Vijeće dh područja

Vijeće društveno-humanističkoga područja

RASPORED SJEDNICA VIJEĆA DRUŠTVENO-HUMANISTIČKOG PODRUČJA U 348. AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017.

Predsjednik: prof. dr. sc. Jurica Pavičić (Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet)
Zamjenik: izv. prof. dr. sc.  Slavko Slišković (Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet)


Članovi:


Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
1. prof. dr. sc.Antonija Žižak, članica – doc. dr. sc. Ante Bilić Prcić, zamjenik
2. prof. dr. sc. Mirjana Lenček, članica – doc. dr. sc. Martina Ferić Šlehan, zamjenica
3. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, članica – izv. prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić, zamjenica 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET
4. prof. dr. sc. Lajoš Žager, član – doc. dr. sc. Božidar Jaković, zamjenik 
5. doc. dr. sc. Tomislav Baković, član – izv. prof. dr. sc. Anita Pavković, zamjenica  
6. prof. dr. sc. Nataša Erjavec, članica – prof. dr. sc. Boris Cota, zamjenik 
7. prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, članica – prof. dr. sc. Lorena Škuflić, zamjenica
8. prof. dr. sc. Zoran Kovačević, član – prof. dr. sc. Boris Tušek, zamjenik
9. prof. dr. sc. Jurica Pavičić, član – prof. dr. sc. Alen Stojanović, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
10. prof. dr. sc. Neven Vrček, član – prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, zamjenik
11. prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, član – izv. prof. dr. sc. Dragutin Kermek, zamjenik
12. prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, članica – prof. dr. sc. Diana Šimić, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
13. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, članica – doc. dr. sc. Davor Boban, zamjenik
14. doc. dr. sc. Marta Zorko, članica - doc. dr. sc. Đana Luša, zamjenica
15. doc. dr. sc. Igor Kanižaj, član – izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET

izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac, član po funkciji (obnašatelj dužnosti dekana)
16. prof. dr. sc. Neven Budak, član  – doc. dr. sc. Koraljka Posavec, zamjenica
17. prof.dr.sc. Meri Tadinac, članica – izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak, zamjenica
18. prof. dr. sc. Dean Ajduković, član – prof. dr. sc. Gordana Keresteš, zamjenica
19. doc. dr. sc. Petra Rodik, članica– prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić, zamjenik
20. doc. dr. sc. Tanja Bukovčan, članica - doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić, zamjenica 
21. prof. dr. sc. Davor Dukić, član – prof. dr. sc. Ekrem Čaušević, zamjenik
22. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, član – doc. dr. sc. Zrinka Kovačević, zamjenica
23. izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, član – izv. prof. dr. sc. Helena Tomas, zamjenica
24. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, član – prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, zamjenica
25. izv. prof. dr. sc. Jelena Šesnić, članica – izv. prof. dr. sc. Nikica Gilić, zamjenik
26. izv. prof. dr. sc. Nikolaj Lazić, član – prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski, zamjenica
27. izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić-Poje, članica – izv. prof. dr. sc. Milka Car Prijić, zamjenica
28. izv. prof. dr. sc. Boris Olujić, član – izv. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, zamjenik
29. izv. prof. dr. sc. Nikolina Maraković, članica - izv. prof. dr. sc. Marko Špikić, zamjenik
30. izv. prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki, član – prof. dr. sc. Zvonko Kovač, zamjenik
31.Tina Kužić, viša predavačica, članica– Teo Radić, viši lektor, zamjenik

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU HRVATSKI STUDIJI
32. izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, član – prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin, zamjenica
33. prof. dr. sc. Ivan Koprek, član – doc. dr. sc. Anto Gavrić, zamjenik
34. izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš , član – izv. prof. dr. sc. Darko Vitek, zamjenik 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET             
35. prof. dr. sc. Mario Cifrak, član – prof. dr. sc. Antun Tamarut, zamjenik
36. izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković, član – doc. dr. sc. Nenad Malović, zamjenik
37. doc. dr. sc. Danijel Tolvajčić, član – prof. dr. sc. Ružica Razum, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET
38. prof. dr. sc. Damir Knjaz, član – doc. dr. sc. Mario Baić, zamjenik
39. prof. dr. sc. Lana Ružić, članica – izv. prof. dr. sc. Goran Sporiš, zamjenik
40. doc. dr. sc. Tomislav Krističević, član – prof. dr. sc. Kamenka Živčić Marković, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRAVNI FAKULTET
41. prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, članica – prof. dr. sc. Marko Petrak, zamjenik
42. prof. dr. sc. Davor Derenčinović, član – doc. dr. sc. Lana Ofak, zamjenica 
43. prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, članica – doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, zamjenica
44. izv. prof. dr. sc. Nino Žganec, član – doc. dr. sc. Gordana Berc, zamjenica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET
45. prof. dr. sc. Ivan Prskalo, član – doc. dr. sc. Lidija Cvikić, zamjenica
46. doc. dr. sc. Marko Ćaleta, član – doc. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan, zamjenica 
47. izv. prof. dr. sc. Siniša Opić, član – doc. dr. sc. Marko Badrić, zamjenik
48. izv. prof. dr. sc. Vesna Vesela Bilić, članica – doc. dr. sc. Zdenko Braičić, zamjenik

Zaposlenici u suradničkim zvanjima
49. Ante Vuletić, univ. spec. oec., član – dr. sc. Davor Filipović, zamjenik (Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet)
50. Bojan Žugec, dipl. ing., član (Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike) – mr. art. Vesna Šepat Kutnar, zamjenica (Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet)
51. dr. sc. Antonio Vlahov, član (Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet) – Dario Škegro, prof., zamjenik (Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet)

Studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija
52. Josip Papak, član, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji – Tomislav Paripović, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
53. Domagoj Dananić, član, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet – Ela Megla, zamjenica, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
54. Ante Mateša, član, Sveučilište u Zagrebu Katoličko bogoslovni fakultet – Damir Čamber, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Katoličko bogoslovnifakultet
55. Sara Pavlinušić, članica, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet – Bernard Markušić, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
56. Maja Perić, članica, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Karlo Jurak, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
57. Marija Sesar, članica, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – Nikola Klasić, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet

Studenti poslijediplomskoga studija
58. Mirna Medaković-Stepinac, članica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – Ivan Bota, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
59. Mate Damić, članica, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Mislav Radić, zamjenik, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
< početna

Top