izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, zamjenica 
32. izv. prof. dr. sc. Dragan Damjanović, član – prof. dr. sc. Frano Dulibić, zamjenik
33. doc. dr. sc. Maja Zorica Vukušić, članica – doc. dr. sc. Slađan Turković, zamjenik
34. prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, članica – doc. dr. sc. Ivana Latković, zamjenica
35. izv. prof. dr. sc. Tomislav Bogdan, član – prof. dr. sc. Bernardina Petrović, zamjenica 
36. Ninoslav Zubović, viši lektor, član – Azra Plićanić Mesić, viša predavačica, zamjenica 
37. prof. dr. sc. Gordana Varošanec Škarić, članica – doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, zamjenica
38. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, članica - prof. dr. sc. Žarka Vujić, zamjenica
39. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić, član – doc. dr. sc. Kruno Kardov, zamjenik 
40. prof. dr. sc. Meri Tadinac, članica - prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, zamjenica
41. prof. dr. sc. Branka Galić, članica - izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem, zamjenik
42. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, član – izv. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, zamjenica
43. prof. dr. sc. Željka Kamenov, članica – doc. dr. sc. Margareta Jelić, zamjenica
44. doc. dr. sc. Darko Babić, član – izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić, zamjenica
45. izv. prof. dr. sc. Edita Slunjski, članica - doc. dr. sc. Zvonimir Komar, zamjenik
46. doc. dr. sc. Marija Bartulović, članica - doc. dr. sc. Barbara Kušević, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU HRVATSKI STUDIJI
47. izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, član – doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski, zamjenica 
48. prof. dr. sc. Pavo Barišić, član – doc. dr. sc. Andreja Sršen, zamjenica
49. doc. dr. sc. Lovorka Brajković, članica – izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš, zamjenik 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET             
50. prof. dr. sc. Mario Cifrak, član – izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, zamjenik
51. izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević, član - izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić, zamjenik
52. prof. dr. sc. Stjepan Baloban, član – doc. dr. sc. Tomislav Kovač, zamjenik
53. prof. dr. sc. Anton Tamarut, član – prof. dr. sc. Ivan Karlić, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET
54. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, član – zamjenik
55. doc. dr. sc. Sanja Šalaj, članica – zamjenik
56. izv. prof. dr. sc. Ljubomir Anteloković, član – zamjenica
57. doc. dr. sc. Maja Horvatin, članica – zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRAVNI FAKULTET
58. prof. dr. sc. Igor Gliha, član – prof. dr. sc. Nina Tepeš, zamjenica
59. izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, članica – prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, zamjenik 
60. prof. dr. sc. Siniša Petrović, član – profdr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, zamjenica 
61. prof. dr. sc. Marko Petrak, član – profdr. sc. Marko Šikić, zamjenik
62. prof. dr. sc. Ivan Koprić, član – izv. profdr. sc. Maja Munivrana Vajda, zamjenica
63. prof. dr. sc. Irena Majstorović, članica – izv. profdr. sc. Ivana Vukorepa, zamjenica
64. prof. dr. sc. Ivan Rimac, član – docdr. sc. Jelena Ogresta, zamjenica
65. prof. dr. sc. Davorin Lapaš, član – izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET
66. prof. dr. sc. Siniša Opić, član – izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić, zamjenik
67. doc. dr. sc. Kristina Cergol, članica – doc. dr. sc. Alenka Mikulec, zamjenica
68. doc. dr. sc. Nevenka Maras, članica – docdr. sc. Marina Đuranović, zamjenica 
69. prof. dr. sc. Majda Rijavec, članica– doc. dr. sc. Martina Kolar Billege, zamjenica
70. doc. dr. sc. Višnja Rajić, članica – profdr. sc. Blaženka Filipan-Žignić, zamjenica
71. izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, član –  izv. profdr. sc. Marko Ćaleta, zamjenik 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU OSTALE SASTAVNICE
72. Katarina Knjaz, pred., članica, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – Josipa Peršun, pred., zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
73. doc. dr. sc. Sanja Ćurković, članica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – Davor Pavlović, v. pred., zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
74. prof. dr. sc. Živka Juričić, članica, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet – Saša Čuić, v. pred., zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
75. doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič, članica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – Jelena Parizoska, pred., Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
76. Nađa Dešpalj, v. pred., Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – Andrea Kvaternik Šupih, v. pred., Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Zaposlenici u suradničkim zvanjima

77. Marko Bratković, član, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet – Milica Vučković, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
78. Marijo Baković, član, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – Ivan Krakan, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
79. Mate Damić, član, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Mladen Konecki, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
80. Vladimir Šumanović, član, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji – Mijo Nikić, zamjenik Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti
81. Maja Zeman, članica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – Tadija Milikić, zamjenik Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija

82. Borna Nemet, član, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet – Stela Beljak, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet
83. Tomislav Rodin, član, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – Kristijan Gašljević, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
84. David Sesar, član, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Mislav Pervan, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
85. Matej Jambrović, član, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Marija Sesar, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
86. Eugen Pranjićčlan, Sveučilište Vojni studiji – Petra Kozjak, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
87. Tea Babićčlanica, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet – Lucija Kundid, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
88. Matija Kalić, član, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet – Josipa Čabraja, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet
89. Marija Barić Đurđevićčlanica, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji – Tomislav Kranjčec, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji
90. Tina Kamenčićčlanica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – Iva Burazin, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
91. Denis Horvatčlan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti – Marija Mikić, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Studenti poslijediplomskoga studija

92. Toni Rajšić, član, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Matija Kikelj, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet 
93. Jakov Ivkovićčlan, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – Nikolina Pejović, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
94. Ivan Perkovčlan, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Josip Mihalić, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
95. Serđo Ćaverčlan, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet – Ivan Bota, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
96. Erik Brezovecčlan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – Dan Đaković, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti


< početna

Top