Vijeće dh područja

Vijeće društveno-humanističkoga područja

 

Raspored sjednica Vijeća društveno-humanističkoga područja 2020./2021.

Predsjednik: prof. dr. sc. Lajoš Žager (Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet)
Zamjenik: izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević (Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet)


Članovi:


Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
1. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, članica – prof. dr. sc. Mirjana Lenček, zamjenica
2. prof. dr. sc. Sandra Bradarić Jončić, članica – izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević, zamjenica
3. izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić, član – izv. prof. dr. sc. Ivana Jeđud Borić, zamjenica 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET
4. prof. dr. sc. Lajoš Žager, član – doc. dr. sc. Velibor Mačkić, zamjenik 
5. izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, član – izv. prof. dr. sc. Josip Arnerić, zamjenik
6. izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka, član – prof. dr. sc. Blaženka Knežević, zamjenica 
7. prof. dr. sc. Nataša Erjavec, članica – doc. dr. sc. Zoran Wittine, zamjenik 
8. izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška, član – izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, zamjenik 
9. prof. dr. sc. Jurica Pavičić, član – prof. dr. sc. Boris Tušek, zamjenik
10. izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, članica – prof. dr. sc. Alen Stojanović, zamjenik
11. prof. dr. sc. Oliver Kesar, član – prof. dr. sc. Jurica Šimurina, zamjenik
12. izv. prof. dr. sc. Goran Vlašić, član – izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus, zamjenik
13. izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić, članica – prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, zamjenica
14. prof. dr. sc. Anita Pavković, član – doc. dr. sc. Ivana Kovač, zamjenica 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI
15. akademik Mislav Ježić, član – izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak, zamjenik
16. prof. dr. sc. Ivan Koprek, član – doc. dr. sc. Anto Gavrić, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA
17. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, član – doc. dr. sc. Katarina Dadić, zamjenica 
18. prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, članica – doc. dr. sc. Dario Vučenović, zamjenik
19. doc. dr. sc. Lovorka Brajković, članica – prof. dr. sc. Danijel Labaš, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
20. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, članica – izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, zamjenik
21. izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, članica – prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić, zamjenica
22. prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, član – prof. dr. sc. Dragutin Kermek, zamjenik
23. prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, član – prof. dr. sc. Diana Šimić, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
24. izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak, član – doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar, zamjenik
25. izv. prof. dr. sc. Đana Luša, članica - doc. dr. sc. Domagoj Vujeva, zamjenik
26. doc. dr. sc. Višeslav Raos, član – prof. dr. sc. Berto Šalaj, zamjenik
27. doc. dr. sc. Dunja Majstorović Jedovnicki, članica – prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET
28. prof. dr. sc. Nikica Gilić, član  – doc. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, zamjenica 
29. prof. dr. sc. Neven Jovanović, član – doc. dr. sc. Irena Bratičević, zamjenica 
30. izv. prof. dr. sc. David Šporer, član – doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić, zamjenica 
31. prof. dr. sc. Marijana Belaj, članica– izv. prof. dr. sc. Tomislav Pletenac, zamjenik 
32. prof. dr. sc. Nenad Ivić, član - prof. dr. sc. Tatjana Peruško, zamjenica 
33. izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec, članica – doc. dr. sc. Ivana Brković, zamjenica 
34. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak, članica – izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, zamjenica 
35. izv. prof. dr. sc. Dragan Damjanović, član – prof. dr. sc. Frano Dulibić, zamjenik
36. doc. dr. sc. Maja Zorica Vukušić, članica – doc. dr. sc. Slađan Turković, zamjenik
37. prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, članica – doc. dr. sc. Ivana Latković, zamjenica
38. izv. prof. dr. sc. Tomislav Bogdan, član – prof. dr. sc. Bernardina Petrović, zamjenica 
39. Ninoslav Zubović, viši lektor, član – Azra Plićanić Mesić, viša predavačica, zamjenica 
40. prof. dr. sc. Gordana Varošanec Škarić, članica – doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, zamjenica
41. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, članica - prof. dr. sc. Žarka Vujić, zamjenica
42. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić, član – doc. dr. sc. Kruno Kardov, zamjenik 
43. prof. dr. sc. Meri Tadinac, članica - prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, zamjenica
44. prof. dr. sc. Branka Galić, članica - izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem, zamjenik
45. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, članica – izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina, zamjenik
46. prof. dr. sc. Željka Kamenov, članica – doc. dr. sc. Margareta Jelić, zamjenica
47. doc. dr. sc. Darko Babić, član – izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić, zamjenica
48. izv. prof. dr. sc. Edita Slunjski, članica - doc. dr. sc. Zvonimir Komar, zamjenik
49. doc. dr. sc. Marija Bartulović, članica - doc. dr. sc. Barbara Kušević, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET             
50. prof. dr. sc. Josip Šimunović, član – izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, zamjenik
51. izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević, član - izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić, zamjenik
52. prof. dr. sc. Stjepan Baloban, član – doc. dr. sc. Tomislav Kovač, zamjenik
53. prof. dr. sc. Anton Tamarut, član – prof. dr. sc. Ivan Karlić, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET
54. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, član – izv. prof. dr. sc. Mario Baić, zamjenik
55. doc. dr. sc. Sanja Šalaj, članica – doc. dr. sc. Dario Škegro, zamjenik
56. prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović, član – doc. dr. sc. Luka Milanović, zamjenik
57. izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin, članica – doc. dr. sc. Marija Rakovac, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRAVNI FAKULTET
58. prof. dr. sc. Igor Gliha, član – prof. dr. sc. Nina Tepeš, zamjenica
59. izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, članica – prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, zamjenik 
60. prof. dr. sc. Siniša Petrović, član – profdr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, zamjenica 
61. prof. dr. sc. Marko Petrak, član – profdr. sc. Marko Šikić, zamjenik
62. prof. dr. sc. Ivan Koprić, član – izv. profdr. sc. Maja Munivrana Vajda, zamjenica
63. prof. dr. sc. Irena Majstorović, članica – izv. profdr. sc. Ivana Vukorepa, zamjenica
64. prof. dr. sc. Ivan Rimac, član – docdr. sc. Jelena Ogresta, zamjenica
65. prof. dr. sc. Maja Seršić, članica – izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET
66. prof. dr. sc. Siniša Opić, član – izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić, zamjenik
67. doc. dr. sc. Tin Perkov, član – doc. dr. sc. Alenka Mikulec, zamjenica
68. doc. dr. sc. Nevenka Maras, članica – docdr. sc. Marina Đuranović, zamjenica 
69. prof. dr. sc. Majda Rijavec, članica– doc. dr. sc. Martina Kolar Billege, zamjenica
70. doc. dr. sc. Višnja Rajić, članica – profdr. sc. Blaženka Filipan-Žignić, zamjenica
71. izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, član –  izv. profdr. sc. Marko Ćaleta, zamjenik 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU OSTALE SASTAVNICE
72. Katarina Knjaz, pred., članica, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – Josipa Peršun, v. pred., zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
73. doc. dr. sc. Sanja Ćurković, članica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – Davor Pavlović, v. pred., zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
74. prof. dr. sc. Živka Juričić, članica, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet – Saša Čuić, v. pred., zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
75. izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič, članica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – Jelena Parizoska, pred., Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
76. Nađa Dešpalj, v. pred., Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – Andrea Kvaternik Šupih, v. pred., Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Zaposlenici u suradničkim zvanjima

77. Marko Bratković, član, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet – Milica Vučković, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
78. Marijo Baković, član, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – Ivan Krakan, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
79. Mate Damić, član, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Mladen Konecki, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
80. Vladimir Šumanović, član, Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija – Mijo Nikić, zamjenik Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti
81. Maja Zeman, članica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – Tadija Milikić, zamjenik Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija

82. Ante Zrile, član, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – Matea Divić, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
83. Božo Kvesić, član, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike - Ena Lulić, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike 
84. Tom Medek, član, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Sara Zrinski, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
85. Karlo Horvat, član, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet- Juraj Segin, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet  
86. Tin Kolenko, član, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet – Elvis Jašarević, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
87. Helena Kovaččlanica, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet – Ena Madžarić, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet
88. Filip Uzun, član, Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija – Stjepan Krovinović, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija
89. Josip Perišačlan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – Jakov Erdeljac, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
90. Sara Sabočlanica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti – Ivan David Dogan, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti
91. Andrija Šćuricčlan, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet – Mirjam Barada, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet

Studenti poslijediplomskoga studija

92. Danijel Javorić Barić, član, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet – (nije imenovan), zamjenik, Sveučilište u Zagrebu
93. David Sesarčlan, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Nikola Brajko, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
94. Luka Buntić, član, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet  – (nije imenovan), zamjenik, Sveučilište u Zagrebu 
95. Domagoj Đerekčlan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija – Erik Brezovec, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
96. Luka Janeščlan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – Dan Đaković, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti


< početna

Top